www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vrede en veiligheid' zal niet het resultaat zijn van het verdelen van Israël voor een Palestijnse staat

Door Breanna Claussen op 25 oktober 2023

()

In een persconferentie op woensdag benadrukte president Joe Biden, die nooit een crisis verloren laat gaan, dat een tweestatenoplossing de uiteindelijke uitkomst van de oorlog in Israël zou moeten zijn.

"Er is geen weg terug naar de status quo van 6 oktober", benadrukte hij. "Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat Hamas Israël niet langer kan terroriseren en Palestijnse burgers niet langer als menselijk schild kan gebruiken."

"Het betekent ook dat wanneer deze crisis voorbij is, er een visie moet zijn op wat er daarna komt, en in onze ogen moet dat een tweestatenoplossing zijn," drong Biden aan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die dinsdag de VN-Veiligheidsraad toesprak, drong eveneens aan op het idee dat een tweestatenoplossing "de enige weg naar vrede en veiligheid in de regio" is.

De huidige status van Gaza laat zien dat het stichten van een Palestijnse staat, als er al een deal bereikt zou kunnen worden, geen vreedzaam resultaat zou opleveren. Toen Israël Gaza in 2005 verliet, veranderde het land van een bloeiende regio in een bastion van terrorisme tegen de Joodse Staat.

Bovendien is de Palestijnse Autoriteit (PA) doorgegaan met het demonstreren van haar genocidale standpunten tegen het Joodse Volk, met een nieuw rapport dat benadrukt dat bijna 3 miljoen dollar zou kunnen worden uitgekeerd aan de families van terroristen door de PA voor het bloedbad van 7 oktober.

Iran, de grootste staatsponsor van terrorisme in de wereld, zou doorgaan met het doorsluizen van geld, net zoals ze doen met Hezbollah in Libanon, om hun doelen van het uitroeien van Israël te bereiken.

Zoals Olivier Melnick onlangs onderstreepte: "Hoezeer het Palestijnse verhaal ons ook wilde doen geloven dat het zo was, het ging nooit om het land. Het ging altijd om de volledige vernietiging van het Joodse volk en de volledige uitroeiing van de staat Israël van de wereldkaart."

Hal Lindsey schreef eveneens: "Zelfs als [Netanyahu] Hamas kan afzetten, betekent de aard van dit conflict dat er een gelijkaardige groep zal opstaan. Haat tegen Israël gaat niet over land, rechten of geld. Het is een grondbeginsel van het [islamitische] geloof."

Terroristen belonen met land en autonomie kan onmogelijk vrede brengen in de regio. Waarom pleiten de regering Biden en vele wereldleiders dan voor deze "oplossing"? Het antwoord is te vinden in de Schrift.

Een tweestatenoplossing pleit voor de verdeling van Jeruzalem, waarbij het oostelijke deel van de stad aan de Palestijnen wordt gegeven als hoofdstad van hun staat.

God vertelde de profeet Zacharia dat er een tijd zou komen waarin Israël zou worden heropgericht en de wereld gefixeerd zou zijn op het idee om de Joodse staat op te delen, specifiek Jeruzalem.

In Zacharia 12:3 waarschuwde God de naties: "En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een last voor alle volken; allen die zich daarmee belasten, zullen in stukken gehakt worden, al zullen alle volken der aarde tegen haar vergaderd worden."

We kunnen gerust stellen dat "vrede en veiligheid" niet het resultaat zullen zijn van de oprichting van een Palestijnse staat. Het is misschien de moeite waard om op te merken dat Blinkens taal aan de VN-Veiligheidsraad een echo is van een andere profetie in 1 Tessalonicenzen 5:3, waarin staat: "Want wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, als barensweeën over een barende vrouw; en zij zullen niet ontkomen."

Het lijkt ingewikkeld om vrede te brengen in het Midden-Oosten, maar dat is het niet als we de regio vanuit een Bijbels wereldbeeld bekijken. De Bijbel geeft een gedetailleerd inzicht in de geschiedenis en toekomst van Israël. In zijn goddelijke precisie belicht Gods Woord zelfs de intenties in de harten van hen die de enige Joodse staat ter wereld willen vernietigen of verdelen.

Breanna Claussen is hoofdredacteur van Harbinger's Daily.Bron: ‘Peace and Security’ Will Not Be The Outcome Of Dividing Israel For A Palestinian State | Harbingers Daily