www.wimjongman.nl

(homepagina)


Voorbereiden op de antichrist

Door Daymond Duck op 9 September, 2023

Het woord Antichrist heeft twee betekenissen: 1) tegen de Christus, en 2) in plaats van de Christus.

De antichrist zal tegen de Christus zijn, wat betekent dat hij een vijand van de Christus zal zijn, en hij zal proberen de Christus te vervangen, wat betekent dat hij een valse Christus zal zijn.

In het Nieuwe Testament lezen we dat:

 • Hij wordt de mens der zonde genoemd, de goddeloze, het beest dat uit de bodemloze put opstijgt en een beest (II Thess. 2:3, 8; Openb. 11:7, 13:1).
 • Hij zal zich tegen God verzetten en beweren dat hij God is (II Thess. 2:4).
 • Zijn komst zal het werk zijn van Satan, die hem zal bekrachtigen met leugenachtige wonderen die bovennatuurlijk lijken (II Thess. 2:9).
 • Hij zal God en iedereen in de hemel lasteren (Openb. 13:6).
 • Hij zal macht krijgen over iedereen en elk volk op aarde (Openb. 13:7).
 • Hij zal aanbeden worden door iedereen op aarde wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam, maar allen die weigeren hem te aanbidden zullen gedood worden (Openb. 13:8, 15).

Veel mensen hebben Christus tegengewerkt, maar buiten Satan, die Hem grote bloeddruppels liet zweten, is er nooit een meer sinistere of waardigere tegenstander van God op de planeet Aarde geweest.

Vele valse Christussen, valse profeten en bedriegers zijn gekomen en gegaan, maar er is nooit een grotere of kwaadaardigere bedrieger geweest dan deze man.

Op 29 augustus 2023 plaatste LifeSiteNews een artikel van Michael Haynes over een interview met de katholieke aartsbisschop Vigano.

Zoals ik het begrijp, zijn dit enkele dingen die Vigano zei (in mijn en zijn woorden):

 • De opkomst van het globalisme bereidt de mensheid voor op de opkomst van de antichrist.
 • De corruptie van de samenleving corrumpeert de katholieke kerk.
 • Globalisme en satanisme lijken opmerkelijk veel op elkaar.
 • Wereldleiders zullen Satan dienen door de soevereiniteit van hun naties over te geven aan de Antichrist.
 • Wereldleiders proberen Christus te verwijderen uit de instellingen, de cultuur en het leven van de burgers.
 • De antichrist zal een dictator zijn en tegen de tijd dat de wereldleiders ontdekken wat ze hebben gedaan, zal het te laat zijn om er nog iets aan te doen.

Hier is een link naar het artikel.

Archbishop Viganò: Globalism is 'satanic' preparation for the 'rise of the Antichrist' - LifeSite

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de maatschappij de komst van de Antichrist nadert.

Eén, met betrekking tot de volgende president van de V.S.: op 30 augustus 2023 meldde Resist the Mainstream dat Tucker Carlson gelooft dat voormalig president Trump een doelwit voor moord zou kunnen zijn.

Carlson gelooft dat sommige vijanden van Trump wanhopig zijn om hem ervan te weerhouden de nominatie van de Republikeinse Partij te krijgen en vervolgens weer tot president te worden gekozen.

De vijanden van Trump hebben hem vals beschuldigd, aangeklaagd en gedaagd voor verschillende aanklachten. Ze proberen zijn naam in sommige staten van de stembiljetten te houden en tot nu toe is elke poging mislukt.

Het artikel zegt het niet, maar de vijanden van Trump willen "America First" vervangen door "Globalism First".

Raad eens?

Volgens Bijbelprofetie zal God binnenkort toestaan dat ze Amerika in een wereldregering brengen, dat ze de macht geven aan de satanische Antichrist en dat hun lot voor altijd bezegeld zal zijn.

Dit is niet iets om je over te verheugen, maar het is Gods Woord, dus het moet gebeuren.

