www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verwachtingen-2023

Door Hal Lindsey - 2 januari 2023

Aan het begin van een nieuw jaar maken we meestal de balans op. We kijken terug op het vorige jaar en vooruit naar het nieuwe. Voor ons is de toekomst onduidelijk. Maar voor God is alles tegenwoordige tijd. Hij ziet toekomst en verleden als een enkel, allesomvattend "nu". Dus, als we ons afvragen wat er in het verschiet ligt, kunnen we naar Zijn woord kijken. Wat heeft Hij ons verteld?

Hij gaf vele beloften en onthulde veel over onze toekomst als individu. Hij heeft ook uiteengezet wat er gaat komen voor de planeet aarde. Dat betekent niet dat we de precieze geopolitieke omstandigheden van 2023 kunnen aangeven. Bijbelprofetie is niet gerangschikt in intervallen van 365 dagen. Maar de Bijbel geeft veel informatie over de tijd vlak voor Christus' wederkomst. En dat past bij wat we nu zien. Door te kijken waar de wereld is en waar die zal zijn, kunnen we een goed idee krijgen van de weg die we zijn ingeslagen en waar die naartoe zal leiden.

Hier zijn een paar trends die waarschijnlijk zullen gelden voor 2023. Sommige zijn bemoedigend, maar vele niet - althans niet op korte termijn.

Wijdverspreide mentale chaos. Als mensen zich afkeren van de waarheid, blijven ze achter met leugens (Romeinen 1:18-32). De wereld lijkt erop uit om zich van God af te keren en naar Satan te gaan. Jezus zei over de duivel: "Hij is een leugenaar en de vader van de leugen" (Johannes 8:44, NASB). Het volgen van een leugenaar zet mensen op drift op een zee van verwarring, duisternis en wanhoop. Toen hij sprak over de laatste dagen, waarschuwde Jezus herhaaldelijk dat het een tijd van misleiding zou zijn - d.w.z. nepnieuws, verblinding, hype, dubbelhartigheid en fraude.

Verwarring. Wanneer mensen het vermogen verliezen om waarheid van dwaling te onderscheiden, heeft dat invloed op alles. Ze zetten vraagtekens bij elementaire en voor de hand liggende concepten, zoals het verschil tussen "jongens en meisjes". Velen beginnen hun christelijke en joodse buren als gevaarlijk te zien, wat leidt tot meer antisemitisme en vervolging van christenen.

Een donkere wereld. Chaos van de geest leidt tot angst die op zijn beurt leidt tot meer drugsgebruik - precies zoals de Bijbel voorspelt. Drugs leiden tot meer misdaad en geweld. In een poging zichzelf te beschermen tegen misdaad en geweld, beperkt de maatschappij de mensenrechten verder. Wetteloosheid leidt tot verlies van vrijheid, en Jezus zei dat de laatste dagen een tijd van wetteloosheid zouden zijn.

Mogelijkheden voor getuigenis. Verdrinkende mensen verlangen naar drijfvermogen en stabiliteit. De volgelingen van Jezus zullen misschien steeds meer gemeden worden door de maatschappij, maar zij zullen meer mogelijkheden hebben om persoonlijk het Evangelie met anderen te delen.

Stervende kerken. De echte Kerk zal en kan niet sterven. Maar er zijn overal organisaties die Christus claimen, terwijl ze Zijn woord afwijzen. Deze zullen steeds dieper in de duisternis vallen.

Het echte Evangelie van Jezus staat in schril contrast met de toenemende lelijkheid van een satanische wereldorde. 2023 zal unieke mogelijkheden bieden om Gods liefde uit te drukken door Zijn woord te delen.

Om die en andere redenen kan ik toch zeggen... Gelukkig Nieuwjaar!

Bron: Hal Lindsey