www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron oorlogsupdate dag 33

We ontmoetten gisteren de vader van een ontvoerd meisje, die zijn verhaal deed. We hebben beloofd om voor hem te bidden; zijn verhaal te delen. Hij glimlacht maar zijn ogen staan verdrietig. Op zijn shirt staat: overmeester Gaza nu (om de gijzelaars vrij te krijgen...).

Elke ochtend als we wakker worden zijn er twee werkelijkheden: de ene werkelijkheid is de afschuwelijke situatie waarin Israël- en de hele wereld met haar- verzeild is geraakt. De andere, veel belangrijkere werkelijkheid is de werkelijkheid dat God Israël en de hele wereld in Zijn hand heeft. Elke ochtend als ik wakker wordt, voel ik de benauwdheid waarin we zitten, maar ga ik God bewust danken dat dit opnieuw een dag wordt waarin Hij Zijn wonderen zal doen.

Hij troont ver boven de hemel en de aarde uit en tegelijkertijd heeft Hij van de berg Horeb/Sinaï Zijn woonplaats gemaakt, al duizenden jaren geleden, nog voordat Mozes Hem daar ontmoette! Horeb betekent woestenij en God heeft van deze woestenij Zijn woonplaats gemaakt zodat Hij precies weet wat de mensen doormaken in deze oorlog en in allerlei andere moeilijke situaties door de eeuwen heen.

Aan het kruis is de Zoon ons voorgegaan in al het lijden en op de berg Horeb heeft Hij ervoor gekozen om in deze kale woestenij te wonen zodat onze hemel niet van koper is als wij Hem aanroepen, maar dat Hij antwoordt terwijl Hij naast en voor ons staat, op aarde. Dat is onze God, Die ons niet vergeten is, ook al ervaren we dat niet altijd.
Klinkt het niet wat voortvarend dat de hele wereld lijdt als Israël lijdt? Nee, want alle volken zijn in Israël gezegend en wie Israël vervloekt is zelf vervloekt. Dat zegt God erover (Genesis 12:1-3).

De wereld wordt steeds gevaarlijker voor Joden en Jodengenoten, Joden, ook Joodse kinderen, worden aangevallen omdat ze Joods zijn, niet omdat ze iets verkeerds hebben gedaan. Dit is zeer ernstig, we zijn weer in de jaren dertig van de vorige eeuw beland, alleen is dit nu wereldwijd. Het lijkt wel alsof we op een levensgevaarlijk kruitvat wonen met elkaar.

De propalestijnse haat is verschrikkelijk en die komt van mensen die nog nooit in Israël of in Gaza geweest zijn, maar toch denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Het zijn meelopers die niet voor zichzelf nadenken en die blindelings de propaganda van de Westerse media volgen, die op hun beurt weer klakkeloos de klets van hamas opschrijven zonder verder onderzoek en zo is de journalistiek om het leven gebracht. Maar dat was in dit geval al jaren zo.

Palestijnen zijn Joden.

Bij de Romeinse overheersing van het landje Israël, vanaf het jaar zeventig na Christus, noemden de Romeinen het land uit antisemitische overwegingen: Palestina. Dit gebeurde lang voordat er moslims bestonden, eeuwenlang en had te maken met het wrede buurvolkje uit Gaza, die overigens van origine uit Kreta kwamen: de Filistijnen. We kennen allemaal wel de uitdrukking: naar de filistijnen gaan. Dat zegt men als er iets kapot is gegaan. Zo'n spreekwoord zegt iets over de wreedheid van dat toenmalige volkje, dat overigens allang niet meer bestaat.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft Arafat beweerd dat het Palestijnse volk afstammelingen zijn van deze toenmalige Filistijnen. Maar Filistijnen komen van de zonen van Cham vandaan en Arabieren zijn afstammelingen van Chams broer Sem, net als de Joden, Arabieren en Joden zijn Semitische volken.

