www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gewoon blinde haat: De vervolging van christenen in september 2023

door Raymond Ibrahim - 29 oktober 2023

( )

Op 15 september vielen terroristen met banden met Islamitische Staat (ISIS) een dorp in Mozambique binnen waar ze minstens 11 christenen "in koelen bloede" afslachtten. De aanval vond plaats in een dorp in de provincie Cabo Delgado, dat al jaren wordt aangevallen door ISIS. Afgebeeld: Verbrande en beschadigde hutten in het dorp Aldeia da Paz buiten Macomia, Cabo Delgado op 24 augustus 2019. Op 1 augustus 2019 werd het dorp aangevallen door een islamistische groepering. (Foto door Marco Longari/AFP via Getty Images)

Hieronder volgen de moorden en mishandelingen van christenen door moslims in de hele maand september 2023.

De islamitische slachting van christenen

Nigeria: Terwijl de genocide op christenen daar doorgaat, ontdekte een rapport van 1 september dat "van de 5.500 christenen die vorig jaar werden gedood vanwege hun geloof, 90 procent" - of ongeveer 4.950 - "Nigeriaans waren."

In de nacht van 7 september verbranden moslims een katholiek seminarie in de staat Kaduna . Hoewel twee priesters wisten te ontsnappen, werd een jonge seminarist, broeder Na'aman, 25 jaar, die op het punt stond zijn priesteropleiding af te ronden, levend verbrand. De politie werd al voor de aanval ingeschakeld, maar kwam pas nadat de terroristen waren gevlucht. "Het is triest dat moorden en dit soort kwaad tegen christenen nog steeds doorgaan ondanks onze oproep en smeekbede aan de Nigeriaanse regering om maatregelen te nemen om een einde te maken aan deze aanvallen," zei ds. John Hayab, voorzitter van de Christian Association of Nigeria, afdeling Kaduna State. In een verklaring legde hij uit

"Wat ontmoedigend is aan deze specifieke aanval ... De parochie ligt in het hart van de stad Kamantan... Dit doet ons meer afvragen, 'Waar is de hoop, hoeveel erger kan de situatie worden? .... [We nodigen de gouverneur van de staat Kaduna uit... [om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de slechte nacht in Kamantan worden opgepakt en voor de wet worden gedaagd. Veiligheid is een zaak van iedereen; het is teleurstellend dat dit soort onheilige activiteiten kunnen worden geregistreerd in het hart van de... gemeenschap en dat de criminelen ongestoord hun gang kunnen gaan."

Andere moorden op christenen in september 2023 zijn:

Mozambique: Op vrijdag 15 september vielen terroristen met banden met Islamitische Staat een dorp binnen waar ze minstens 11 christenen "in koelen bloede" afslachtten. De aanval vond plaats in een dorp in de provincie Cabo Delgado, dat al jaren wordt aangevallen door Islamitische Staat.

"Volgens broeder Boaventura kwamen de terroristen in de vroege namiddag aan in Naquitengue en riepen de hele bevolking bijeen. Ze begonnen vervolgens christenen van moslims te scheiden, blijkbaar op basis van hun namen en etniciteit. Ze openden het vuur op de christenen en doorzeefden hen met kogels."

De broeder voegde eraan toe dat dit niet de eerste keer was dat moslimterroristen moslims van christenen scheidden voordat ze de "ongelovigen" afslachtten (hier).

Oeganda: Op 6 september sloegen moslims een evangelist dood omdat hij tijdens een evangelisatie evenement moslims tot Christus had gebracht. Toen het voorbij was, begonnen Philip Bere (33) en zijn collega Mudenya Sirasi op een fiets naar huis te rijden. Het duurde niet lang, volgens Sirasi:

"We hoorden mensen aan beide kanten van de weg bij een nabijgelegen bosje praten en zeggen: 'Zij zijn degenen die onze leden vandaag bekeerd hebben - ze worden niet geacht te leven, maar gedood te worden.' Vanuit het niets greep een man die voor ons stond onze fiets waarop we reden en sloeg Bere met een stomp voorwerp op zijn rug."

