www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Eid/getuigenis

U zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste.

Exodus 20:13 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

עֵד

EID

AID

GETUIGEN

"Jullie zijn Mijn getuigen, verklaart Hashem, Mijn dienaar, die Ik heb uitgekozen. Opdat jullie weten en geloven in Mij, en begrijpen dat Ik Hem ben: vóór Mij is geen god gevormd, en na Mij zal er geen bestaan." (Jesaja 43:10)

אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה.

"U zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste." (Exodus 20:13)

לא תענה ברעך עד שקר.

Het woord Eid, "getuige", komt in veel verschillende contexten voor, vooral in de uitgebreide wetten van de Bijbel over getuigenis in een rechtbank. Een van de Tien Geboden verplicht ons om geen valse getuigenis af te leggen, wat de ernst benadrukt van het spreken van alleen woorden van de waarheid, vooral wanneer deze een ander persoon treffen.

In bijna alle situaties vereisen Joodse rechtbanken de getuigenis van twee getuigen en accepteren zij niet de getuigenis van één individu. Dit is om ervoor te zorgen dat meer dan één perspectief in aanmerking wordt genomen terwijl de rechtbank streeft naar een zo eerlijk mogelijke uitspraak.

Als mensen, geschapen naar het beeld van God, hebben wij de taak te getuigen van Gods schepping van hemel en aarde. Hoewel wij dit elke dag van ons leven kunnen en moeten doen, is Shabbat, de heilige rustdag, gereserveerd als een dag om te getuigen van Gods scheppingsdaad. In het Joodse gebedenboek wordt Sjabbat "een herinnering aan de schepping van de wereld" genoemd.

In het belangrijkste gebed van het jodendom, het Shema, getuigen we ook van het bestaan en de eenheid van God. De twee Hebreeuwse letters waaruit het woord eid bestaat, komen voor in de woorden van het Shema zelf. Om dit verband te benadrukken, zijn deze twee letters in het gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel waar het Shema staat, groter geschreven dan de andere letters, zodat we niet vergeten te getuigen van God als we de heilige woorden van het Shema opzeggen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Eid/Witness - Israel365 News