www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Er broeit onrust in Europa.

Hoewel de wereld het niet kan zien, staat er nu een angstaanjagende Europese supermacht op! Ontdek hoe deze supermacht zich al voorbereidt op een nieuwe wereldoorlog - een oorlog die alleen zal worden gestopt door de wederkomst van Jezus Christus - 'De Sleutel van David', met Gerald Flurry. Gegroet, iedereen.

Al meer dan 75 jaar profeteren we over het laatste Heilige Roomse Rijk, en dat er tien koningen of tien naties of groepen van naties zouden komen als Jezus Christus naar deze aarde komt.

Tien koningen staan op dit moment, wanneer ik tot u spreek, op het wereldtoneel, en de helft van die tien koningen zijn al opgestaan, en zij zijn een teken van de wederkomst van Jezus Christus, dus we moeten ons daar ernstig zorgen over maken.

Ze zullen vernietigd worden bij de wederkomst van Jezus Christus, maar er zal een massale vernietiging plaatsvinden VOORDAT deze westerse wereld zich niet bekeert van haar zonden en Gods boodschap die Hij tot hen zendt, niet aanhoort.

Een teken van de wederkomst van Christus

De koningen zijn een Teken, het teken van Christus' wederkomst. De TIJD is zeer kort!

Kijk naar Openbaring 17 en vers 12.

Hier staat: "En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben; maar die macht als koningen ontvangen, één uur met het beest." Het zal een korte tijd zijn. Vers 13, "Deze hebben één geest, en zullen hun macht en kracht aan het beest geven. (14) Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam," of Jezus Christus, "en het Lam zal hen overwinnen; want Hij is Heer der heren, en Koning der koningen; en zij die met Hem zijn, zijn geroepen, en uitverkoren, en getrouw."

Dus van die tien koningen zijn er al vijf opgestaan. Dat laat ik jullie vandaag zien, en ik zeg jullie dat dit een belangrijke profetie is over het beste nieuws dat je ooit zou kunnen horen! We hebben Jezus Christus nodig om terug te keren naar deze aarde voordat al het menselijk leven wordt vernietigd door nucleaire bommen en massavernietigingswapens. Maar er is maar een korte tijd. En God heeft het erover dat Christus de Heer der heren en de Koning der koningen is.

Wie zijn die koningen en heren onder Hem die met Hem terugkeren, die uitverkoren, trouw, en geroepen? Wie zijn dat? Wel, zij zijn de eerstelingen die geroepen zijn VOORDAT Jezus Christus terugkeert en Zijn boodschap brengt. En als ze dat doen, worden ze koningen en priesters op de troon van David met Jezus Christus zelf. Dat is iets om over na te denken!

Duitslands lange geschiedenis van oorlog voeren

Dus ik denk dat je moet zeggen dat onze leiders de beloftes zijn vergeten die ze< gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben het gewoon niet onthouden, en Duitsland heeft een lange geschiedenis van oorlogen beginnen, en dat is ook niet zo moeilijk te bewijzen. Dus als het zover is, wil ik u hier een citaat geven dat we u al eerder hebben gegeven om aan te tonen dat de mensen vergeten zijn wat ze na de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd, vooral de leiders.

Hier is wat Winston Churchill in een ondertekend document met Franklin Roosevelt na de Tweede Wereldoorlog, en dit is wat ze zeiden.

"Het is ons onbuigzame doel om het Duitse militarisme en nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer de vrede in de wereld kan verstoren." Wie praat er vandaag de dag nog zo? Zegt iemand dat tegenwoordig? Nou, ik kan je een tijd vertellen dat ze dat wel deden. In 1970 herinnerde men zich dat nog zeer levendig, en ik zal u een voorbeeld geven van Franz Josef Strauss, die een ontmoeting had met Herbert W. Armstrong, en hij was in die tijd de sterkste politicus van heel Europa en zeer bekend bij iedereen.

