www.wimjongman.nl

(homepagina)


We zitten midden in een wereldwijde staatsgreep - dit is hoe we het kunnen stoppen

Door admin - 1 oktober 202304

In dit interview bespreekt Dr. Meryl Nass, gediplomeerd internist en epidemioloog op het gebied van biologische oorlogsvoering, de gevaren die het aankomende pandemieverdrag van de World Well being Group en de amendementen op de Worldwide Well being Regulation (IHR) met zich meebrengen. Ze schreef hier ook over in een recent artikel met de titel "The WHO's Proposed Treaty Will Increase Manmade Pandemics."1

"IK HEB DE VERSCHILLENDE CONCEPTEN VAN DE AMENDEMENTEN EN HET PANDEMIEVERDRAG BESTUDEERD," ZEGT ZE. "HET IS EEN MENGELING VAN ZAKEN, TOTAAL VERSCHILLENDE CONCEPTEN DIE DOOR DE VERSCHILLENDE [LIDSTATEN] NAAR VOREN ZIJN GEBRACHT. DAARNA IS ER EEN GROEP IN DE HELE WHO DIE ZE PROBEERT TE HARMONISEREN EN ER BOVENDIEN VOOR PROBEERT TE ZORGEN DAT WAT DE WHO NODIG HEEFT ERIN ZIT.

IK HAD EINDELIJK, REGEL VOOR REGEL, HET 2 JUNI MEEST ACTUELE ONTWERP VAN EEN PANDEMIEVERDRAG DOORGENOMEN, EN ER STONDEN ZAKEN IN DIE VEEL ERGER EN EXPLICIETER WAREN DAN VOORHEEN, EN IK VOELDE ME GEDWONGEN OM EROVER TE GAAN SCHRIJVEN.

TOEN, NADAT IK EEN KORT STUKJE HAD GESCHREVEN, MERKTE IK DAT HET TE NOODZAKELIJK WAS EN IK WILDE EEN LANG STUK SCHRIJVEN MET ACHTERGROND EN HYPERLINKS, EN PROBEREN OM DE BOODSCHAP BIJ VEEL MENSEN TE KRIJGEN.

HET ENIGE DOEL WAARVOOR DEZE DOCUMENTEN EN HET PLAN - DE BIOVEILIGHEIDSAGENDA VIA HET PANDEMIEVERDRAG EN DE AMENDEMENTEN VOOR WERELDWIJD WELZIJN - ZO VER ZIJN GEKOMEN, IS OMDAT NIEMAND ZE HEEFT GELEZEN. [MENSEN] BEGRIJPEN NIET WAT HET PLAN IS EN ZOUDEN HET ACHTERGRONDVERHAAL NIET WAARNEMEN."

Convergerende agenda's met gelijkwaardige doelen

Het is noodzakelijk om te begrijpen dat veel alternatieve aspecten van het grote plan in beweging worden gezet door een breed scala aan sectoren en globalistische organisaties op hetzelfde moment, en terwijl ze onpartijdig van elkaar lijken, leiden ze ons allemaal in dezelfde richting, naar een verenigd doel, met name de onderwerping van de mensheid en de centralisatie van het beheer over de wereldbevolking.

We hebben nu bijvoorbeeld de groei van een gloednieuw monetair apparaat met de uitrol van een digitale munt van de centrale bank (CBDC).

"TEGELIJKERTIJD MOET DE V.N. OOK IN BEWEGING KOMEN", ZEGT NASS. "ZE MOET IN STAAT ZIJN OM WERELDSCHOKKEN TE VERKLAREN EN AAN TE PAKKEN. EN DAT KUNNEN HEEL GOED MENSEN ZIJN DIE DE V.N. MOET AANPAKKEN, ZOALS BIOLOGISCHE OORLOGSVOERING EN PANDEMIEËN IN MEERDERE LANDEN.

DUS, DE V.N. HEEFT DEZE TWEE OPGESOMD, MAAR DAARNAAST OOK ALLERLEI ANDERE POTENTIËLE WERELDSCHOKKEN, ZOALS LOKALE WEERSVERANDERINGEN, ONDERBREKINGEN IN DE KETEN, CYBERGEBEURTENISSEN EN ZELFS GEBEURTENISSEN IN HET BUITENHUIS. EN DUS SLUITEN ZE HET AF MET ZWARTE-ZWAAN GEBEURTENISSEN, WAT SUGGEREERT DAT IETS DAT DE V.N. MOET AANWIJZEN EEN WERELDWIJDE SCHOK ZOU KUNNEN ZIJN, WAARNA DE V.N. NAAR BUITEN ZAL KOMEN MET HAAR ADMINISTRATIE VAN DIE GEBEURTENIS.

