www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Echad/Een

Hoor, o Yisrael! Hashem is onze God, Hashem alleen.
Deut. 6:4 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

אֶחָד

ECHAD

EH-CHAD

EEN

"Hoor, o Israël! Hashem is onze God, Hashem is één." (Deuteronomium 6:4)

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה  אחד.

"En maak vijftig gouden gespen, en koppel de doeken aan elkaar met de gespen, zodat de Tabernakel één wordt." (Exodus 26:6)

ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד.

Echad, "één," verschijnt in één van de krachtigste verzen in de hele Bijbel: "Hoor, o Israël! Hashem is onze God, Hashem is één" (Deuteronomium 6:4). Dit vers drukt ons geloof in één God bondig uit, en daarom is ons opgedragen het elke dag tweemaal te reciteren, eenmaal 's morgens en eenmaal 's avonds.

Het Hebreeuwse woord achdut, "eenheid", is gebaseerd op het woord echad. De wijzen leren dat toen de kinderen van Israël op de bodem van de berg Sinaï stonden, zij buitengewone achdut bereikten, zich verenigend "als één persoon met één hart." In de verdienste van deze eenheid ontvingen zij de Bijbel van God.

Eenheid kan echter ook gebruikt worden voor negatieve doeleinden. Aan het begin van het verhaal van de Toren van Babel lezen we "Iedereen op aarde had dezelfde taal en dezelfde woorden" (Genesis 11:1). De mensen van die generatie verenigden zich prijzenswaardig, maar werkten vervolgens op tragische wijze samen om in opstand te komen tegen hun Schepper. De mensheid moet zich verenigen, maar alleen om Gods wil uit te voeren.

Echad komt ook voor in de Bijbelse beschrijving van de bouw van de Tabernakel. Nadat het volk alle benodigde materialen had gebracht en de vele onderdelen van het gebouw had gebouwd, beval God hen enorme lappen stof te weven om de Tabernakel van alle kanten te omgeven, zodat de "Tabernakel één wordt". Dit is niet slechts een technische beschrijving van de structuur van de Tabernakel. De Tabernakel was een microkosmos van Gods wereld. Door de tabernakel samen te binden zodat hij één werd, bevestigden de kinderen van Israël symbolisch Gods eenheid en eenheid in de wereld.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Echad/One - Israel365 News