Dit is een voorbeeld van Franz Josef Strauss. Dit is wat hij zei in 1970 toen hij Herbert W. Armstrong ontmoette, en dit is een citaat uit ons nieuwsbericht: "'Het vierde beleid zou zijn om de Sovjet uitdaging aan te gaan.'" Dat was toen de Sovjet Unie een realiteit was, zelfs meer dan nu. "Dit kan het best worden bereikt door een verenigd West-Europa," vindt Dr. Strauss. 'Daartoe', zei hij, zou Duitsland bereid zijn volledig afstand te doen van nationale soevereiniteit en degenen die bang waren voor Duitse militantie gerust te stellen.

Hij stelde voor dat als het zou helpen Europa te verenigen, geen enkele Duitser de rest van deze eeuw president, premier, minister van Defensie of minister van Buitenlandse Zaken zou zijn." Nu, hoe zit dat? Ik bedoel dat ik denk dat het een vrij goede houding was dat hij bereid was om dat allemaal te doen. En als je kijkt, in 153 jaar, als je teruggaat naar 1870, viel Duitsland Frankrijk aan. En dan natuurlijk in 1914 begonnen ze de Eerste Wereldoorlog, en in 1939 begonnen ze de Tweede Wereldoorlog, waar 60 miljoen mensen stierven! Tien miljoen mensen stierven in de Eerste Wereldoorlog, en Duitsland was daar zeker verantwoordelijk voor. En het waren meer dan 70 miljoen mensen die door die drie oorlogen werden gedood, en dat is een heleboel mensen om te sterven.

En dat is veel verantwoordelijkheid als je denkt aan, nou ja, wat is het dat ervoor zorgt dat Duitsland dat doet? Nou, het gaat ALLEMAAL over het Heilige Roomse Rijk! Er komen zeven hoofden; we hebben er al zes gezien, en de laatste verschijnt nu op het toneel. Dus laten we eens kijken naar wat er in 1970 werd gezegd en daar even over nadenken, want vandaag de dag, nou, kijk, we hebben niet alleen Duitsland gehad, we hebben ze zelfs op zo'n manier in de armen gesloten dat je het niet kunt geloven, want we hebben ze zelfs NUCLEAR BOMBS gegeven!

Wie heeft er ooit van gehoord?

Wie heeft daar ooit van gehoord? De bommen overhandigen aan iemand met die geschiedenis! Vind je dat niet vreselijk dom? En we hebben ze zelfs de vliegtuigen verkocht, de straalvliegtuigen, om die bommen te vervoeren. Nu, dat is de realiteit; ik vertel je niets dat iemand anders niet zou moeten weten. Dat is de realiteit.

Het Nederlandse leger onder Duits bevel.

Zo laat ik u hier iets zien dat iedereen zou moeten verontrusten, en vooral in deze westerse wereld, maar zelfs de hele wereld, zelfs de hele wereld! Hier is een artikel dat het Duitse leger, militair, zei: "Met de ondergeschiktheid van de Nederlandse 13e Lichte Brigade zullen alle brigades van het Nederlandse veldleger ondergeschikt worden gemaakt aan de divisie van het Duitse leger." Nou, hoe zit dat? Niet alleen zijn ze, Holland, ze komen op het toneel met hun leger, maar ze zijn ondergeschikt aan de Duitsers. Is dat verontrustend voor iemand? Dat zou het moeten zijn.

En hier is nog een verklaring van datzelfde Duitse leger: "De uitstekende samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse strijdkrachten wordt beschouwd als een bijzonder voorbeeld van een hecht, gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid." En dat is van het Duitse leger. De hele Nederlandse landmacht staat nu onder Duits bevel. En dan zeggen ze dat dit een bijzonder voorbeeld is. Wat bedoelen ze daarmee?