DUS DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE V.N. VRAAGT HAAR LEDEN ... OP DE JAARLIJKSE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE V.N., OM TOESTEMMING TE GEVEN VOOR HET CREËREN VAN DIT PLATFORM VOOR WERELDWIJDE NOODSITUATIES ... DAT IN STAAT IS OM DE SECRETARIS-GENERAAL EN DE V.N. DE AUTORITEIT TE GEVEN OM MET WERELDWIJDE SCHOKKEN OM TE GAAN.

DAARNAAST KOMEN DE WHO EN DE U.N. OP DIE VERGADERING SAMEN OM TE PROBEREN TE VERDELEN HOE DE ZAKEN GAAN VOOR EEN ORGANISCHE OORLOGSVOERING EN PANDEMIEËN DIE EFFECT HEBBEN OP MEERDERE LANDEN. DUS ZOEK NAAR GEGEVENS DIE DAAROVER OP 20 SEPTEMBER VERSCHIJNEN."

Waarom werd het pandemieverdrag gelanceerd?

De WHO stelde het voorlopige plan voor om zichzelf de mogelijkheid te geven om zich bezig te houden met wereldwijde aanwijzingen voor noodsituaties in 2021. De verklaring was dat landen die de COVID-pandemie zo slecht hadden aangepakt, dat we een gecentraliseerde groep wilden om de volgende pandemie beter aan te kunnen.

"IN FEITE WAS HET EEN KWESTIE VAN EERLIJKHEID, NET ZOALS DE RIJKE LANDEN DE ARME LANDEN NIET VOLDOENDE VACCINS GAVEN, EN VELE ANDERE ... EN ZOVEEL MENSEN STIERVEN. WAT ZELDEN WORDT VERMELD, IS DAT IN WERKELIJKHEID BIJNA ALLE LANDEN VAN DE WERELD DE WHO'S BESTURING VOLGDEN, EN DAT IS WAT DEZE LAATSTE PANDEMIE ZO VERWOESTEND MAAKTE.

DE FINANCIËLE GEVOLGEN WAREN ALLEMAAL TE WIJTEN AAN DE LOCKDOWNS, DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KETEN ONDERBREKINGEN, DE SLUITING VAN SCHOLEN, EN VELE ANDEREN. DUS, HOEWEL DE WHO DEZE MOOIE ENERGIE NODIG HEEFT, HEEFT HET NIET GEZEGD DAT HET IETS ANDERS ZAL DOEN.

NIEMAND OP HET PODIUM VAN DE WHO, DE V.N., DE AMERIKAANSE AUTORITEITEN VOOR OPENBAAR WELZIJN OF DE PRESIDENT HEEFT GEZEGD DAT ZE IETS VERKEERD HEBBEN GEDAAN. WAT ZE WILLEN DOEN IS MEER VAN HETZELFDE, EN IK BEDOEL MEER, HEEL VEEL MEER," ZEGT NASS.

WHO moet een gecentraliseerde heerser over alles zijn

Ze willen bijvoorbeeld in de wet vastleggen dat landen hun inwoners moeten censureren, zodat alleen berichten over het algemeen welzijn die overeenkomen met de suggesties van de WHO gedeeld mogen worden. YouTube heeft al aangekondigd dat ze voortaan alle gegevens over welzijn zullen censureren die niet overeenkomen met het verhaal van de WHO. Maar die censuur is niets vergeleken met wat er nog gaat komen.

De amendementen op de Wereldwijde Gezondheidswetten (IHR's) specificeren bovendien dat de WHO zal dicteren welke medicijnen landen moeten gebruiken en welke niet, in het geval van een pandemie - en vermoedelijk ook daarbuiten. Zoals Nass het omschrijft:

"HET PANDEMIEVERDRAG ... IS EEN HEEL NIEUW DOCUMENT, EN ELK ONTWERP IS COMPLEET ANDERS DAN HET VORIGE. IN HET HUIDIGE ONTWERP HOEFT DE NORMALE DIRECTEUR VAN DE WHO NIET EENS EEN PANDEMIE UIT TE ROEPEN. HET PANDEMIEVERDRAG KAN REGELMATIG VAN KRACHT ZIJN."

De IGR bestaat al sinds 1969, maar in het huidige ontwerp van de IGR-wijzigingen ontwikkelen de suggesties van de WHO zich tot verordeningen die moeten worden aangenomen in plaats van suggesties die landen naar believen kunnen negeren.

In hun huidige vorm vereisen de amendementen dat de directeur-generaal van de WHO een noodsituatie op het gebied van openbaar welzijn van wereldwijd belang (PHEIC) afkondigt voordat hij orders kan gaan geven, maar er zijn geen vereisten voor wat een PHEIC is. Het kan heel goed iets zijn. Hij zou zelfs een "potentiële" pandemie kunnen uitroepen, zelfs met beperkt of geen bewijs.