Twee, met betrekking tot bedrog aan het einde van het tijdperk: op 6 september 2023 plaatsten de medewerkers van Prophecy News Watch (PNW) een artikel dat mensen kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om realistisch ogende nepvideo's te maken.

PNW meldde dat NBC onlangs 50 video's bekeek die waren geplaatst op social media websites (Facebook, TikTok, YouTube, etc.) die leken te zijn gemaakt om mensen geld afhandig te maken.

Volgens het artikel "waarschuwen sommige deskundigen dat de eerste 'deepfake verkiezing' volgend jaar zal plaatsvinden, wanneer een aanzienlijk aantal kiezers online politieke desinformatievideo's zal zien en niet met zekerheid kan zeggen of ze echt zijn."

Hier is een link naar het artikel:

Agenda 2030 - Online Deepfakes May Accelerate Global ID For Internet Access

Drie, met betrekking tot recente berichten dat president Biden voorlopig van plan is om nog een pandemie uit te roepen, geleidelijk over te gaan op een volledige lockdown en te proberen iedereen te dwingen om een gezichtsmasker te dragen en zich te laten vaccineren tegen een nieuw, zeer slecht virus tegen dec. 2023: op 30 aug. 2023 werd gemeld dat voormalig president Trump zijn mening gaf dat Biden (of degenen die hem steunen) van plan zijn om nog een verkiezing te stelen.

Trump gelooft dat het doel van het uitroepen van een nieuwe pandemie is om "meer lockdowns, meer censuur, meer illegale dropboxen, meer stembiljetten per post en biljoenen dollars aan steekpenningen aan hun politieke bondgenoten in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 te rechtvaardigen."

(Meer: Op 3 september 2023 werd gemeld dat een groeiend aantal mensen verklaart dat ze niet zullen voldoen aan een nieuwe ronde van lockdowns, mandaten om een gezichtsmasker te dragen, gedwongen vaccinaties, enz.)

Vier, met betrekking tot pandemieën, honger en beesten die massa's zullen doden tijdens de Verdrukkingsperiode (Ruiter op het bleke paard): op 16 maart 2023 ontdekten gezondheidsambtenaren van Fresno County een verlaten biolab in Reedley, Cal.

Op 5 sept. 2023 berichtte Resist the Mainstream dat een onderzoek van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) "20 verschillende besmettelijke agentia in het gebouw heeft geïdentificeerd, waaronder tuberculose, dengue, HIV, COVID-19 en malaria".

Er is meer dan één bedrijf bij betrokken, ze werken niet volledig mee met het CDC en samen hebben ze de afgelopen jaren 16 bekende zendingen uit China ontvangen.

(Vraag: Als de VS de grens met Mexico wagenwijd openhoudt, wat maakt het dan uit of China ongeïdentificeerd materiaal naar een illegaal biolab in Cal. stuurt?)

Vijf, op 28 aug. 2023 zei Karine Jean-Pierre, perssecretaris van president Biden, dat er medio sept. een bijgewerkte Covid-19 spuit beschikbaar zal zijn en president Biden wil dat Amerikanen deze innemen.

(Herinnering: Op 11 aug. 2023 werd gemeld dat volgens een rapport van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 120.000 kinderen in de VS plotseling zijn overleden na een mRNA-vaccinatie voor COVID-19).

Zes, met betrekking tot bedrog en bevolkingsafname: in 1996 keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Ivermectine goed als veilig voor menselijk gebruik tegen een verscheidenheid aan ziekten.

Vervolgens, op 21 augustus 2021 en op 26 augustus 2022, plaatste de FDA advertenties op haar website waarin mensen werden geadviseerd om te stoppen met het gebruik van Ivermectine voor de behandeling van Covid-19. De FDA had Ivermectine al veilig verklaard voor gebruik bij mensen.

De FDA had al verklaard dat het veilig was voor menselijk gebruik; sommigen noemden het een wondermiddel, het redde levens, en toen adviseerde de FDA dat mensen moesten stoppen met het gebruik om COVID-19 te behandelen.

