www.wimjongman.nl

(homepagina)


De naties keren zich naar Israël

Er is controleerbaar en tastbaar bewijs dat Gods beloften zich voor onze ogen ontvouwen

( )

Christenen van over de hele wereld komen feestvieren op het ICEJ Loofhuttenfeest in Jeruzalem, 15 oktober 2019 (Foto: ICEJ/Facebook)

Een van de meest schadelijke aspecten van de Vervangingstheologie is hoe de oude Bijbelse profetie vandaag de dag wordt bekeken en begrepen. Wanneer we Israël uit de Bijbelse context halen, wordt de profetie abstract, metaforisch en symbolisch, in plaats van praktisch en nuttig.

Maar als de wedergeboorte van de Israëlische natie ons iets heeft laten zien in de afgelopen 75 jaar, dan is het wel dat God precies meende wat Hij zei in Zijn vele beloften aan het Joodse volk. Het zijn geen poëtische hersenspinsels; het is God die ons vertelt wat Hij daadwerkelijk op aarde gaat doen met Zijn verbondsvolk.

Honderd jaar geleden was een onafhankelijke Joodse natie een verheven ideaal van degenen die de profeten lazen. Slechts weinigen geloofden dat het echt werkelijkheid kon worden, met Joodse mensen die letterlijk uit de vier hoeken van de aarde zouden terugkeren. Vandaag de dag bevindt de bloeiende natie Israël zich in het thuisland dat aan Abraham beloofd is en verandert letterlijk de wereld op bijna alle mogelijke manieren.

Israël laat ons zien dat de woorden van de profeten praktisch, tastbaar en echt waren. God meende wat Hij zei en toont nu Zijn trouw aan Zijn beloften voor iedereen zichtbaar.

Veel van het huidige gesprek over profetie gaat over de toekomst, over speculeren over wat er kan gebeuren en daar klaar voor zijn. Hoewel ik daar niet tegen ben, realiseren de meesten zich niet dat er specifieke profetieën zijn die al meer dan 2700 jaar in de Schriften sluimeren en nu met verbluffende nauwkeurigheid werkelijkheid worden. En dat zijn er heel veel.

Terwijl we af en toe mensen horen verkondigen: "Profetieën worden vervuld!", vraag ik vaak: "Welke en hoe weten we dat?" Omdat we het KUNNEN weten. Regionale historische verslagen, ooggetuigenverslagen van twee millennia en zelfs oude foto's kunnen een gedocumenteerde basis bieden om de vele historische anomalieën te meten die hebben plaatsgevonden met de natie Israël, precies zoals de profeten hadden voorspeld.

Er is verifieerbaar en tastbaar bewijs dat Zijn beloften zich ontvouwen precies zoals Hij zei, voor het eerst sinds de profeten ze verkondigden. Eén daarvan kan op jou betrekking hebben:

"In die dagen zullen tien mannen uit alle talen en volken één Jood stevig bij de zoom van zijn kleed grijpen en zeggen: 'Laat ons met u meegaan, want wij hebben gehoord dat God met u is.'" - Zacharia 8:23

Historisch gezien zijn de naties niet vriendelijk geweest voor het Joodse volk. Het is moeilijk om in de afgelopen 1700 jaar een periode van 100 jaar te vinden waarin aspecten van de christelijke kerk niet direct of indirect betrokken zijn geweest bij de vervolging van het Joodse volk. Maar het tij begint te keren.

Zelfs nu het antisemitisme over de hele wereld toeneemt, is er een ongekende belangstelling en steun voor Israël vanuit de naties, met name van niet-Joodse christenen.

Verschillende groeiende organisaties zoals ALL ISRAEL NEWS, met miljoenen volgelingen, worden een vocale verdediging en actieve pleitbezorgers voor de natie Israël en het Joodse volk. De regering van Israël en de religieuze Joodse gemeenschappen merken dit op.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is verschillende keren geciteerd als hij zegt: "Christenen zijn de beste vrienden van Israël." Ook in 2015 legde een groep orthodox-joodse rabbijnen in Israël een baanbrekende publieke verklaring af, waarin ze het christendom "een deel van Gods goddelijke plan" en "een geschenk aan de naties" noemden.

Beide verklaringen zouden 30 jaar geleden vergezocht of onmogelijk hebben geleken. Hoewel ze nog niet volledig zijn vervuld, veranderen deze verhoudingen vandaag op een manier die de geschiedenis nog nooit heeft gezien, en precies zoals was voorspeld.

Nooit eerder hebben zoveel niet-Joden zich tot Joodse bronnen gewend om te leren, te steunen en aan te moedigen. Heel eenvoudig: als u niet Joods bent, maar deze nieuwssite leest om meer te weten te komen over wat er werkelijk in Israël gebeurt, dan maakt u al deel uit van deze vervulling!

We leven in "Bijbelse tijden" - tijden die de profeten voorzagen nu God Zijn ontzagwekkende verbondstrouw aan Israël in onze tijd laat zien.

We kunnen er allemaal deel van uitmaken! Ik hoop dat je de komende dagen samen met mij zult ontdekken hoe nauwkeurig hun woorden zich in ons leven ontvouwen.

We raden aan om te lezen:

''Bijna alles is klaar voor de Derde Tempel', beweert Israëlische tv-reportage over rode vaarzen die vorig jaar naar Israël werden gebracht

All Israël News Medewerkers

>Doug Hershey is de auteur van de bestsellers "Israel Rising" en "Jerusalem Rising", die historische en visuele documentatie bieden van bijbelse profetieën die in onze tijd werkelijkheid worden. Als hij niet in Israël is, woont hij in Portland, Maine.

Bron: The nations turning to Israel | All Israel News