www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vrees de tijden niet

Door Hal Lindsey - 8 januari 2022

Golven van kwaad komen steeds sneller naar onze wereld - elke golf groter dan de vorige. Er lijkt geen houden aan. Hoe hardnekkiger mensen God en Zijn wegen afwijzen, hoe meer pijn zij in hun leven brengen. Met meer pijn komt een groter verlangen naar zelfmedicatie. Kinderen sterven aan overdoses, terwijl drugskartels steeds machtiger worden. Dat zijn de tijden waarin we leven.

Zelfs volgelingen van Jezus die het meest geïsoleerde leven leiden, worden nu regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van een verslechterende samenleving. De opkomende getijden van het kwaad lijken ons in te halen en te overweldigen. Regeringen werken vaak tegen de belangen van hun eigen burgers in. Bedrijven persen meer geld uit klanten terwijl ze er minder waarde voor teruggeven. Ze lijken meer geïnteresseerd in politieke correctheid dan in het dienen van hun klanten of hun werknemers.

Jezus vergeleek eindtijd-gebeurtenissen met "geboorte-pijnen". Wat weten we over de bevallingspijn van een vrouw? We weten dat naarmate de bevalling nadert, de golven van weeën dichter bij elkaar komen en intenser worden. Ze leiden tot iets prachtigs, maar terwijl ze gebeuren, doen ze pijn!

Op dit moment staan we midden in een wereld vol pijn. We moeten vol mededogen en empathie zijn, maar we moeten niet verbaasd zijn. God heeft ons van tevoren verteld - in sommige gevallen was dat al duizenden jaren van tevoren - dat zulke tijden zouden komen. De waarheid is dat wij een bevoorrechte generatie zijn. Wij zien met onze eigen ogen de vervulling van profetieën uit het verleden. Wij leven in een tijd waarin God op bijzondere en unieke wijze in beweging is.

Toch voelt zelfs onze bevoorrechte generatie direct de pijn van deze pijnlijke wereld. De Bijbel voorspelt hyperinflatie voor de laatste dagen. Dat is een teken van glorieuze dingen die komen gaan, maar het is geen pretje. Als je leeft van een vast inkomen, kan het een nachtmerrie zijn. Bijbelprofetie spreekt over superplagen, superoorlogen, overal misleiding, verlies van mensenrechten, kerken die van de waarheid afvallen, en honderden andere trieste en beangstigende trends.

Maar de Bijbel zegt ook: "Vrees niet!" We leven in angstaanjagende tijden, maar we moeten niet bang zijn. De tijden zijn niet groter dan de God die ons in Zijn hand houdt.

In Johannes 14 vertelt Jezus zijn discipelen hoe de Vader spoedig de Heilige Geest zal zenden als hun Helper. Diezelfde Heilige Geest woont in ons. Vervolgens zegt Jezus in vers 27: "Vrede laat Ik bij u achter; Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u die. Laat uw hart niet verontrust zijn en laat het niet vrezen." [NASB]

De Vredevorst zelf geeft u toegang tot Zijn vrede. Voor de wereld kan vrede simpelweg het staken van vijandelijkheden zijn. Maar Gods vrede gaat dieper. Het Hebreeuwse woord voor vrede is "shalom". Het betekent "totaal welzijn". Het heeft te maken met elk deel van het leven.

Soms verliezen we vrede omdat we ervoor kiezen om geen toegang te hebben tot de vrede die Hij biedt. Kolossenzen 3:15 zegt: "Laat de vrede van Christus heersen in uw harten." Dat betekent dat u Zijn vrede het bevel geeft over uw gedachten en gevoelens.

2 Thessalonicenzen 3:16 spreekt deze zegen uit: "Moge de Heer van de vrede zelf u voortdurend vrede schenken in alle omstandigheden." Jezus verlangt ernaar u in alle omstandigheden Zijn vrede te geven. Onder die omstandigheden vallen ook de tijden waarin wij leven.

Vrees de tijden niet.

Bron: Hal Lindsey