Drie artsen klaagden de FDA aan in de federale rechtbank omdat ze suggereerden dat een medicijn dat de FDA had goedgekeurd als veilig voor menselijk gebruik onveilig was tegen Covid-19.

De advocaten van de FDA voerden aan dat de FDA mensen niet opdroeg om te stoppen met het gebruik van Ivermectine omdat het onveilig was; ze raadden mensen alleen aan om te stoppen met het gebruik ervan.

Eén van de artsen werd geschorst en moest later ontslag nemen omdat ze Ivermectin had voorgeschreven.

Op 1 september 2023 oordeelde een federale rechter dat de FDA haar autoriteit misbruikte door mensen aan te raden te stoppen met het gebruik van Ivermectine.

De rechter oordeelde dat de artsen nu de FDA kunnen aanklagen voor het suggereren dat de artsen een onveilig medicijn voorschreven.

De samenleving is getuige van liegen, bedriegen en corruptie op de hoogste niveaus van de overheid.

Helaas gingen veel medische professionals hierin mee, anders zouden er geen mensen hun baan hebben verloren door deze kwestie.

Zeven, met betrekking tot bedrog en boosaardigheid: op 3 september 2023 werd gemeld dat Louisiana dit jaar meer dan 440 bosbranden heeft gehad en dat de grootste bosbrand in de geschiedenis van de staat (genaamd de Tiger Island Fire) op dit moment brandt.

Werd dit veroorzaakt door klimaatverandering?

Ter informatie: ambtenaren van de staat hebben bevestigd dat het vuur is aangestoken.

Acht, over het verval van Amerika, bedrog door de media en veel politici: in een interview op 2 september 2023 vroeg Fox News presentator Sean Hannity aan voormalig Democratisch Congreslid Tulsi Gabbard over de politisering van een recente schietpartij in Florida, en Gabbard antwoordde:

 • Vroeger konden we erop vertrouwen dat de AP gewoon de feiten rapporteerde. Nu niet meer. AP staat nu voor Associated Propaganda, politiek bevooroordeeld, en publiceert artikelen die meer weg hebben van opiniestukken dan van nieuwsverslaggeving. Zij en de Democratische elite behandelen het Amerikaanse volk alsof we dwazen zijn, niet in staat om zelf na te denken en onze eigen beslissingen te nemen. Ze hebben het helemaal mis.

Amerika kan niet verenigd worden als de media en veel politici niet beginnen met het vertellen van de waarheid.

(Meer: We weten nu dat 51 regeringsfunctionarissen, voormalige regeringsfunctionarissen, enz. hun handtekening hebben gezet onder een vals verhaal toen ze een brief ondertekenden waarin stond dat het Hunter Biden laptop verhaal een Russische informatie operatie was. Wanneer zal het Amerikaanse Ministerie van Justitie deze mensen vervolgen? Waarschijnlijk nooit, want velen van hen werkten of werkten ooit voor de FBI, CIA, enz.)

Negen, met betrekking tot een normalisatieovereenkomst (vrede) tussen Israël en Saudi-Arabië: op 4 september 2023 werd gemeld dat een hoge Israëlische functionaris zei dat een overeenkomst afhankelijk is van Amerikaanse defensiewaarborgen (veiligheid) voor Saudi-Arabië (niet van Israëlische concessies aan de Palestijnen).

"Vrede en veiligheid" zijn woorden die elke bijbelprofetiestudent begrijpt.

Tien, met betrekking tot een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: het Indiase Meteorologische Departement (IMD) meldde onlangs dat er op 2 september 2023 61.000 blikseminslagen in twee uur tijd waren in Odisha, waarbij 12 mensen omkwamen en 14 gewond raakten.

IMD waarschuwde dat de extreme omstandigheden (zware regenval, overstromingen en bliksem) de komende vijf dagen kunnen aanhouden.

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Preparing For The Antichrist :: By Daymond Duck - Rapture Ready