Toen Bere viel, sprong Sirasi van de fiets, rende weg en verstopte zich:

"Ik kon zien hoe de aanvallers mijn vriend op brute wijze verwondden. Een van de aanvallers sloeg hem met een grote steen en hij bloedde dood."

Moslimaanvallen op christelijke kerken

Pakistan: Een rapport van 6 september biedt verschillende verhalen over de "verschrikking" die christenen ervoeren tijdens de ravage in augustus 2023, die werd veroorzaakt door een valse beschuldiging van godslastering, toen moslims in opstand kwamen en twee dozijn kerken en honderden christelijke huizen verwoestten en ongeveer 1600 christenen van huis en haard verdreven. Over wat er met haar kleine kerk gebeurde, zei Sara (achternaam wordt om veiligheidsredenen niet genoemd) het volgende:

"Honderden stormden naar de kerk en we keken vol afschuw vanuit onze huizen toe hoe ze elk deel van de kerk vernielden. Sommigen hadden hamers, mokers, pikhouwelen en bijlen, en anderen hadden metalen staven en houten stokken. Ze stapelden de bijbels en gezangboeken op en staken ze in brand. Ze sloegen het meubilair kapot en goten brandstof over de kleine gebedsruimte..... We hoorden ze rennen op het dak, want ons huis was verbonden met het dak van de kerk.... We hoorden ze rennen en bij elke dreun hoorden we meer mensen op het dak. We baden alleen maar: 'Heer, houd ons veilig. Mijn dochter huilde en mijn zoon stond bij de deur met een stok - voor het geval de demonstranten zouden besluiten om in te breken.... Op dat moment van angst [toen de menigte de voordeur van de familie had bereikt, erop had gebonsd en verbaal geweld had geschreeuwd] hielden we elkaar vast en baden we: 'Lieve God, U bent onze hoge toren en onze vesting. Red ons alstublieft. Het gebonk werd erger. Meer dan 20 minuten lang probeerde een groep van ongeveer 15 mannen het, maar de deur hield het, dus gaven ze het op en vertrokken met de motor van mijn zoon die in de steeg geparkeerd stond.... [Daarna] dwaalden we door de straten en ontmoetten we [christelijke] buren die hun huizen aan de menigte hadden overgelaten. Alles was weg, zelfs de bruidsschatten van dochters die op het punt stonden om te trouwen, een leven lang sparen waard."

Een andere man, Asad, vertelde over wat er met een plaatselijke kerk was gebeurd en over het in brand steken van zijn huis:

"Ze namen alles [uit de kerk] dat verkocht kon worden en laadden het in vrachtwagens. Daarna goten ze zuur over de spullen. Ik zag ze de kruizen en bijbels vertrappen. Ik zag ze de bijbels op straat gooien en erop springen. Het leek alsof ze helemaal geen verstand hadden - alleen maar blinde haat. Ze goten benzine uit hun benzinebommen, staken de bijbels in brand en keken toe hoe ze verbrandden, pas toen ze tevreden waren, liepen ze weg. .... Vandaag heb ik niets. Ik zag mijn huis en mijn gebedshuis voor mijn ogen afbranden. Ik was hulpeloos. Ik zag hoe mijn [moslim] buren ons verraadden. We hebben hen nooit kwaad gedaan; we hebben hen altijd gerespecteerd. Waarom dan? Waarom werden ze onderdeel van een agenda die zo antichristelijk was? Hoe zit het met mijn dochter? Wat zal er van haar worden?"

