www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een vuurstorm laait op als reactie op de weigering van het Hof om Deri toe te laten als minister van de regering

Door Hana Levi Julian - 18 januari 2023

Een vuurstorm van protest is losgebarsten in reactie op een uitspraak van het Hooggerechtshof op woensdag waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Aryeh Deri, werd verboden deze functie uit te oefenen.

Deri is ook vice-premier en lid van Israëls hooggeplaatste Veiligheidskabinet - nog twee posities die hij door de uitspraak van het Hof zou moeten verliezen.

Hof zegt dat het "onredelijk" is voor Deri om in het kabinet te blijven

Bij de uitspraak noemde het hof haar eigen "redelijkheidstest" als rechtvaardiging voor het negeren van een wet die in december werd aangenomen en die Deri in staat stelde zijn functie uit te oefenen na een veroordeling vorig jaar wegens belastingmisdrijven.

Het Hooggerechtshof verklaart Netanyahu's regering de oorlog en schrapt minister Aryeh Deri.

De Knesset nam in december 2022 een amendement aan dat een clausule in de basiswet schrapte: De regering die elke wetgever met een voorwaardelijke straf diskwalificeerde van het dienen als minister van het kabinet.

Het amendement stelde Deri in staat om ondanks zijn veroordeling van vorig jaar ministerposten te bekleden - maar de rechtbank oordeelde dat de stap niet voldeed aan de "redelijkheidstoets".

Shas waarschuwt dat de uitspraak betekent dat "verkiezingen zinloos zijn".

De uitspraak van het hof kan de voortzetting van de regering in gevaar brengen.

Netanyahu bezoekt Deri nadat Hooggerechtshof terugkeer in kabinet uitsluit

Deri's Shas-partij waarschuwde voorafgaand aan de beslissing dat een verbod op Deri de partij ertoe zou aanzetten zich terug te trekken uit de coalitie, waardoor de Knessetmeerderheid onder leiding van de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu zou verdwijnen.

"De rechtbank oordeelde in feite dat verkiezingen zinloos zijn," schreef de Shas-partij in een verklaring die werd uitgegeven vlak nadat de uitspraak was gedaan. "De beslissing van de rechtbank is politiek en bezoedeld met extreme onredelijkheid," vervolgde de verklaring, met een verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank, die de "redelijkheidstoets" aanhaalde als reden voor haar beslissing.

"De hele Shas-beweging is ontzet over de arbitraire en ongekende beslissing van het Hooggerechtshof, die in strijd is met de wet en het recht, en ziet het als een ernstige schending van het recht om te stemmen en gekozen te worden, wat het levensbloed van de democratie is," vervolgde de Shas-verklaring.

De partij beloofde met haar leidende rabbijnen te overleggen hoe een reactie op de beslissing van de rechtbank te formuleren. "Brede lagen van de Israëlische samenleving voelen zich tegenwoordig uitgesloten door het hof," aldus de verklaring.

UTJ, Degel HaTorah zeggen steun toe aan Deri

De leider van de partij United Torah Judaism en minister van Huisvesting Yitzhak Goldknopf, een lid van de coalitie, zei dat de uitspraak van de rechtbank "nog een tastbaar voorbeeld is van datgene wat de crisis tussen Israëlische burgers en het rechtssysteem heeft veroorzaakt." Hij voegde eraan toe dat UTJ "alle wetgevende procedures zal steunen die nodig zijn" om Deri terug te laten keren naar zijn ministersposten, waarbij hij opmerkte dat "honderdduizenden Israëlische burgers duidelijk hun vertrouwen in Rabbi Deri hebben uitgesproken... en hun verlangen om hem als minister in de regering te zien."

Ook de Degal HaTorah-partij, die deel uitmaakt van de UTJ-fractie, hekelde het besluit. "Opnieuw komt het hof tussenbeide in zaken waarin het geen bevoegdheid heeft nadat de Knesset een basiswet heeft aangenomen," schreef de partij in een verklaring.

"Het Hooggerechtshof boort zich telkens weer vast en bemoeit zich met zaken die niet de zijne zijn. Wij zullen alle wetgevingsprocedures steunen die nodig zijn om Rabbi Aryeh Deri in de regering te laten dienen," schreef Degel HaTorah.

Likud hekelt uitspraak, belooft dat wetgevende tak 'zijn zegje zal doen'.