Wel, dat betekent dat dit de manier is waarop ze het met de andere naties willen doen als ze lid willen zijn van het rijke Heilige Roomse Rijk, geleid door Duitsland. Geeft dat je het gevoel dat Duitsland veel agressiever is dan wij willen? Nou, volgens onze leiders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zou dat een grote fout zijn, wat ze doen met Nederland en wat daar gebeurt.

En echt ALREADY zie je Duitsland en Holland-dat zijn TWEE van die koningen, gaan twee van die koningen voortbrengen, hoe dan ook van de tien koningen. Hoe kun je dit anders lezen? Holland's hele landmacht staat nu onder Duits bevel! En ze zeggen Dat is een speciaal voorbeeld omdat we verwachten dat iedereen dat voorbeeld volgt en dit is hoe het Heilige Roomse Rijk gebouwd gaat worden! Duitsland zal heersen over al die tien naties.

Isaiah 10, verzen 5 tot en met 7 vertellen je dat, sprekend over Assyria, wat de naam is van het oude Duitsland. Het staat daar in uw Bijbel op een aantal plaatsen. Dus dit is wat er nodig is om in het Heilige Roomse Rijk te komen. Dat is iets waar we ons zorgen over moeten maken. En we doen volgens mij de meest dwaze dingen die een land kan doen in zijn buitenlands beleid. Maar laten we nu eens kijken naar Frankrijk en zien wat zij doen, en ook dat moet

Frankrijk: De spreekbuis voor Duitsland

Dit is wat we schreven in een van onze rapporten: "De Franse president Emanuel Macron was van 6 tot 9 april in China, en zwoer in wezen het bondgenootschap van Europa met de Verenigde Staten af. Hij merkte op dat Europa het Amerikaanse beleid inzake Taiwan niet moet volgen en in plaats daarvan moet werken aan de oprichting van een derde supermacht." Wow!

Ze denken GROOT over een derde supermacht! Mr. Armstrong sprak daar meer dan 75 jaar geleden al over! Dezelfde uitdrukking. "China heeft ondertussen grote deals gesloten met landen over de hele wereld om de dollar te ondermijnen, een ontwikkeling die Macron ondersteunt. Macron kreeg veel kritiek op zijn opmerkingen, maar hij voegt slechts woorden toe aan een bestaande realiteit.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken is nu ook op weg naar China." Tja, wat is er aan de hand met Duitsland en China? Ze sluiten vriendschap met China, dat veel vijandelijkheden heeft getoond tegenover de VS. Frankrijk is een van de tien koningen in opkomst, samen met Duitsland en Nederland. En hier heb je een bijbelse Reuben - dat is de naam van het oude Frankrijk - en Frankrijk is eigenlijk de broer van de bijbelse Israëliet Manasse, wat toevallig de oude naam van het huidige Amerika is, de bijbelse naam van Amerika.

Denk aan de Tweede Wereldoorlog, toen we vochten, we stuurden veel Amerikanen Frankrijk in om die natie te redden, en ik bedoel VEEL van die soldaten stierven, en er is een enorm kerkhof daar van Amerikaanse soldaten die stierven om de natie Frankrijk te redden.

Zeker onze macht deed het werk meer dan wie dan ook. Maar ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Frankrijk is echt de Spreekbuis voor Duitsland, en ik denk dat als je daar even over nadenkt, je zult begrijpen waarom. Er is een profetie die zegt dat Duitsland de Derde Wereldoorlog gaat beginnen, het staat in uw Bijbel, en dus kunt u zien dat deze alliantie op zijn zachtst gezegd verontrustend is.

Dus waarom zou Frankrijk zich zo bitter tegen Amerika keren, omdat we met hen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog tegen Duitsland hebben gevochten? Wat gebeurt daar? Dus als je kijkt naar die drie oorlogen, als je de aanval van Duitsland tegen Frankrijk in 1870 erbij optelt, dat is 153 jaar, en kijk wat Duitsland alleen al in die recente jaren heeft gedaan!