Oeganda: Op zondag 3 september kondigde de politie aan dat ze een bomaanslag op een kathedraal in Kampala hadden verijdeld. Een moslim "die ervan werd beschuldigd een explosief te willen laten ontploffen in een menigte gelovigen" werd gearresteerd. Volgens een politiewoordvoerder

"We hebben een gecontroleerde detonatie uitgevoerd van het geïmproviseerde explosief dat bestond uit spijkers, een motoraccu, een oplader en een telefoonhoorn die gebruikt zou worden bij de aanslag."

Volgens de pastoor van de kathedraal, Robert Kayanja,

"De Heer heeft ons gered van de dood. De terrorist was een paar meter van de ingang van de kerk, maar de beveiliging bood weerstand en (hij) werd gearresteerd voordat hij de kerk kon binnengaan en de bom tot ontploffing kon brengen."

Het rapport voegt eraan toe dat in juni islamitische terroristen van de Allied Democratic Forces (ADF),

"de grens overstaken vanuit de Democratische Republiek Congo en 42 mensen afslachtten, waaronder 37 studenten, in een gruwelijke schoolaanval. Het was de ergste aanval in Oeganda sinds twee bomaanslagen in Kampala in 2010, waarbij 76 mensen omkwamen in een aanval die werd opgeëist door de in Somalië gevestigde Al-Shabaab [moslimterreurgroep]."

Indonesië: Op 29 augustus dreigde een "met een machete zwaaiende moslim met de dood van leden van een huiskerk", toen hij en andere moslims inbraken in een gehuurd huis en een privé eredienst verstoorden. De aanval begon toen een moslimvrouw stenen begon te gooien naar de ramen van het huis en ze kapot sloeg, terwijl ze tegen de gemeente schreeuwde om te stoppen met de eredienst. Volgens het rapport:

"Later kwam de man van de vrouw naar het huis met een machete, vergezeld door een andere man met een houten knuppel. Zwaaiend met het kapmes schreeuwde de moslim tegen de gemeente dat hij hun kelen in stukken zou snijden en zei dat ze moesten stoppen met aanbidden."

De gemeente gaf uiteindelijk gehoor. Een van de christenen ging aangifte doen bij de politie en vroeg hen te vervolgen. Hij vertelde hen dat "de aanvallers criminele daden hadden gepleegd, waaronder bedreigingen met scherpe wapens, vandalisme, het gebruik van scherpe wapens en mensenrechtenschendingen." De politie wees zijn klacht echter af en zei dat het "gewoon een misverstand" was over "buurtethiek". De christelijke klager kreeg vervolgens te horen dat hij naar huis moest gaan omdat hij duidelijk "leed aan geestelijke stoornissen".

Egypte: Op 5 september viel een moslimmenigte het eigendom van een Koptische christelijke man aan in de valse veronderstelling dat hij een kerk aan het bouwen was. Het incident vond plaats in het dorp al-Khiyari, in het Abu Qurqas centrum. De moslims haalden blijkbaar twee ontwikkelingen door elkaar. Omdat het dorp geen kerk heeft, had een Koptische priester een ontmoeting gehad met de christenen van al-Khiyari in de buurt van het huis van de Koptische man, Imad Wajih. In datzelfde gebied hadden de christenen een aanvraag ingediend voor een vergunning om een kerk te bouwen, zodat ze fatsoenlijke erediensten konden houden in plaats van een rondreizende priester op willekeurige plekken te ontmoeten. Ondertussen begon Wajih met de bouw van een kleiner privéhuis op zijn terrein. Hoewel het niets te maken had met de voorgestelde kerk, werden lokale moslims achterdochtig en hitsten ze elkaar op, onder andere op sociale media, waar ze klaagden dat "de kopten een kerk bouwen zonder vergunning!". Dus vielen ze het eigendom van Wajih aan, stichtten brand en stalen bouwmaterialen, waaronder gewapend ijzer en betonblokken.

