www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Chayim/Leven

Ik roep hemel en aarde op om deze dag tegen jullie te getuigen: Ik heb leven en dood, zegen en vloek voor u geplaatst. Kies voor het leven - als u en uw nageslacht zouden leven
Deut. 30:19 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

חַיִּים

CHAYIM

CHAI-EEM

LEVEN

"Ik roep heden hemel en aarde tot getuige tegen u op: Ik heb leven en dood, zegen en vloek voor jullie neergezet. Kies voor het leven - als u en uw nageslacht willen leven." (Deuteronomium 30:19)

העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

"Izaäks knechten, gravend in de wadi, vonden daar een bron van levend water." (Genesis 26:19)

ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים.

"L'chayim!" is de bekende toost die Joden uitbrengen om speciale levensmomenten en mijlpalen te vieren. Het betekent "op het leven!"

De hele Bijbel kan worden samengevat in dit ene woord, want de overkoepelende waarde ervan is het respect voor en de heiligheid van het leven. Want door het leven van anderen te respecteren, respecteren we de God die alles geschapen heeft. Met andere woorden, als we God werkelijk respecteren, respecteren we van nature alle andere levende wezens. "Ik heb leven en dood voor u geplaatst... kies voor het leven" (Deuteronomium 30:15,19).

Ondanks het grote belang van elk van de 613 geboden van de Bijbel, is het toegestaan en zelfs verplicht bijna elk gebod te overtreden om een leven te redden. Men is verplicht de wetten van Shabbat of de koshere wetten te overtreden als zijn leven, of dat van iemand anders, in gevaar is. De waarde van het leven is oppermachtig.

Niet alleen is het volgen van Gods wil en woord de beste manier om te leven, het is de enige manier van leven die werkelijk als "leven" wordt beschouwd. De Talmoed leert dat slechte mensen worden beschouwd alsof ze dood zijn, zelfs als ze nog leven, terwijl rechtvaardige mensen worden beschouwd als levend, zelfs nadat ze deze wereld hebben verlaten.

De Bijbel gebruikt het woord chayim ook met betrekking tot zuiveringsrituelen voor hen die onrein zijn geworden. Of de onreinheid nu voortkomt uit een huidaandoening of contact met een dood lichaam, "levend water" uit natuurlijke bronnen zoals rivieren, bronnen en regenval is nodig om het ritueel het beoogde effect te laten hebben. Leven is de bron van zuiverheid.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Chayim/Life - Israel365 News