Alle vaccins zullen snel komen en ongetest zijn

Het verdrag roept ook op tot het versneld invoeren van vaccins, samen met vrijstellingen van wettelijke aansprakelijkheid voor vaccinproducenten. Volgens Nass hebben de EU, de VS en CEPI al een plan voorgesteld om in 100 dagen vaccins te ontwikkelen en in nog eens 30 dagen voldoende te produceren voor iedereen in het land.

"HET IS EEN VOLLEDIG KRANKZINNIG CONCEPT OMDAT JE GEEN TIJD HEBT OM DE VACCINS OP MENSEN TE TESTEN ALS JE ZE IN 100 DAGEN MAAKT", ZEGT NASS. "DE COVID-VACCINS ZIJN ONTWIKKELD IN 326 DAGEN ... DAT WAS HET VACCIN VAN PFIZER. EN DE GEMIDDELDE TESTDUUR BIJ MENSEN WAS SLECHTS TWEE MAANDEN OF VEEL MINDER.

WE GAVEN DE VACCINS AAN MILJARDEN MENSEN EN ONTDEKTEN PAS LATER WAT DE NEGATIEVE EFFECTEN WAREN. WE HEBBEN NOG STEEDS GEEN DUIDELIJK BEELD VAN ALLE NEGATIEVE EFFECTEN EN DE MANIER WAAROP ZE MEESTAL OPTREDEN, OMDAT ONZE LANDEN DE INFORMATIE HEBBEN VERBORGEN...

OP DIT MOMENT, WANNEER DE FDA ZAKEN DOORLAAT ZONDER GOEDE CONTROLES, KRIJGT SLECHTS 29% VAN DE VACCINS DIE AAN DE FDA WORDEN AANGEBODEN EEN VERGUNNING; 71% WORDT AFGEWEZEN. HET IS MOEILIJK OM EEN UITSTEKEND VACCIN TE MAKEN. VELEN MOETEN WORDEN WEGGEGOOID VOORDAT JE EEN VEILIG EN EFFICIËNT VACCIN HEBT.

DAT IS, BEHALVE ALS JE EEN HELE ONTHEFFING VAN WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID HEBT, WAARNA JE MENSEN MET IETS MAG INJECTEREN. EN ER ZIJN GEEN PRODUCTIE-EISEN, GEEN VEILIGHEIDSSTANDAARD, GEEN EFFECTIVITEITSTANDAARD. DE ENIGE 'GEMEENPLAATS' IS DAT DE FDA-COMMISSARIS MOET HOPEN DAT DE VOORDELEN OPWEGEN TEGEN DE GEVAREN."

Pandemieën voorlopig niet beëindigen

Zowel het verdrag als de IGR-amendementen vereisen dat landen het hele jaar door biosurveillance uitvoeren en genomische sequentiebepaling uitvoeren op alle verzamelde ziekteverwekkers. Welnu, als we regelmatig individuen, vee, wilde dieren, boerderijen en fabrieken testen, zullen we altijd de mogelijkheid hebben om ziekteverwekkers met pandemisch potentieel te ontdekken.

Dit zal dus aanleiding geven tot een eindeloze reeks pandemische en "potentiële pandemische" verklaringen. Al die verklaringen kunnen dan leiden tot uitsluitingen en nieuwe vaccinatiebehoeften. En, wat belangrijk is, deze papieren zullen alle nationale wettelijke richtlijnen vervangen als ze worden toegepast, dus zelfs de Amerikaanse overheid zal niet in staat zijn om ons te redden.

Deur naar Vrijheid

Om deze nachtmerrie een halt toe te roepen, heeft Nass een gloednieuwe groep opgericht die Door To Freedom (doortofreedom.org) heet. Deze groep probeert mensen wereldwijd te leren wat het pandemieverdrag en de IHR-wijzigingen zijn en hoe ze het leven zoals we dat kennen zullen veranderen en ons van elk restje vrijheid zullen beroven.

Door To Freedom heeft een poster gemaakt om duidelijk te maken welke gevolgen het pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen kunnen hebben. Download deze poster en deel hem met iedereen die je herkent. Hang hem ook op openbare billboards en plaatsen waar gemeenschappen gegevens uitwisselen.

"THE WHO LIJKT NERVEUS TE ZIJN OVER DE WAARHEID DAT EEN PAAR VAN DEZE STUKJES KENNIS IN WERKELIJKHEID DE MAINSTREAM HALEN," ZEGT NASS, "EN ZE HEBBEN ZELF OOK FILMPJES GEMAAKT MET TEDROS EN ANDERE MENSEN OVER THE WHO DIE ONTKENNEN DAT HET EEN SOEVEREINITEITSGREEP IS - ZE BEWEREN DAT THE WHO HET VERDRAG NIET EENS GAAT VIEREN, EN NOG VEEL MEER.