Dit scenario heeft zich door de jaren heen ontelbare keren afgespeeld in Egypte: telkens als er ook maar een gerucht de ronde doet dat er een koptische kerk wordt gebouwd of hersteld, vallen lokale moslimgroepen christenen aan en komen ze in opstand. De autoriteiten reageren vaak door de relschoppers te sussen en de "beledigende" kerken permanent te verzegelen met de beschuldiging dat ze een "veiligheidsrisico" vormen. In 2018, toen verschillende kerken om dezelfde reden werden gesloten, verwoordde Gamil Ayed, een Koptische advocaat, het typische christelijke sentiment:

"We hebben niet gehoord dat er een moskee is gesloten, of dat het gebed er is gestopt omdat er geen vergunning voor was. Is dat gerechtigheid? Waar is de gelijkheid? Waar is de vrijheid van godsdienst? Waar is de wet? Waar zijn de staatsinstellingen?"

Frankrijk: Op zondag 17 september stormde een moslimmigrant de Basiliek Notre-Dame in Nice binnen; daar onderbrak een 46-jarige Senegalese man de ochtendmis door "Allah" en andere, "onsamenhangende" woorden te roepen. De politie dwong de man naar het ziekenhuis te gaan.

Moslimaanvallen op Christelijke Vrijheid:
(Jihad op afvalligen, godslasteraars en evangelisten)

Afghanistan: Op 3 september en opnieuw op 13 september, volgens een rapport,

"De Taliban deden een inval in de kantoren van een Zwitserse non-profit groep in Afghanistan en namen 18 medewerkers gevangen - waaronder een Amerikaan - omdat ze het christendom zouden prediken, aldus de regering van het land... Ze werden overgebracht naar een onbekende locatie in Kabul.

De Zwitserse liefdadigheidsinstelling - die helpt de gezondheidszorg en het onderwijs in het land te verbeteren - zei dat ze "niet op de hoogte was van de omstandigheden die tot deze incidenten hebben geleid en niet op de hoogte is gesteld van de reden voor de detentie van onze medewerkers", aldus de organisatie in een verklaring .....

Taliban-functionarissen zeiden echter dat de arrestanten in hechtenis waren genomen voor het "propageren en bevorderen van het christendom" in het grotendeels islamitische land.

Regeringswoordvoerder Abdul Wahid Hamas zei dat er onder de gevangenen verschillende vrouwen waren, waaronder de Amerikaanse, meldde VOA News."

Pakistan: Op 8 september beschuldigden moslims een christelijk echtpaar, Shaukat Masih, 33, en zijn vrouw Kiran, 28, ouders van drie kinderen, van het plegen van "godslastering" door pagina's uit een Koran te scheuren en deze los te laten van het dak van hun huis in Lahore. De volgende dag nam de politie het echtpaar in hechtenis, hoewel ze niet thuis waren toen de rondzwevende geschriften werden gezien. De drie kinderen, 7, 9 en 13 jaar oud, werden opgevangen door Nasir Jameel van de Living Water Society. "De kinderen zijn erg overstuur," zei hij, "door de afwezigheid van hun ouders, en we kunnen alleen maar hopen en bidden voor hun spoedige vrijlating." Volgens sectie 295-B van het Pakistaanse wetboek van strafrecht:

"Wie opzettelijk een kopie van de Koran of een uittreksel daarvan bezoedelt, beschadigt of ontheiligt of gebruikt op een denigrerende manier of voor een onwettig doel, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf."

Oeganda: Volgens een bericht van 28 september "sloot een moslimman zijn zoon op en liet hem meer dan vier maanden verhongeren omdat hij Christus accepteerde". Op 15 september, nadat het gerucht over deze ontwikkeling een christelijk evangelisch team had bereikt, gingen ze naar het huis van de moslimman om voor zijn familie te bidden. Na aanvankelijke weigeringen gaf de moslimvader hen vijf minuten. Volgens de voorganger

"Terwijl we aan het bidden waren, hing er een zeer sterke, slechte geur in het huis. Omdat we met velen waren, gingen we met geweld de binnenkamer binnen waar de stank vandaan kwam en troffen daar een tienerjongen aan in vervallen staat."