Wel, ik denk dat je je kunt voorstellen hoe bang deze wereld zou zijn als Duitsland zou opstaan en de verklaring zou afleggen die Macron zojuist aflegde. Er zijn toch heel wat mensen die zich de geschiedenis van Duitsland herinneren en die weten van het Heilige Roomse Rijk, alle zes koppen daarvan hebben soms bloedige, bloedige oorlogen gevoerd in Europa en daarbuiten.

En zeker dat zou veel mensen alarmeren. Daarom is Macron en Frankrijk nu de spreekbuis van Duitsland. Dat zal niet al te lang duren, maar zo is het nu eenmaal. Iets om over na te denken. Macron zei dit: "Europeanen kunnen de crisis in Oekraïne niet oplossen. Hoe kunnen we geloofwaardig zeggen over Taiwan, kijk uit?"

Met andere woorden, Macron zegt gewoon tegen de wereld dat ze niet gaan vechten voor Taiwan als China aanvalt! In wezen zeggen ze gewoon: Het is oké. Ga je gang en neem Taiwan in, wij doen niets. En natuurlijk zegt Amerika nog steeds dat ze Taiwan STEUNEN.

Nog een pauze! Dit zijn onze "minnaars" in Bijbelse termen. En God zegt dat onze "minnaars" echt gevaarlijke dingen gaan doen in deze wereld, en het zal ons ook pijn doen als we Gods waarschuwing niet horen! Dit is de realiteit! Je hebt de geschiedenis en je hebt de Bijbelse profetie waar IEDEREEN kan zien wat hier gebeurt! En als u wilt bewijzen dat God bestaat en dat de Bijbel Gods eigen geïnspireerde Woord is, dan kunt u dat doen. We hebben allerlei literatuur die je daarbij zal helpen.

Plannen om Amerika ten val te brengen

Teton noteerde in Germany Plots met het Kremlin-dat was nog maar kort geleden geschreven, twee tot drie jaar na de Tweede Wereldoorlog en dit is wat ze zeiden: "[De Nazi's] zij dromen van de opbouw van een nieuw derde machtsblok, en verklaarden dat deze nieuwe machtscombinatie de Verenigde Staten van hun huidige duizelingwekkende hoogten zou doen vallen." Duitsland plande dit L-A-N-G voor de Tweede Wereldoorlog! Hun plan op dat moment was om Amerika "van hun duizelingwekkende hoogten" neer te halen, en wat is hun plan nu? Ze maakten al plannen voordat de Tweede Wereldoorlog eindigde, dat ze weer zouden opstaan, en ze zouden zich herinneren wat Amerika hen in twee wereldoorlogen heeft aangedaan. Hun macht, de Amerikaanse macht, was het echte keerpunt in die twee oorlogen, en ze vinden dat daar iets aan gedaan moet worden.

Edmund Stoiber was een leerling van Franz Josef Strauss, die ik eerder noemde, en hij Baron van het Heilige Roomse Rijk was echt in de high-tech, en hij bracht 100.000 banen naar Beieren door dat gebied op te bouwen en high-tech bedrijven te laten komen. Nu, dat is interessant omdat er vandaag een man is die ook ECHT in de high-tech zit en hij, OOK, is geïnteresseerd in het regeren over die tien koningen, zoals anderen, natuurlijk.

Maar hij heeft denk ik een behoorlijk grote voorsprong en hij heeft een lange naam. Een van zijn namen is Reichs Frier, wat Baron van het Heilige Roomse Rijk betekent. Dus hij heeft een interessante naam en een geschiedenis die voor veel mensen fascinerend is. Maar wat de hightech betreft, was hij ver vooruit op Strauss en zelfs op Stoiber. Let op wat hij doet.

Op 24 maart woonde Guttenberg nog een bijeenkomst bij met ATOS, een wereldleider in digitale transformatie. Hij was uitgenodigd door de voormalige Oostenrijkse kanselier Dr. Alfred Gusenbauer, een criticus van Rusland, die zakelijke banden heeft met Rusland. Het meest interessante feit is misschien wel dat ATOS samenwerkt met het leger om Duitsland voor te bereiden op oorlogen van de toekomst."

