www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN NOODZAKELIJKE WAKE-UP CALL

3 januari 2023 - door Jonathan Brentner

De afgelopen twee jaar is het over de hele wereld gebeurd, maar nu hebben miljoenen het live op TV gezien tijdens een NFL-wedstrijd op maandagavond.

De aanblik van Damar Hamlin die plotseling op het speelveld in elkaar zakte, schokte veel mensen, waaronder ikzelf. Gelukkig konden de hulpverleners zijn hart weer kloppend krijgen, hoewel hij op dit moment nog in kritieke toestand verkeert.

Onze gebeden gaan uit naar hem, zijn familie en zijn teamgenoten.

Dr. Peter A. McCullough, een van de meest vooraanstaande cardiologen in Amerika, is van mening dat de artsen die Hamlin behandelen serieus rekening moeten houden met myocarditis als oorzaak van Hamlins plotselinge hartaanval. Sinds januari 2021 zijn de gevallen van deze hartaandoening exponentieel gestegen bij tieners en jonge volwassenen, wat in sommige gevallen tot de dood heeft geleid.

EEN WERELDWIJDE TOENAME VAN STERFGEVALLEN

Een groeiend aantal mensen erkent dat er iets goed mis is met het buitensporige aantal plotselinge sterfgevallen over de hele wereld. Hoewel Hamlin nog in leven is, benadrukt zijn hartstilstand deze kwestie.

Een Rasmussen poll, uitgebracht op 2 januari 2023, onthult dat bijna de helft van de Amerikanen vermoedt dat COVID-19-prikken de schuld kunnen zijn van de aanzienlijke toename van onverklaarbare sterfgevallen. Ongeveer één op de vier gelooft dat ze iemand kennen die eraan gestorven is.[i] Hamlin kreeg een injectie op 26 december, zes dagen voordat hij op het veld in elkaar zakte.

Bijna elke dag lees ik dat iemand onder de 45 jaar een zware beroerte krijgt of sterft aan een hartaanval. Het gebeurt veel te vaak dat ik een verslag zie van een tiener die plotseling op deze manier sterft.

DE ONTVOLKINGSAGENDA VAN DE ELITE

In verschillende eerdere berichten heb ik geschreven over de ontvolkingsplannen van de globalisten. Toch vinden veel gelovigen en predikanten een dergelijke zaak veel te extreem om zelfs maar als waar te beschouwen.

De elite heeft er echter geen moeite mee om hun dodelijke agenda openlijk toe te geven. Enige tijd geleden luisterde ik naar een toespraak die Bill Gates enkele jaren geleden hield, waarin hij duidelijk stelde dat een sterfte van vijftien procent bij een vaccin aanvaardbaar zou zijn. Als je dat percentage toepast op het aantal mensen in de VS dat de inmiddels beroemde injectie heeft genomen, kom je uit op dertig miljoen doden.

Gisteren nog zag ik een dame via sociale media tegen Klaus Schwab, het hoofd van het World Economic Forum, zeggen dat de wereld terug moet naar de bevolking van vijfhonderd jaar geleden, omdat alleen dat lage aantal duurzaam is voor de toekomst. Enkele maanden geleden hoorde ik een andere globalist de bevolking van Amerika voor het jaar 2025 op honderd miljoen stellen. Dat verbijsterde me!

Zulke ontvolkingspraat is maar al te gewoon onder de elite machthebbers, maar heel weinig mensen letten erop.

EEN WAKE-UP CALL VOOR ONS EN VOOR DE PASTORS

Ongeacht de oorzaak van Hamlins plotselinge hartaanval, zou het voor ons allemaal een waarschuwing moeten zijn, vooral voor hen die belast zijn met de zorg voor de kerk, het lichaam van Christus. Predikanten kunnen de realiteit van de snel naderende vervulling van Openbaring 4-18 niet langer ontkennen. De woorden van de apostel Johannes in deze hoofdstukken zijn niet symbolisch of verleden tijd; ze vertegenwoordigen profetie over de toekomst van de wereld. We zien de voorlopers van deze oordelen overal ter wereld.

