www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Brit/Verbond

>Op die dag sloot Hasjem een verbond met Avram, zeggende: "Aan uw nageslacht wijs ik dit land toe, vanaf de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.
GENESIS >15:8 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

בְּרִית

BRIT

BREET

VERBOND

"Op die dag sloot God een verbond met Abram: "Aan uw nageslacht wijs ik dit land toe, vanaf de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat." (Genesis 15:18)

ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת.

"Zo zal het verbond zijn tussen Mij en u en uw nageslacht, dat u zult onderhouden: ieder mannetje onder u zal besneden worden." (Genesis 17:10)

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר.

Wanneer God Abraham kiest om de vader te zijn van een nieuwe natie die Zijn woord aan de wereld zal brengen, sluit Hij met hem een brit, een "verbond". "Op die dag sloot God een verbond met Abram: 'Aan uw nageslacht geef ik dit land'" (Genesis 15:18). Dit verbond werd bezegeld doordat Abraham een aantal dieren in tweeën sneed, wat een oude manier was om afspraken te maken tussen twee partijen. In feite is het Bijbelse woord voor snijden vater, dat gevormd wordt met dezelfde letters als het woord brit.

Gods brit met het volk Israël is onveranderlijk. "En ook de Glorie van Israël zal niet liegen noch berouw hebben; want Hij is geen mens, dat Hij zich zou bekeren" (I Samuël 15:29). Zelfs als het volk Israël afdwaalt of zondigt, blijft Gods verbond intact. Een verbond met God is eeuwig; het is geen contract dat zijn legitimiteit verliest als een van beide of beide partijen zijn voorwaarden of beloften breekt.

Door zijn verbond met Abraham verzekerde God dat het land Israël voor altijd zou toebehoren aan het volk Israël. Hoewel het volk Israël zondigde en uit het land werd verbannen, hebben hun 900 jaar van omzwervingen onder de volkeren der aarde hun band met het land niet opgeheven. Want God beloofde dat Hij zijn volk zou terugbrengen: "Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waar Hashem, uw God, u heeft verstrooid" (Deuteronomium 30:3).

Het verbond van het volk Israël met God komt ook tot uitdrukking in het gebod om jongetjes op de achtste dag na de geboorte te besnijden. Dit wordt een "Brit Milah" genoemd, een "verbond van de voorhuid," en het is een fysiek teken dat getuigt van de diepe en onverbrekelijke relatie van de baby met God.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Brit/Covenant - Israel365 News