De 17-jarige jongen bleek "in uitgehongerde toestand met huid die aan de botten kleefde." Sommige christenen brachten de jongen direct naar een nabijgelegen ziekenhuis, terwijl anderen bleven en probeerden te praten met de moslimfamilie. De vader bekende dat toen zijn zoon thuiskwam van kostschool, hij en andere familieleden hem vastbonden en hem voedsel ontzegden omdat de jongen "christen was geworden door in het openbaar te biechten, wat een schande was voor onze familie".

"Het bericht bereikte ons via zijn leraren op de Ibun Baz middelbare school in Iganga, waar onze zoon naar school ging. Zijn leraar belde ons op en vertelde ons dat hij zich bij het christendom had aangesloten."

In het ziekenhuis was de uitgemergelde jongen slechts in staat om een paar woorden te zeggen over zijn mishandeling. Echter kwam de pastor er achter dat:

"De moeder sloop altijd naar binnen met alleen water, maar toen haar zoon ziek werd, bracht ze hem geen medicijnen, maar beledigde ze hem door hem een ongelovige van de familiegodsdienst te noemen en dat hij moest sterven."

Moslimvervolging van christenen in Egypte

Egypte: Volgens een rapport van 27 september getiteld: "The Disappearance of Christian Women in Egypt: Een crisis die dringend aandacht behoeft":

"Er gaat geen week voorbij zonder dat sociale media of Koptische sites berichten over de plotselinge verdwijning van een christelijk meisje, en vaak is het meisje minderjarig. Meestal bereiken geruchten haar familie over haar bekering tot de Islam. Dit opent verschillende vragen over het feit dat het een misdaad is zonder transparantie, over hoe veiligheidsdiensten ermee omgaan en of ze de crisis al dan niet willen oplossen. Wanneer een vrouw verdwijnt, ontvangen families meestal berichten, hetzij van het verdwenen meisje zelf of van andere personen, over de bekering van het meisje tot de Islam. De meeste families bevestigen dat ze snel achterdochtig worden over een ontvoering in plaats van een oprechte intentie om zich te bekeren. Dit is meestal het onmiddellijke gevoel, gezien het ontbreken van enige voorafgaande indicatie van de intentie van de verdwenen vrouw om zich te bekeren. Soms circuleren er telefoontjes, berichten of zelfs video's over een verdwenen vrouw, waardoor de families nog meer gaan vermoeden dat ze bedreigd wordt."

Het rapport geeft verschillende voorbeelden, waaronder het volgende:

"Op 30 juli kondigde de familie van de 25-jarige Mariam Samir Fayez, uit het gouvernement Al-Arish, haar afwezigheid aan nadat ze om 7.30 uur naar een interstedelijk busstation in Caïro was gegaan op weg terug naar huis. Mariam werkte als universitair onderwijsassistent en bereidde haar masterscriptie voor aan de universiteit van Al-Menofeya.

"De vader van Mariam zei dat zijn dochter hem in een telefoongesprek vertelde dat ze op weg naar huis was, maar dat het gesprek werd afgebroken. Later ging hij naar het politiebureau om haar verdwijning aan te geven, en toen kreeg hij een telefoontje van iemand die hem vertelde dat zijn dochter zich bekeerd had tot de Islam. Omdat hij geen bijzonder gedrag had gezien om zo'n bekering te verklaren, vermoedde hij dat zijn dochter niet in orde was.

"Dagen later verscheen Mariam in een video met een hijab op, samen met een zekere Mahmoud Dawood, die zichzelf identificeerde als een onderzoeker van vergelijkende godsdiensten, en beweerde dat ze niet was ontvoerd noch gedwongen om zich tot de Islam te bekeren, en voegde eraan toe: "Vanaf nu wil ik in vrede leven (...) niemand mag zeggen dat ik was ontvoerd, want in feite verliet ik mijn huis (op 29 juli), overtuigd en vastbesloten (...). Ik ging naar het Islamitisch Onderzoekscomplex waar ik mijn bekering tot moslim verklaarde.