DE MEESTE VAN HUN BEWERINGEN ZIJN LEUGENS. HET ZAL DUS INGEWIKKELD WORDEN. MAAR DE WHO IS ZEKER EEN PARTIJ BIJ DIT VERDRAG. DE WHO IS VAN PLAN OM - BINNEN HET MODEL VAN 2 JUNI 2023, DAT BEKEND STAAT ALS HET ONTWERP VAN HET BUREAU - BEPAALDE ASPECTEN VAN PANDEMIEBEHEER OP ZICH TE NEMEN."

Wie stemt er over het verdrag en de IGR-wijzigingen?

Voor de IGR-wijzigingen is slechts 50% van de stemmen nodig van iedereen die op het moment van de stemming in de zaal aanwezig is. Dit kan gebeuren tijdens de jaarlijkse vergadering van de World Well being Meeting in mei 2024.2 Internationale locaties hebben vervolgens slechts 10 maanden de tijd om een opt-out te sturen naar de WHO als de wijzigingen worden aangenomen. Als er geen opt-out komt, zullen alle landen zich moeten aanpassen aan de richtlijnen van de WHO.

Landen die zich niet formeel hebben afgemeld, zullen dan zeker zijn van de gloednieuwe zinnen die in de amendementen worden gespecificeerd. Er kan zelfs over het pandemieverdrag gestemd worden tijdens die vergadering. Het vereist een tweederde meerderheid van de leden in de zaal en kan in werking treden een maand nadat 30 landen het hebben geratificeerd. De amendementen vereisen een energieke opt-out, terwijl het verdrag een energieke opt-in vereist.

Elk land dat het verdrag niet heeft ondertekend, kan worden uitgesloten van de bepalingen. De landen die het verdrag ondertekenen, moeten drie jaar wachten voordat ze uit het verdrag kunnen.

"DAT IS NODIG OM TE ONTHOUDEN, WANT IK DENK NIET DAT VEEL MENSEN DE ORGANISATIE DRIE JAAR DE TIJD WILLEN GEVEN OM PUBLIEKE NOODSITUATIES AAN TE PAKKEN VOORDAT ZE NEE KUNNEN ZEGGEN", ZEGT NASS.

Je moet niet vergeten dat het verdrag regelmatig onder druk kan staan. Er is geen pandemie voor nodig om de directeur-generaal van de WHO de mogelijkheid te geven om de hele wereld 24/7 in de gaten te houden en te censureren. Bovendien heeft het verdrag, zoals het nu is opgesteld, voornamelijk schone pagina's, die later kunnen worden ingevuld.

Er komen nieuwe commissies die gaan bepalen hoe de verdragsbepalingen uitgevoerd en gehandhaafd kunnen worden. Ze zullen ook nieuwe bepalingen toevoegen. Dat is alsof je de WHO een vrijbrief geeft om alles wat ze wil op te leggen aan de mensen in de wereld.

Beweegredenen

Hoewel het scenario er erg somber uitziet, staat Nass erop dat er veel dingen zijn die we kunnen doen om de inbeslagname van energie door de WHO te stoppen, zoals de volgende:

- Contact je Congreslid of Congresvrouw en dring er bij hen op aan om H.R.79 - The WHO Withdrawal Act,3 te sponsoren, gelanceerd door Rep. Andy Biggs, die het onschadelijk maken en het verlaten van de WHO vereist. Op het moment van dit schrijven heeft het 51 mede-indieners, allemaal Republikeinen. We kunnen deze wet niet aangenomen krijgen zonder Democraten, dus we moeten ervoor zorgen dat ze weten wat er op het spel staat. Zoals Nass al zei:

"WAT BETEKENT DAT 51 CONGRESLEDEN AL OVERTUIGD ZIJN OVER HOE GEVAARLIJK DAT IS. WIJ, DE MENSEN, MOETEN ONS LATEN VOORLICHTEN EN HET VERVOLGENS ONDER DE AANDACHT BRENGEN VAN MEER CONGRESLEDEN.

DEZE BEPALINGEN ZIJN ZO VERSCHRIKKELIJK DAT ALS JE VOOR EEN ZAAL STAAT EN ZEGT: 'MIJN CONGRESLID STEMT VOOR HET WEGGEVEN VAN ONZE SOEVEREINITEIT, VOOR HET WEGNEMEN VAN ONZE MEDICIJNEN, VOOR HET OVERDRAGEN VAN ONZE GEESTELIJKE EIGENDOMMEN AAN ANDERE LANDEN', IEDEREEN ZAL ZEGGEN: 'DIE PERSOON IS VERSCHRIKKELIJK.

