www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Chesed/Vriendelijk

Maar vriendelijkheid betonen aan het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.
Exodus 20:6 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

חֶסֶד

CHESED

CHE-SED

VRIENDELIJKHEID

"En barmhartigheid toont aan het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden." (Exodus 20:6)

ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי.

"Ik verklaar: 'Uw goedertierenheid is voor altijd bevestigd; daar in de hemel vestigt U uw trouw.'" (Psalmen 89:3)

כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם.

Chesed, "vriendelijkheid", is een van de meest fundamentele waarden in de Bijbelse traditie. De Bijbel begint met een daad van chesed, toen God Adam en Eva kleding gaf na hun zonde, en eindigt met een daad van chesed, toen God Mozes begroef. Gods buitengewone chesed wordt benadrukt in de Tien Geboden. "Maar barmhartigheid betoont aan het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden." (Exodus 20:6)

De chasidah, een niet-kosjere vogel die in de Bijbel voorkomt, heeft dezelfde beginletters als het woord chesed. Rabbi Shlomo Yitzchaki (1040-1105) schrijft dat deze vogel een chasidah wordt genoemd omdat hij chesed verricht door zijn voedsel met anderen te delen. Maar als dit waar is, vraagt Rabbi Menachem Mendel van Kotzk (1787-1859), waarom is de rechtvaardige chasidah vogel dan niet koosjer? Hij antwoordt dat de chasidah zijn voedsel alleen deelt met zijn eigen soort, maar niet met vogels van andere soorten. Dit is niet het type chesed dat de Bijbel ons opdraagt na te streven.

De mensheid moet zich actief aansluiten bij God, wiens "goedheid voor altijd bevestigd is" (Psalmen 89:3), bij het scheppen van een wereld vol chesed. Niemand in de menselijke geschiedenis streefde Gods chesed meer na dan Abraham, die bekend stond om zijn gastvrijheid jegens alle mensen. Hij en Sara ontwierpen zelfs ingangen aan alle vier zijden van hun tent om het voor mensen gemakkelijker en uitnodigender te maken om binnen te komen. Abrahams passie voor chesed was een centrale reden waarom God Abraham uitkoos als zijn voertuig om zijn woord in de wereld te brengen. Door het monotheïsme in de hele oude wereld te onderwijzen, verrichtte Abraham de grootst mogelijke daad van chesed: mensen dichter bij God brengen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Chesed/Kindness - Israel365 News