De huidige Arabieren die zich Palestijnen noemen zijn in werkelijkheid een samenvoeging van een aantal minderheden van andere volken zoals onder meer Egyptenaren en Tunesiers. Aan het einde van de negentiende eeuw was Israël amper bewoond (bron: Mark Twain) en het land is sowieso nooit van Palestijnen geweest. Voor Israël was er het Engelse mandaat en daarvoor waren er de Turken vier eeuwen lang hier de baas. En zo kunnen we verder teruggaan in de geschiedenis zonder enige aanwezigheid van het volk dat zich Palestijnen noemt. Daarbij komt dat het land in 1948 door de VN aan het terugkerende Joodse volk is gegeven, dit is immers van oudsher Joods land.

Het is overigens opvallend dat, toen Israël de Gazastrook op Egypte veroverde en later weer aan Egypte wilde geven, de Egyptenaren daar vriendelijk voor bedankten. De Gazanen hadden in Egypte zoveel narigheid aangericht met aanslagen dat ze blij waren om van dat volk af te zijn. Israël is niet het enige land dat de vingers aan hen heeft gebrand. En het is ook opvallend dat geen enkel Arabisch land Gazanen opvangt op dit moment.

Gisteren kwamen we een meneer tegen wiens dochter vastgehouden wordt door hamas, hij vertelde zijn verhaal en we konden niets anders dan diep medelijden met hem hebben.

We moeten bedenken met elkaar dat onze Heiland, die de berg woestenij tot Zijn woonplaats heeft gemaakt, van voordat wij allemaal geboren waren, bekend is met elke gang onder Gaza. Hij is daar bij de gijzelaars! Hij is daar bij de soldaten; hij is daar bij hun families en bij ons allemaal. Hij is daar bij Zijn volk in de wereld dat nu zoveel gevaar loopt. Vreselijke dingen wordt de mens niet bespaard, maar God is daarin! Dat moeten we niet vergeten. Bid dat een ieder deze waarheid in de gaten heeft!

Israël maakt steeds meer progressie met haar grondoffensief en schakelt veel gangen en ook wapensdepots uit. 130 tunnelschachten zijn inmiddels onklaar gemaakt. Een Israëlische soldaat is daarbij gesneuveld en drie anderen raakten gewond. Het dodental onder de Israëlische soldaten is inmiddels opgelopen tot 31 sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober jongstleden.

In het noorden zijn drie soldaten gewond geraakt bij een raketinslag vanuit Libanon. De spanning daar blijft. Koning Abdullah van Jordanië heeft dreigende taal gebruikt tegen Israël.

Duizenden Gazanen maken op het moment toch nog gebruik van de door Israël beveiligde corridor om naar het zuiden te trekken. Hamas kan hen niet zo gemakkelijk meer neerschieten. Deze vluchtelingen hebben onze gebeden ook keihard nodig. Laten we bidden dat de God, Die hemel en aarde heeft geschapen, Zich aan hen openbaar maakt.

Wilt u blijven bidden voor de gijzelaars, dat hamas zich niet op hen wreekt nu Israël hun infrastructuur aan het vernietigen is?

De zoon van een vriendin, is als soldaat in Gaza, het is enorm moeilijk voor het hele gezin. Hun dochter zou twee weken geleden getrouwd zijn, maar haar aanstaande, is opgeroepen en de bruiloft ging niet door. Dit is maar een voorbeeld van de ontwrichting die de terroristen hebben veroorzaakt. Wilt u bidden voor dit gezin? En voor al de gezinnen met hun eigen verhalen, het is enorm moeilijk om kinderen of andere dierbaren in het leger en als gijzelaars te hebben, iedereen is gespannen.

Bid voor morgenavond als de Kristallnacht herdacht wordt. Dat degenen die daarheen gaan, veilig mogen zijn. Dat de politie hard optreedt tegen ieder die de samenkomsten in de synagogen proberen te verstoren.

Gods zegen allemaal en dank voor uw gebeden,

Via E-mail