ER ZIJN DUS EEN AANTAL ALTERNATIEVEN OM JE CONGRESLEDEN IN VERLEGENHEID TE BRENGEN ALS ZE NIET BEGRIJPEN WAT DAT IS EN STEMMEN OM ERUIT TE STAPPEN. IK DENK DAT DAT ONZE GROOTSTE GOK IS."

De Sovereignty Coalition maakt het voor iedereen eenvoudiger om hun stem te laten horen. Op de Help the House Defund the WHO webpagina kun je met een paar klikken contact opnemen met al je gekozen vertegenwoordigers. Je hoeft alleen maar het veld in te vullen, op Verzenden te klikken en je contactgegevens worden gebruikt om je in contact te brengen met je volksvertegenwoordigers.

- Dring er ook bij je congreslid of congresvrouw op aan om H.R.1425,4 te sponsoren, die zou kunnen vereisen dat het pandemieverdrag wordt goedgekeurd door de Senaat. Het heeft op dit moment 27 mede-indieners.

- Noem je senator en dring er bij hem op aan om het Senaatsmodel van H.R.1425 te sponsoren, dat is S.444, de No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act.5 Het heeft op dit moment 47 mede-indieners.

- Deel de educatieve poster6 van Door To Freedom overal waar je maar kunt en verwijs ze naar doortofreedom.org voor meer informatie.

- Deel, deel, deel ook details over de amendementen op de IGR en de manier waarop ze de nationale soevereiniteit zullen vernietigen en surveillance en censuur zullen verbeteren. Hier vind je een korte samenvatting.

In 2021 lanceerden de VS een aantal nieuwe amendementen die door andere landen werden verworpen, dus toen er in 2022 over gestemd werd, trokken de VS de meeste amendementen in.

Als we voldoende lawaai maken en een groot aantal mensen laten terugkomen om te zeggen dat we geen genoegen nemen met deze formuleringen, kunnen veel van de amendementen gewoon worden ingetrokken voordat ze in 2024 in stemming worden gebracht.

De WHO probeert deze gladde staatsgreep in het geniep te plegen en door bloot te leggen hoe deze amendementen mensenrechten en lichamelijke autonomie zullen uitroeien en onze natie van haar soevereiniteit zullen beroven, zullen ze onder druk komen te staan om een stap terug te doen, want hoewel ze tirannen zijn, willen ze niet als zodanig herkend worden.

We moeten de financiering van onze ondergang stoppen

Zorg er ook voor dat je je inschrijft voor de publicatie van Door To Freedom, zodat je actie kunt ondernemen wanneer er WHO-gerelateerde betalingen komen. We moeten ons verzetten tegen alle financiering van de wereldwijde bioveiligheidsagenda en Door To Freedom zal je waarschuwen wanneer het tijd is om je vertegenwoordigers op te roepen om zich te verzetten tegen financieringsmaatregelen die de bioveiligheidsagenda kunnen aanvullen.

Andere nieuwsbrieven die je kunnen helpen om op de hoogte te blijven van deze zorg zijn Children's Health Defense en Stand for Health Freedom.

De V.S. heeft al geld bijgedragen aan een financieel tussenpersonenfonds dat is opgezet door de WHO en de World Financial Institution. Maar dat fonds heeft nog steeds vele miljarden te weinig, dus de WHO is op zoek naar lidstaten om hun bijdragen drastisch te verhogen.

De VS hebben bovendien 5 miljard dollar over 5 jaar uitgetrokken voor de wereldwijde bioveiligheidsagenda toen ze in december 2022 de Nationalwide Protection Authorization Act aannamen. Deze bijdragen maken dus op dit moment deel uit van de Amerikaanse wetgeving, en ze maken dus ook deel uit van het door Biden voorgestelde budget voor 2024.

Nog eens 20 miljard dollar aan verplichte uitgaven van de Division of Well being and Human Companies is gevraagd in het verzoek van de president aan het Congres voor het budget voor 2024 voor wereldwijde paraatheid bij pandemieën. Er kan zelfs extra geld worden toegewezen voor dit doel door de ministeries van Bescherming en Binnenlandse Veiligheid. Verdere middelen kunnen ook worden toegewezen door de State Division, USAID, de Division of Agriculture en de Facilities for Illness Management and Prevention.

In totaal is de VS al van plan om zo'n 30 miljard dollar per 12 maanden uit te geven aan de voorbereiding op een wereldwijde pandemie, en een deel daarvan is voor toezicht op onze sociale media en het web, en biobewaking voor ziekteverwekkers met pandemisch potentieel.