In reactie op de beslissing van de rechtbank gaf de Likud een verklaring uit waarin stond dat de partij Deri ziet als een "centraal en belangrijk" lid van de regering en beloofde te zorgen voor zijn terugkeer.

"Deri's buitengewone capaciteiten en enorme ervaring heeft de staat Israël in deze complexe dagen meer dan ooit nodig," aldus de verklaring.

Likud-minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen zei in een verklaring dat de rechtbank "in een afzonderlijke stap een beslissing neemt die het vertrouwen van het publiek in het rechtssysteem verder zal schaden". Minister Deri is onrecht aangedaan, en dit komt na jaren van juridische marteling."

Likud minister van Justitie Yariv Levin noemde de uitspraak "absurd" en zei dat het "niet alleen de stemmen van bijna 400.000 Shas-stemmers vertrapt, maar ook de stemmen van de meerderheid van de Israëlische burgers die alle relevante feiten kenden en stemden voor een regering onder leiding van Netanyahu waarin Aryeh Deri een senior lid is."

Levin zei dat de rechtbank "het besluit van het volk, het oordeel van de premier en het besluit van de Knesset dat het vertrouwen in de huidige regering heeft uitgesproken, niet heeft gerespecteerd."

Hij beloofde "al het nodige te doen zodat dit onrecht dat tot in de hemel schreeuwt tegen Rabbi Aryeh Deri, de Shas-partij en de Israëlische democratie volledig wordt gecorrigeerd."

Collega Likud-lid en Knesset-voorzitter Amir Ohana, voormalig minister van Openbare Veiligheid, zei dat de rechtbank niet had moeten ingrijpen in een kwestie die volgens hem onder de bevoegdheid van de Knesset valt.

"Nu zal de wetgevende tak zijn zegje kunnen doen," zei Ohana.

Ben Gvir: Uitspraak rechtbank was 'Juridische Coup'

Otzma Yehudit partijvoorzitter en minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir zei in zijn eigen verklaring dat de rechtbank, "die niet gekozen is, niet geïnteresseerd is in compromissen en een regering zonder straffen wenst boven gekozen ambtenaren."

Ben Gvir voegde eraan toe dat het hof een "juridische coup pleegde zonder instemming en onderhandelingen" en niet accepteerde dat de Israëli's "hun zegje hebben gedaan bij de laatste verkiezingen, resoluut. Hervorm nu!"

Supporters verzamelen zich buiten Deri's huis

Enkele honderden demonstranten verzamelden zich woensdagavond om te protesteren tegen de uitspraak voor het huis van Deri in de wijk Har Nof in Jeruzalem.

Premier Benjamin Netanyahu en verschillende coalitieleden bezochten eerder op de avond het huis van Deri voor een bijeenkomst die ongeveer een uur duurde.

Ook partijvoorzitter van het Religieus Zionisme en minister van Financiën Bezalel Smotrich bezocht het huis van Deri.

Indiener, oppositie roept op tot Deri's afzetting

Leden van de linkse partijen die deel uitmaken van de oppositiefracties in de Knesset riepen Netanyahu echter op de uitspraak na te leven en Deri te ontslaan.

Labor partijvoorzitter Merav Michaeli erkende dat de beslissing van de rechtbank "moeilijk was voor veel burgers", maar stelde dat Netanyahu en Deri "verantwoordelijkheid moeten tonen en de uitspraak moeten respecteren".

Yesh Atid partijvoorzitter en oppositieleider Yair Lapid was het luidruchtigst en waarschuwde dat als Deri niet wordt ontslagen, "de regering de wet zal overtreden". Hij voegde eraan toe dat Israël "in een ongekende constitutionele crisis terecht zal komen en niet langer een democratie zal zijn."

De indiener van het verzoekschrift in de zaak, Movement for Quality Government, riep Netanyahu ook op om "de uitspraak te respecteren en Deri te ontslaan," en voegde er in hun verklaring aan toe dat de regering "geen rehabilitatiecentrum voor criminelen is." De NGO noemde het besluit een belangrijke stap naar handhaving van de rechtsstaat en een "overwinning voor het hele Israëlische publiek."

Bron: Firestorm Erupts in Response to Court’s Refusal to Allow Deri to Serve as Govt Minister | The Jewish Press - JewishPress.com | Hana Levi Julian | 26 Tevet 5783 – January 18, 2023 | JewishPress.com