We kunnen nog slechts enkele uren hebben voordat Jezus verschijnt of het kan nog dagen, weken, maanden of zelfs veel langer duren. Een groot aantal tekenen wijst erop dat het normale zoals wij dat kennen snel ten einde loopt. De geest van de antichrist is al hard aan het werk in afwachting van zijn onthulling aan de wereld, die pas na de Opname kan plaatsvinden.

De woorden van Romeinen 13:11-12 zijn vandaag de dag misschien wel beter op ons van toepassing dan ooit tevoren:

Daarnaast kent u de tijd, dat het uur gekomen is dat u uit de slaap ontwaakt. Want de verlossing is ons nu nader dan toen wij voor het eerst geloofden. De nacht is voorbij, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en de wapenrusting van het licht aantrekken.

De heiligen moeten herhaaldelijk worden herinnerd aan hun spoedige en vreugdevolle hoop op de verschijning van Jezus in deze donkere periode van de geschiedenis. Toch vermelden veel predikanten nooit de "gezegende hoop" van het Evangelie, terwijl nog meer predikanten de bijbelse basis ervan ontkennen.

EEN TIJD OM NAAR BOVEN TE KIJKEN

Met heel mijn hart geloof ik dat de profetische tekenen van vandaag wijzen op de nabijheid van de Opname; ik zeg dit omdat alles wat ik zie, schreeuwt om de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking.

Ik weet ook dat de Heer zowel soeverein als almachtig is. Vanuit ons perspectief kan Hij het begin van deze gruwelijke tijd op aarde langer uitstellen dan wij ons kunnen voorstellen en daarmee ook Zijn terugkeer om ons thuis te brengen in de heerlijkheid.

Hoe dan ook, het is nu de tijd om omhoog te kijken en de dingen van dit leven losjes in onze handen te houden. Ik kan het beeld niet vergeten van Hamlin die plotseling dood neerviel en waarbij een snelle noodhulpactie nodig was om hem weer tot leven te wekken; ik bid dat hij volledig herstelt.

Als dit zestig jaar geleden was gebeurd, zou het nog steeds op een dramatische manier onze aandacht hebben getrokken. Maar hoeveel meer moet het ons nu waarschuwen voor de gevaarlijke tijden waarin we leven?

Hoewel veel dingen in onze wereld ons vaak schokken, hebben wij als gelovigen een vreugdevolle en glorieuze hoop. We zijn zo dicht bij de vervulling van de profetische woorden die Paulus schreef in 1 Korintiërs 15:50-57. De woorden hieronder uit 1 Tessalonicenzen 4:15-17:

Want dit verklaren wij u door een woord van de Heer, dat wij die leven, die overblijven tot de komst van de Heer, niet zullen voorgaan in de tijd van de ontslapenen. Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een kreet van bevel, met de stem van een aartsengel en met het geluid van de bazuin van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven, samen met hen worden opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten.

In deze en vele andere passages beschrijft de Bijbel de bijbelse gebeurtenis die wij de "opname" noemen en vertelt zij over een dag waarop niet alle gelovigen zullen sterven, maar de Heer hun lichamen zal veranderen en hen bijeen zal halen om Hem in de lucht te ontmoeten.

Ik hoop in leven te zijn ten tijde van de Opname en ik geloof dat dit een gerechtvaardigde verwachting is, gezien de nabijheid van de Dag des Heren.

Blijf omhoog kijken, de Heer komt spoedig om ons mee te nemen naar de heerlijkheid (Johannes 14:1-3; Kolossenzen 3:1-4).

Maranatha!


[i]https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/public_surveys/died_suddenly_ more_than_1_in_4_think_someone_they_know_died_from_covid_19_vaccines

Bron: A Needed Wake-Up Call — Jonathan Brentner