Het is duidelijk dat met veel geld dat rondgeslingerd wordt, veel gevestigde belangen het WHO-plan helpen. Toch, nadat we bewoners te bereiken massaal, politici vaak gedwongen zijn om hun kiezers te sussen, in het bijzonder met betrekking tot het draaien van de staat en de federale autoriteit voor welzijn aan niet-gekozen functionarissen van de WHO, een bedrijf bekend om corruptie, die ongegeneerd catering aan haar grootste donateurs, met name Invoice Gates. Een recent voorbeeld is verkrijgbaar via Nass:

"ER IS EEN GROEP DIE DE SOEVEREINITEITSCOALITIE WORDT GENOEMD EN WAAR WIJ DEEL VAN UITMAKEN. ZIJ HEBBEN HET ALIGN ACT SOFTWAREPROGRAMMA EN DIT STELT MENSEN IN STAAT OM NAAR HUN WEBSITE TE GAAN, MET TWEE OF DRIE KLIKKEN, OM GEWENSTE BERICHTEN NAAR DE PRESIDENT, JE CONGRESLID, SENATOREN, GOUVERNEURS EN VELE ANDEREN TE STUREN. EN DAT WERD GEBRUIKT.

DUS, TOEN DE FINANCIERINGSFACTUUR EEN MAAND OF TWEE GELEDEN OP TAFEL KWAM VOOR DE STAATSAFDELING - EN DE FINANCIERING VOOR DE WIE ZIT IN DIE FACTUUR - HADDEN DE REPUBLIKEINEN DE FINANCIERING VAN HUN MARKUP GEMINIMALISEERD, OMDAT... WE DE AVOND ERVOOR MEER DAN 4.000 TELEFOONTJES EN E-MAILS NAAR ELK LID VAN DE COMMISSIE HADDEN GEKREGEN."

Dus, dankzij dat contact, bevat het ontwerp van de State Division Overseas Operations kredieten nu nul financiering voor de WHO. Zoals Nass al zei:

"DAT IS BUITENGEWOON. IK BEN ER ZEKER VAN DAT ZE GAAN PROBEREN OM HET ERGENS ANDERS IN TE SMOKKELEN, MAAR OP DIT MOMENT HEEFT AMERIKA DE WHO GEDEFUND IN DE HANGENDE WETTEN, WAAROVER GESTEMD MOET WORDEN, IK DENK TEGEN HET EINDE VAN OKTOBER.

STAND FOR WELL BEING FREEDOM HEEFT OOK ZOIETS, EN YOUTH'S WELL BEING PROTECTION HEEFT OOK EEN UITLIJNINGSPROGRAMMA. DUS, WE ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT DIT GEBEURT. WANNEER ER BETALINGEN KOMEN, WANNEER ER NOODZAKELIJKE ZAKEN PLAATSVINDEN, ZULLEN WE DE BEWEGINGSWAARSCHUWINGEN NAAR BUITEN BRENGEN EN ERVOOR ZORGEN DAT MENSEN IN BEWEGING KOMEN. DAT IS AL GEBEURD. HET IS ENORM NOODZAKELIJK EN WE ZULLEN HIERMEE DOORGAAN."

We moeten de puntjes op de i zetten voor individuen

Een standaardvraag is wie er verantwoordelijk is voor deze wereldcoup. En wie is er verantwoordelijk voor? En waarom doen ze het precies?

"HET ANTWOORD IS DAT WE NIET WETEN WIE HET DOET", ZEGT NASS, "MAAR WE WETEN WEL DAT ER EEN AANTAL ZEER KWAADAARDIGE, RIJKE INDIVIDUEN ZIJN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN. WE WETEN ALLEMAAL DAT KLAUS SCHWAB DEEL UITMAAKT VAN HUN UITRUSTING. WE WETEN ALLEMAAL DAT DE JONGERE INTERNATIONALE LEIDERS VAN DE WORLD FINANCIAL DISCUSSION BOARD - DIE SCHWAB DE AFGELOPEN 30 JAAR HEEFT OPGEVOED - EEN GROOT DEEL UITMAKEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DEZE ZAKEN IN HUN LANDEN ....

ZE ZIJN ALS EEN GROOT LIDMAATSCHAP VAN DE SCHEDEL EN BOTTEN, WAAR ZE SAMEN AAN WERKEN. ZE KOMEN SAMEN VOOR CONFERENTIES EN HET IS HUN TAAK OM ELKAAR OP TE WERKEN TOT ZEER EFFECTIEVE POSITIES IN DE HANDEL EN BIJ DE OVERHEID... WE MOETEN MENSEN NU DUS BEWUST MAKEN VAN DE FUNCTIE VAN DEZE GEHEIME GENOOTSCHAPPEN EN DE MANIER WAAROP ZE GEBRUIKT WORDEN OM GEVAARLIJKE TOEPASSINGEN IN TE LUIDEN.

