www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël's werkvergunningen voor Gaza maakten de Hamas-aanval mogelijk

Gazanen kregen vergunningen om in Israël te werken. Ze kwamen als moordenaars en verkrachters.

18 oktober 2023 door Daniel Greenfield

()

Tussen het afval van geweren, korans en kaarten die zijn weggegooid door de Hamas terroristen wiens lichamen naast de door kogels doorzeefde voertuigen en stoffige wegen liggen, liggen groene Gaza ID's met werkvergunningen. Normaal gesproken mogen inwoners van het Hamas-gebied Israël niet binnen, maar met werkvergunningen konden meer dan 20.000 Gazanen Israël binnenkomen. Toen sommigen terugkeerden, waren het verkrachters en moordenaars van Hamas.

De invasie van Hamas slaagde zo goed omdat de terroristen een grondige kennis hadden van de gemeenschappen die ze als doelwit hadden, omdat ze er hadden gewerkt of inlichtingen hadden gekregen van degenen die er hadden gewerkt. De aanvallers beschikten over gedetailleerde kaarten en plattegronden van gebouwen. Een vrouw wier man en zoon werden vermoord, zei dat de Hamas-terroristen de namen van de mensen kenden, hoeveel kinderen ze hadden en zelfs wie van hen een hond had.

Vorig jaar sprak minister van Buitenlandse Zaken Blinken zelfs een bijeenkomst van J Street toe en vertelde hij de anti-Israël lobby dat de regering Biden er bij Israël op had aangedrongen om "het leven van de Palestijnen te verbeteren" door, onder andere, "duizenden werkvergunningen af te geven voor Palestijnen in Gaza".

Het aantal uitgangen uit Gaza naar Israël steeg sterk onder de regering Biden en de linkse regering Bennett-Lapid die een ongekend aantal werkvergunningen uitdeelde.

In 2021 waren er in totaal slechts 7.500 uittredingen per maand uit Gaza, maar in juli 2022 waren dat er 35.370 geweest.

De enorme toename was te danken aan de werkvergunningen die de regering Biden had aangevraagd en die Bennett, Lapid en Gantz bereidwillig hadden verstrekt. Premier Naftali Bennett nam het besluit om het aantal werkvergunningen te verhogen van 5.000 naar 15.000. Minister van Defensie Benny Gantz beoordeelde de veiligheidssituatie en keurde de stap goed die Hamas-terroristen in Israël inlijfde. Eind 2022 was het aantal uitgebreid tot 17.000.

"We moeten de burgerbevolking in Gaza laten inzien dat ze een ander leven kunnen leiden. Hamas onder druk zetten om te stoppen met schieten op Israël. Daartoe hebben we het aantal vergunningen om in Israël te werken verhoogd die worden afgegeven aan de inwoners van Gaza," zei premier Lapid.

De linkse regering zag de werkvergunningen als een hefboom om Hamas rustig te houden.

"En we zeggen tegen onze Palestijnse buren: 'Als het rustig is, zullen jullie genieten van de economische bloei.' Dat is het geval in Gaza. Ze hebben 12.500 mensen die in Israël komen werken. Als het rustig blijft, zal ik het verhogen," beloofde minister van Defensie Gantz.

Toen de conservatieve regering Netanyahu aantrad, slaagde ze er niet in om het programma stop te zetten omdat het establishment geloofde dat het werkte. Experts en diplomaten beweerden dat Hamas had vermeden mee te doen aan raketaanvallen van de Islamitische Jihad om de status quo niet te verstoren.

In juli 2023 was er een recordaantal van 67.769 uittredingen op 22.000 werkvergunningen. In augustus stopte de regering Netanyahu uiteindelijk met het uitdelen van nieuwe werkvergunningen (zonder de bestaande in te trekken) nadat Hamas was betrapt op het smokkelen van explosieven.

In september 2023 veroorzaakte Hamas rellen aan de grens met Gaza. Explosieven en brandbommen werden naar Israël gelanceerd. Sluipschutters vuurden op Israëlische soldaten en er werden IED's op de grensmuur geplaatst. Israëlische soldaten beantwoordden het vuur en beschoten posities van Hamas.

Hamas begon oefeningen uit te voeren om Israëli's te ontvoeren en "nederzettingen te bestormen". De islamitische terreurgroep heeft dit al eerder gedaan en het werd afgedaan als aanmatiging om economische concessies af te dwingen. Ondertussen vertelde haar woordvoerder de media wat ze wilden horen. "Hamas probeert een escalatie te vermijden. Veel van onze zonen en dochters zouden gedood worden," vertelde Basem Naim, het hoofd van de politieke afdeling van Hamas, aan The Washington Post.

In plaats van verder te escaleren, onderhandelde Israël met Hamas via Egypte en zijn bondgenoten in Turkije en Qatar, en kwam tot een overeenkomst om de gevechten te beëindigen.

Eind september, slechts enkele weken voordat Hamas een invasie van Israël lanceerde en meer dan duizend mensen afslachtte, opende Israël de belangrijkste grensovergang met Hamas en liet het Arabische moslims uit Gaza weer toe tot het land. Dit was onderdeel van een deal met Hamas die het aantal werkvergunningen verhoogde en meer import en export toestond, in ruil voor vrede. Het geweld stopte en iedereen haalde opgelucht adem.

Werkvergunningen ruilen voor een einde aan de raketten en rellen leek te werken.

