www.wimjongman.nl

(homepagina)


Stenen van vrede

12 jul 2023

( )Eigen foto

לִשְׁלֹמֹה אֱ‍לֹהִים מִשְׁפָּטֶיךָ לְמֶלֶךְ תֵּן וְצִדְקָתְךָ לְבֶן-מֶלֶךְ׃
Van Shlomo. O Hashem, begiftig de koning met Uw oordelen, de koningszoon met Uw gerechtigheid;
Psalmen 72:1

Ik probeer politiek te vermijden als ik de Bijbel leer, maar laten we eerlijk zijn, David was een koning, een politiek figuur van de eerste graad. Jeruzalem was zijn hoofdstad, maar hij wilde er vooral de Tempel vestigen. Hoewel koning David de dorsvloer op de berg kocht waar de Tempel zou komen, verdiende hij de bouw van de Tempel niet. Dat komt omdat David "veel bloed had vergoten en grote veldslagen had gestreden" (I Kronieken 22:8). In plaats daarvan zou zijn zoon Salomo de klus klaren, over wie God zei: "Je zult een zoon hebben die een man van rust zal zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van alle kanten; Salomo zal zijn naam zijn en Ik zal Israël vrede en rust geven in zijn tijd" (I Kronieken 22:9).

Net zoals David gediskwalificeerd werd om de Tempel te bouwen omdat "hij bloed aan zijn handen had", leert de Bijbel dat de stenen die voor het altaar gebruikt worden, ontkleed moeten zijn, omdat ze nooit met ijzeren gereedschap bewerkt zijn (Exodus 20:22). De Wijzen leggen de reden uit:

"Aangezien ijzer geschapen is om de dagen van de mens te verkorten en het altaar geschapen is om de dagen van de mens te verlengen, en het daarom niet juist is dat datgene wat [het leven] verkort, opgeheven wordt tegen datgene wat [het leven] verlengt." Middot 3:4

Het doel van de Tempel is het bevorderen van leven, vrede en harmonie. Daarom kon het niet gebouwd worden door een persoon of materiaal dat oorlog voerde en het leven van mensen verkortte, zelfs als de oorlogen en gevechten noodzakelijk waren.

Ook al erfde Salomo de kroon van zijn vader, hij hoefde geen oorlog te voeren. Hij leefde in een tijd van vrede, zoals God had beloofd. Dit essentiële verschil kan de sleutel zijn tot de toekomst van Jeruzalem en de bouw van de Derde Tempel.

David zegent zijn zoon Salomo in Psalm 72 met wijsheid en gerechtigheid:

Van Salomo. O God, begiftig de koning met uw oordelen, de koningszoon met uw gerechtigheid, opdat hij uw volk rechtspreekt, uw nederigen rechtvaardig. Psalmen 72:1-2

Maar Salomo's beroemde wijsheid bracht nog een ander voordeel met zich mee. Heersers uit de hele wereld kwamen naar hem toe in allianties die hem sterker maakten, zoals David had voorspeld:

Laat hem heersen van zee tot zee, van de rivier tot aan de uiteinden van de aarde. Laat woestijnbewoners voor hem knielen en zijn vijanden het stof likken. Laat koningen van Tarshish en de eilanden hulde brengen, koningen van Sheba en Seba geschenken aanbieden. Laat alle koningen voor hem buigen en alle volken hem dienen. Psalmen 72:8-11

Zijn wijsheid en wijze oordelen trokken heersers uit alle windstreken naar Salomo en, op hun beurt, naar de tempel die hij bouwde. Terwijl in andere tijden buitenlandse heersers kwamen om het Joodse volk te onderdrukken of te onderwerpen, kwamen ze in Salomo's tijd in vrede; om van Salomo te leren en Gods aanwezigheid te voelen.

Dit alles maakt de huidige vooringenomenheid van de media en de verkeerde voorstelling van Jeruzalem zo tragisch. De Tempelberg wordt vaak beschreven als een "brandhaard van geweld". In werkelijkheid zijn de Tempel en de Tempeldienst de bronnen van vrede in deze wereld. Sterker nog, volgens de Joodse traditie was de eerste steen van de Tempel het fundament van de hele wereld (Yoma 53b) en de bron van haar voortdurende goddelijke voeding. Deze steen werd de "navel" van de wereld genoemd en net zoals de foetus voeding van de moeder ontvangt via de navel, zo ontvangt ook de wereld constante voeding van God via de Tempel.

De ware glorie van Jeruzalem kan alleen worden gerealiseerd door vrede. Het woord vrede (shalom שלום) maakt deel uit van de naam van de stad (ירושלים). Shalom betekent ook compleet (shalem). Het verdelen van Jeruzalem beschadigt de essentie ervan. Er is geen 'oostelijk' of 'westelijk' Jeruzalem, net zoals Salomo bewees dat er geen 'halve baby' kan zijn.

De bouw van de Tempel is zowel een heilige plicht als een grote eer die ons volk in vele eeuwen niet heeft vervuld. Deze monumentale taak vereist een omgeving van externe vrede en interne harmonie. Door de noodzakelijke voorwaarden van rust en eenheid te bevorderen, kunnen we actief werken aan de realisatie ervan. Mogen deze voorwaarden snel worden gevestigd, wat leidt tot de herbouw van de Tempel met goddelijke snelheid.

Op 28 Iyar, Jeruzalemdag, vieren we de hereniging van Israëls eeuwige hoofdstad en de verwezenlijking van Davids droom. Mogen we allen gezegend zijn om het herstel van zijn dynastie en de voorspelde bouw van de Derde Tempel te zien op de plaats die hij 3000 jaar geleden heeft ingewijd.

[ Hoe bijzonder dat God zichzelf van een wereldwijde Tempel voorziet middels de gemeente van Yeshua met Hem als hoeksteen en fundament, Efeze 2:19-22. Een Tempel die vrede en rust brengt aan de volkeren, maar overal en van alle kanten is belaagd. Maar ook deze Tempel zal binnenkort worden weggenomen om plaats te maken voor een aardse tempel van de antichrist. w.j. ]

Bron: Stones of Peace - The Israel Bible