MENSEN MERKEN DE VRESELIJKE INFLATIE IN AMERIKA AL OP, EN DAT KOMT DOOR HET BIJDRUKKEN VAN GELD. ZE MOESTEN GELD BIJDRUKKEN OM DE UNIVERSITEITEN, ZIEKENHUIZEN, INDUSTRIEËN, FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN EN VOORAL DE MEDIA OM TE KOPEN OM DIT HELE PANDEMIEVERHAAL ERDOOR TE DRUKKEN EN ONS TE LATEN DOEN WAT ZIJ WILDEN.

NU DENKT IEDEREEN DAT WE SNEL EEN PANDEMIE TEGEMOET GAAN. DE FDA KOMT MIDDEN SEPTEMBER MET EEN GLOEDNIEUW COVID VACCIN. WAT GAAN ZE DAARNA MET ONS DOEN? GAAN ZE WEER GELD KUNNEN DRUKKEN EN $10 BILJOEN VAN HET GELD VAN ONZE KLEINKINDEREN UITDELEN?

IK HEB HET GEVOEL DAT MENSEN DEZE INFLATOIRE GELDDRUKSPIRAAL BEGINNEN TE BEGRIJPEN, EN DE MANIER WAAROP HET ONS VERARMT TEN GUNSTE VAN EEN KLEINE GROEP. DIT ZIJN STUKJES KENNIS - WAT NODIG IS, VOOR HET VERBINDEN VAN DE PUNTJES.

HEEL VEEL IN ONS LEVEN VERANDERT TEGELIJKERTIJD EN MENSEN ZIJN ZO IN DE WAR. WE WILLEN DAT DEGENEN DIE ER AANDACHT AAN BESTEDEN EN WETEN HOE ZE MOETEN SCHRIJVEN, BEGINNEN UIT TE LEGGEN HOE DEZE ZAKEN MET ELKAAR SAMENHANGEN. WE HEBBEN NOG 9 MAANDEN TOT DE WHO ZAL STEMMEN OVER DEZE TWEE DOCUMENTEN ...

BEGIN MEI WERD IK UITGENODIGD VOOR DE WERELDWIJDE COVID-TOP IN HET EUROPESE PARLEMENT IN BRUSSEL, EN MIJN TOESPRAAK GING OVER DE IHR-AMENDEMENTEN. IK HAD EEN TOESPRAAK VAN 10 MINUTEN VOORBEREID... MAAR OP HET LAATSTE MOMENT ZEIDEN DE SPONSORS: 'KIJK, JE HEBT MAAR 5 MINUTEN OMDAT WE ZIJN UITGELOPEN'... DUS IK DACHT: 'OH MIJN GOD, WAT MOET IK DOEN? IK BEKEEK MIJN DIA'S; WAT ZIJN DE DETAILS? EN IK GAF EEN TOESPRAAK VAN VIJF MINUTEN. IK NAM AAN DAT HET VERSCHRIKKELIJK MOEST ZIJN ...

IEDEREEN MAAKTE EEN VIDEO VAN DRIE MINUTEN, VAN VIER MINUTEN EN VAN VIJF MINUTEN EN STUURDE DIE ROND OP TWITTER EN TIKTOK. NU HEBBEN MENSEN ER GELUID EN FOTO'S AAN TOEGEVOEGD. DE FACTOR HEEFT HONDERDDUIZENDEN VIEWS GEOOGST. HET IS BUITENGEWOON.

MAAR HET IS OMDAT IK BEGIN TE ZEGGEN, 'WE BELEVEN EEN GLADDE STAATSGREEP. DAT IS WAT ER PLAATSVINDT. DAT IS WAT DE WIE AAN HET DOEN IS.' EN HET GAAT ZO SNEL, DAT MENSEN HET KUNNEN BEKIJKEN. ZE ZIEN DIE KLEINE, OUDERE VROUW DIE OP EEN HEEL AFGEMETEN MANIER PRAAT, EN DUS ZIEN ZE HET EMBLEEM VAN HET EUROPEES PARLEMENT ACHTER ME, EN DUS ZEGGEN ZE: 'OH MIJN GOD, MISSCHIEN IS DAT WEL ECHT.

DAT KLEINE FACTOR HEEFT 5 MILJOEN TOT 10 MILJOEN VIEWS GEKREGEN EN TIKTOKERS ZIJN ER OP DIT MOMENT MEE BEZIG. DUS IK DENK DAT DEZE HELE KWESTIE VAN WIE PROBEERT ONZE SOEVEREINITEIT TE GRIJPEN HEEL BELANGRIJK KAN ZIJN VOOR MENSEN. WE HOEVEN ALLEEN MAAR DE JUISTE BOODSCHAPPEN TE BEPALEN, ZE OP DE MARKT TE BRENGEN EN WE ZULLEN WINNEN."