In werkelijkheid naderde Hamas het einde van zijn tweejarenplan om Israël binnen te vallen. De werkvergunningen waren geen hefboom die een einde maakte aan het geweld en stabiliteit bracht, ze waren een kwetsbaarheid waardoor Hamas gedetailleerde informatie kon inwinnen over Israëlische posities en doelwitten.

Tegen 2022, in reactie op de druk van de regering Biden, waren er meer uittredingen uit Gaza dan ooit tevoren sinds 2005. Na de overname van Gaza door Hamas daalden die aantallen tot in de lage duizenden en ging het meestal om bezoeken aan Israëlische ziekenhuizen. En dat had zo moeten blijven.

Maar in 2019 schoten de werkvergunningen omhoog van minder dan 10.000 naar 16.000 als onderdeel van een wapenstilstand waarover met Hamas was onderhandeld en die begon nadat twee Israëlische soldaten waren neergeschoten. De overeenkomst die via Egypte tot stand kwam, stelde Qatar in staat om miljoenen contant geld aan Hamas te leveren (dit werd op sociale media verkeerd voorgesteld als Netanyahu die Hamas financierde) en om het aantal werkvergunningen uit te breiden.

De werkvergunningen en het geld waren een ruil voor een einde aan de raketten en de rellen, maar ze stelden Hamas in staat om te werken aan hun tweejarenplan om Israël binnen te vallen terwijl het profiteerde van de wapenstilstand.

Israël had een veilige grens, maar het werd overgehaald om die open te stellen om Hamas te paaien. Deskundigen op het gebied van islamitisch terrorisme, zoals ikzelf, hadden herhaaldelijk gewaarschuwd dat een wapenstilstand in de islam slechts een middel is om voordeel te behalen. Terwijl Amerikaanse en Israëlische politici en generaals dachten dat ze vat hadden gekregen op Hamas en Hamas hadden omgekocht om het geweld te stoppen, maakte de islamitische terreurgroep gebruik van een politieke breuk in de grens als voorbereiding op een volledige invasie.

Na de oorlog zal er een politieke afrekening komen. En die afrekening moet niet alleen het onmiddellijke falen omvatten om de grensbeveiliging en de troepensterkte in voldoende mate te handhaven om te reageren op een massale aanval, maar alles wat eraan voorafging, inclusief het valse idee dat er met Hamas kon worden onderhandeld en dat er een modus vivendi kon worden bereikt met de terroristen.

De werkvergunningen die Hamas-terroristen in staat stelden om te infiltreren en doelwitten in Israël met precisie en diepgang te verkennen, maakten deel uit van een grotere strategie tegenover de islamitische terreurgroep. Nadat Hamas Gaza had overgenomen, probeerden de regeringen van Bush en Obama hen in een eenheidsregering te manoeuvreren en toen dat mislukte, vertrouwden ze op onderhandelingen via achterkamertjes om tot een overeenkomst te komen zonder een formeel vredesakkoord: dit alles leidde tot één gruwelijke dag.

Israëlische gemeenschappen lieten dom genoeg arbeiders uit Gaza toe in hun huizen, raakten op hen gesteld en geloofden al hun gepraat over vrede. Toen zagen ze hoe hun kinderen door hen werden vermoord.

De mythe dat het geweld van Hamas een weerspiegeling was van de omstandigheden in Gaza en dat verbetering daarvan het geweld zou verminderen, werd door de VS en de EU doorgesijpeld naar sommige Israëli's en leidde tot de ergste massamoord op Joden sinds de Holocaust. Dit is een les.

Grenzen werken alleen als je ze gesloten houdt. Muren werken niet als je er deuren in opent.

De regering Biden wilde dat Israël werkvergunningen zou verstrekken aan de Westelijke Jordaanoever en Gaza, waar 70% van de bevolking terrorisme steunt. Hoewel de Oslo-akkoorden er niet in waren geslaagd om Arafat en de PLO van het terrorisme af te brengen, geloofden dezelfde experts dat ze Hamas met economische voordelen van het terrorisme konden afbrengen. Dezelfde strategie die mislukte met Iran, Noord-Korea en de Taliban werd gebruikt om Israël in een vals gevoel van veiligheid te sussen.

Er is geen win-win scenario met islamitische terroristen: er is alleen een win-verlies scenario. Iedereen die denkt dat hij een win-win scenario heeft met degenen die hem willen doden, heeft al verloren.

De werkvergunningen die meer dan duizend levens kostten waren een poging tot een win-win scenario. Na de slachting is het duidelijker dan ooit dat Israël ofwel de terroristen doodt ofwel de terroristen het land doden.

Wat het Witte Huis en de rest van de internationale gemeenschap ook zeggen, het is niet de verantwoordelijkheid van Israël om het leven van de mensen in Gaza te verbeteren, maar om haar eigen burgers te beschermen. En deze concurrerende verplichtingen zijn onverenigbaar. Proberen te onderhandelen met Hamas en het leven van de Gazanen te verbeteren, heeft Israël meer dan 1300 levens gekost. Mogen dit de laatste levens zijn die verloren gaan aan verzoening.

Daniel Greenfield, een Shillman Journalism Fellow bij het David Horowitz Freedom Center, is een onderzoeksjournalist en schrijver die zich richt op radicaal links en islamitisch terrorisme.

Bron: Israel’s Work Permits for Gaza Enabled the Hamas Attack | Frontpage Mag