www.wimjongman.nl

(homepagina)


Winnen en verliezen

Door Hal Lindsey - 16 januari 2023

Tegenwoordig is een van de ergste dingen om iemand een "verliezer" te noemen. Niemand wil dat woord aan zijn naam verbinden. Maar is het wel mogelijk om woorden als "winnaar" of "verliezer" toe te passen op mensen? De winnende spelverdeler kan de week daarop de verliezer zijn. De succesvolle ondernemer kan een fortuin verdienen in de ene zaak en vervolgens alles verliezen in de volgende. In verschillende aspecten van ons leven winnen we allemaal wel eens en verliezen we soms.

Maar er is één aspect van het leven waar elke persoon op aarde ofwel wint ofwel verliest. En op dit meest fundamentele en belangrijkste gebied van het leven kan elke levende persoon onmiddellijk van verliezer naar winnaar gaan, en nooit meer terug.

Mensen zijn verwikkeld in een wedstrijd, maar het is geen spel. Dictionary.com definieert een "spel" als, "een amusement of tijdverdrijf." Het leven is meer dan amusement. Dezelfde website definieert een "wedstrijd" als: "een race, conflict of andere competitie... om een prijs; een strijd om de overwinning." Dat is waar wij middenin zitten - een strijd om de overwinning. Hoewel er gradaties zijn in winnen en verliezen, zit je uiteindelijk in de ene of de andere categorie. Je wint of verliest op de grootst denkbare schaal. Je leeft voor eeuwig of sterft voor eeuwig.

1 Johannes 5:19 beschrijft de situatie. "De hele wereld is in de macht van de boze." Jezus bevestigde de macht van de duivel over deze wereld. In Johannes 12:31, 14:30 en 16:11 noemde Hij Satan "de heerser over deze wereld". Johannes 10:10 verwijst naar de duivel als "de dief" die komt om "te stelen en te doden en te vernietigen". Satans wegen leiden tot vernietiging.

Maar voordat 1 Johannes 5:19 spreekt over Satans macht over het wereldsysteem, staat er iets cruciaals voor hen die Christus' eeuwige verbond van genade zijn binnengegaan. Er staat: "Wij weten dat wij van God zijn." Vers 20 zegt: "En wij weten dat de Zoon van God is gekomen en ons inzicht heeft gegeven, opdat wij Hem zouden kennen die waar is, en wij zijn in Hem die waar is, in zijn Zoon Jezus Christus". Deze is de ware God en het eeuwige leven."

Jezus geeft eeuwig leven aan allen die Hem ontvangen. Zo win je. Op elk moment in iemands leven kunnen zij uit de duisternis in het leven stappen door te geloven in en Jezus aan te nemen als hun Verlosser. Zij die Hem hun hele leven afwijzen, lijden eeuwig verlies.

Ik zei dat er gradaties zijn in winnen en verliezen. Jezus maakte duidelijk dat zij die Hem afwijzen verantwoording zullen moeten afleggen voor al hun tekortkomingen. Dat betekent dat sommigen het slechter zullen hebben dan anderen. 1 Korintiërs 3:10-15 vertelt ons dat de beloning die christenen ontvangen zal variëren naar gelang de hoeveelheid en de kwaliteit van hun werk op aarde.

Maar de eerste stap is de belangrijkste. Het is een stap uit de dood en in het leven. Dat deel heeft niets te maken met onze werken maar alles met de werken van Jezus. 2 Korintiërs 5:21 zegt: "Hij heeft Hem, die geen zonde kende, tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij in Hem de gerechtigheid van God zouden worden."

We zeggen vaak: "Hij stierf voor onze zonden." Dat is waar, maar er is meer aan de hand. Het andere deel is, "opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Hem." Hij nam onze zonden op zich, zodat Hij ons zijn perfecte gerechtigheid kan toerekenen. Hij liep de race. Hij won de overwinning. En Hij geeft Zijn overwinning aan allen die Hem aannemen. Dat bent u - of u kunt het zijn. Als u Zijn voorziening voor uw verlossing nog niet hebt geaccepteerd, kunt u dat wel. Nu meteen. Vraag het Hem gewoon.

Bron: Hal Lindsey