Waar kan ik meer leren?

Door To Freedom is exclusief in die zin dat het probeert om deze extreem ingewikkelde, in elkaar grijpende aspecten van de wereldwijde energiegreep in hapklare brokken te introduceren. De website heeft tientallen snelle samenvattende artikelen en filmpjes, met langere diepgaande artikelen voor mensen die dieper willen duiken. We publiceren bovendien elk nieuw ontwerp van de IGR-wijzigingen en het verdrag zodra ze uitkomen, en ik moedig mensen aan om een kijkje te nemen in de exacte papieren.

Dus, om een uitstekend begrip te krijgen van wat er op het spel staat, vergeet niet om doortofreedom.org te bookmarken en begin er doorheen te grasduinen. Deel de locatie ook met anderen en moedig ze aan om meer te lezen.

"WE HEBBEN DE PAPIEREN ZO OPGEHANGEN DAT MENSEN ER KENNIS VAN KUNNEN NEMEN. NASS ZEGT: "WE HEBBEN NU ONGEVEER 30 LEZINGEN VAN TWEE MINUTEN OVER DE PAPIEREN, OVER WAT ER AAN DE HAND IS, OVER ALLERLEI ZAKEN, IN EEN POGING OM DE PUNTJES OP DE I TE ZETTEN WAT BETREFT TRANSHUMANISME, CBDC'S, LITTLE ONE INTERCOURSE TRAINING. EN WE HEBBEN NU EEN HELEBOEL LANGERE ARTIKELEN OVER AANVERWANTE ONDERWERPEN.

DUS ALS JE NAAR DE LOCATIE GAAT, KRIJG JE EEN TRAINING OVER DE GROTE WERELDVERANDERINGEN DIE DE GLOBALISTISCHE CABAL OP DIT MOMENT AAN HET DOORVOEREN IS. TERWIJL WE COMMUNICEREN, ZITTEN WE MIDDEN IN DE COUP. DE COUP IS NIET VOLGEND JAAR. WE ZITTEN ER NU MIDDENIN. DE PAPIEREN MAKEN ER DEEL VAN UIT.

ZODRA WE ALLES OP DE WEBSITE HEBBEN GEDAAN... BEGINNEN WE MET HET OPBOUWEN VAN EEN WERELDWIJDE COALITIE VAN ORGANISATIES OM DIT ALLES TE BESTRIJDEN. DAT IS DE VOLGENDE STAP. YOUTH'S WELL BEING PROTECTION ... NEEMT DEZE ZORG VAN DE WIE OP ZICH, EN ER ZIJN VEEL ANDERE ORGANISATIES WAAR IK MEE SAMENWERK: STAND FOR WELL BEING FREEDOM, ORGANISATIES IN ENGELAND, BINNEN DE EUROPESE UNIE [EN] ZUID-AFRIKA ...

TRAINING IS HET ANTWOORD, WANT ZELFS ALS WE DE WHO VERSLAAN, ALS WE DEZE HELE AGENDA NIET VERSLAAN, ZULLEN DE GLOBALISTEN ONS MET IETS ANDERS RAKEN, ZOWEL VIA DE V.N. OF VIA ANDERE MULTILATERALE ORGANISATIES, OF VIA NATIONALE WETTELIJKE RICHTLIJNEN DIE DRACONISCH KUNNEN ZIJN.

[WE MOETEN MENSEN LATEN INZIEN WAT ER DE AFGELOPEN JAREN IS GEBEURD, WAAR HET VANDAAN KOMT, WAT ERTOE HEEFT GELEID EN WAAR HET NAARTOE GAAT. HET IS ECHT NOODZAKELIJK DAT WE ONZE ETHIEK EN MORAAL BEHOUDEN. WE WILLEN GEEN MENSEN MANIPULEREN.

WE ZIJN ALLEMAAL GEMANIPULEERD, WE ZIJN MIND-CONTROLLED. DE MEDIA, DE PROMOTIE, HET ONDERWIJSSYSTEEM HEBBEN ALLEMAAL GEPROBEERD OM DE BESTE MANIER WAAROP MENSEN DENKEN TE BEPERKEN... WE WILLEN DAT JULLIE JE GEEST OPENSTELLEN, DAT JULLIE IN STAAT ZIJN OM PROPAGANDA TE HERKENNEN WANNEER JE HET ZIET, ZODAT JULLIE KUNNEN LEREN OM DUIDELIJK VOOR JEZELF TE DENKEN. DAT IS NADAT WE GEWONNEN HEBBEN."

Bron: We're in the Middle of a Global Coup — Here's How We Stop It - HealthProdukt.com