"Nadat de video viraal ging op sociale media, samen met een scan van haar bekeringsdocument, beschuldigden veel gebruikers van sociale media bepaalde groepen ervan dat ze Koptische meisjes wilden islamiseren en dat ze Mariam dwongen om in die video te verschijnen. Een paar dagen later verscheen ze samen met haar familie in de Mariakerk in Mostorod. Op een foto was het kruis om haar pols te zien, waarmee ze bevestigde dat ze nog steeds christen was en zich nooit had bekeerd, zoals in de video werd beweerd.

"De term ontvoering, die vaak genoemd wordt in verband met de verdwijningen van Koptische vrouwen, verwijst niet alleen naar ontvoering in de bekende betekenis, maar omvat ook dwang, uitbuiting en chantage, evenals gerichtheid, verleiding, verhulling, op de loer liggen, etc.; allemaal termen die onder de bredere term vallen en ook internationaal gebruikt worden."

Een apart rapport van 17 september, "Een decennium van leerplanhervorming? Egypt's Schools Still Teach Division and Discrimination," biedt een diepgaande blik op waar de radicalisering begint:

"Alle programma's - ongeacht de klassen en rangen - bevatten een aantal Koranverzen en hadiths, en studenten van verschillende religies worden gedwongen deze te bestuderen en uit het hoofd te leren en examens af te leggen aan de hand van deze lessen. Sommige schoolboeken bevatten passages die in strijd zijn met het geloof van niet-moslims. Eén zo'n voorbeeld is te vinden in een Arabische taalles voor het derde voorbereidende niveau, waar dit Koranvers wordt onderwezen: 'En wie is er beter in spreken dan degene die uitnodigt tot Allah en rechtschapenheid doet en zegt: Voorwaar, ik behoor tot de moslims.'

"Ondertussen is het onderwijsprogramma verstoken van elke les, tekst of vermelding van andere geloven of religies, met een totale weglating van Egyptische christelijke of joodse historische figuren, of belangrijke niet-islamitische religieuze feestdagen. Hetzelfde geldt voor de Koptische geschiedenis, ondanks het feit dat de Koptische kerk een prominente rol speelde in de confrontatie met het Romeinse en Byzantijnse rijk in die tijd. Er is ook een volledige minachting voor niet-monotheïstische geloven zoals de Baha'is.

"Bovendien behandelen sommige cursussen de relaties tussen christenen en moslims vanuit een islamitisch perspectief. Een voorbeeld is een kort verhaal in de Arabische taalles voor het derde middelbaar getiteld 'De kerk was verlicht' over hoe christenen samen met moslims vasten om de Ramadan te vieren, en hoe ze hun moslimbroeders het beste willen wensen bij de komst van de heilige maand. De context van het verhaal is gebaseerd op de algemene vooronderstelling van schoolboeken dat de islam en de tolerantie van moslims de basis zijn van samenleven, wat blijkt uit hoe christenen islamitische religieuze feestdagen verwelkomen. Er wordt echter geen melding gemaakt van moslims die samen met christenen religieuze rituelen of sociale evenementen wensen of eraan deelnemen. .... [Een ander] kenmerk van de educatieve inhoud is de nadruk dat de Islam de enige bron is van deugden en positieve waarden op een manier die andere geloven afschildert als aanzettend tot wandaden, of op zijn minst niet dezelfde waarden hooghoudend."

Raymond Ibrahim, auteur van Defenders of the West, Sword and Scimitar, Crucified Again, en The Al Qaeda Reader, is de Distinguished Senior Shillman Fellow aan het Gatestone Institute en de Judith Rosen Friedman Fellow aan het Middle East Forum.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: 'Just Blind Hate': The Persecution of Christians, September 2023 :: Gatestone Institute