Ze denken nu al aan oorlogen! Nou, ik denk niet dat ik daar verder op in hoef te gaan, maar ze werken zelfs aan, Oorlogen van de Toekomst zoals, het uitzenden van 12 grote drones of 50 kleine, gewoon door high-tech en zonder mensen erin. Maar ze zouden zeker ook kunnen werken aan een oorlog in de toekomst. Maar ze kunnen zeker nucleaire bommen of biologische oorlogsvoering in die drones stoppen. En je moet een vers lezen in Ezechiël 7 en vers 14 over,

"Zij hebben op de trompet geblazen, om allen gereed te maken, maar niemand gaat ten strijde..." Gaat dat niet over digitale oorlogsvoering of kunstmatige intelligentie? Daar gaat dit allemaal over! Nou, ik moet me haasten hier om ervoor te zorgen dat ik deze er allemaal in krijg, maar die kunstmatige oorlogsvoering en kunstmatige intelligentie, zelfs Elon Musk zegt dat het heel goed deze hele beschaving zou kunnen vernietigen, omdat ze het niet echt begrijpen.

Het is zo ingewikkeld.

Het is zo ingewikkeld om honderd computers samen te voegen en te kijken wat je ermee kunt doen. De mensen begrijpen de menselijke geest niet eens. Hoe kunnen ze zoiets begrijpen? We zouden hulp van God moeten krijgen. Maar hier heb je Oostenrijk, deze twee Oostenrijkse kanseliers, die de heer Guttenberg zeer goed kent Oostenrijkse toewijding aan het Heilige Roomse Rijk, en was dicht bij degene net voor deze huidige kanselier, zeer dicht.

En je weet natuurlijk van Otto van Habsberg, hoeveel hij heeft gewerkt. Hij leeft nu niet meer, maar hij heeft zijn LEVEN praktisch de laatste jaren gewijd aan het helpen opkomen van het Heilige Roomse Rijk op deze aarde. Hij dacht dat het essentieel was voor de wereldvrede. Maar het gaat de wereldvrede verstoren, net zoals Duitsland dat vroeger deed. Het fascisme herleeft in Italië. Dus ik geef je er hier nog één.

U weet van Georgia Meloni, zij is de leider van Italië op dit moment, en zij was de leider van de opvolgingspartij van Benito Mussolini, toch een fascist. Dus hoe zit dat? Ze liep op de partij van Mussolini, die geallieerd was met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, van het zesde hoofd van het Heilige Roomse Rijk. Nu is ze zeer geïnteresseerd in het ontwikkelen en herleven van het Heilige Roomse Rijk. Ze is al IN dat Heilige Roomse Rijk. Zo leeft ze, en wat gaat er gebeuren? Gaat het gekaapt worden door een sterke man in Europa.

Je kunt beter Daniël 8 en vers 23 lezen, want we moeten gehoor geven aan de boodschap

Dit zijn verschrikkelijke tijden waarin we leven, en toch geeft God ons allerlei goed nieuws en zegt Hij ons: "Kijk, als je Mij in deze, je redenering betrekt, zal Ik je laten zien hoe je je problemen kunt oplossen". Dat is iets waar we echt nota van moeten nemen.

Ik schreef dit lang geleden, "De opkomst van Meloni's beweging komt precies overeen met wat de Bijbel voorspelde. Deze profetieën waarschuwen dat we moeten letten op de opkomst van deze macht." En ik schreef een artikel over Fascisme herrijst in Italië, en we sturen u een kopie als u die wilt hebben. Maar het gaat hier verder om daarover te praten, maar ik heb geen tijd om op deze dingen in te gaan, en wil u er alleen aan herinneren hoe belangrijk deze profetieën zijn, en ze worden vandaag voor onze ogen vervuld!

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens, vrienden.