www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron oorlogsupdate dag 24

30 oktober 2023

Beschietingen vanuit Gaza gaan al heel de dag door met tussenpauzes van ongeveer een uur. Jeruzalem, Beersheba en waren vanmiddag ook doelwit.

Vannacht werd vooral het zuiden opnieuw opgeschrikt door alarm en inslagen. Ook het hogere noorden zoals Nahariya, Kiryat Shmoneh, Shlomi en Tsfat krijgen steeds vaker met alarm te maken.

Israel gaat door met het bestoken van hamasdoelstellingen in Gazastad. Ook worden in Judea en Samaria hamasleiders opgepakt.

In Gaza zijn ongeveer 600 hamasinstellingen vernietigd. Naast hamasterroristen komen daarbij helaas ook burgers om, maar de aantallen die de hamasjournalisten noemen zijn totaal niet verifieerbaar, ook al worden deze klakkeloos door de meeste media overgenomen. Gelukkig zijn er hier en daar ook kritische geluiden te horen w.b. die terreurjournalistiek.

Israel blijft benadrukken dat men naar het veilige zuiden moet vertrekken tot hamas verdreven zal zijn uit Gazastad. Israel bestookt nooit bewust burgerdoelen, en waarschuwt bij een naderend bombardement van te voren maar hamas daarentegen schiet lukraak op Israel.

Over de wederopbouw praten we na de oorlog wel. Het blijkt maar weer dat jarenlang miljoenen dollars uit terreurondersteunend landje Qatar en vrachtwagens vol beton, die bedoeld waren voor de bevolking, niet bij de bevolking terechtkwam maar in hamaszakken.

En hoe komt hamas aan al die duizenden raketten? Waaronder ook lange afstandgriezels! Tot nu zijn er al 7500(!!!) in drie weken op Israel afgeschoten. Ik denk dat wanneer er 2 of 3 raketten op Nederland zouden vallen heel Nederland in verzet zou komen en de wapens op zou nemen..?

Hoe kwamen die terroristen eigenlijk aan al die granaten, geweren, munitie, de hanggliders, de gevechtsbootjes met duikpakken, nachtkijkers etc. etc?

Familie van geevacueerde Israeliers en ook hotels zorgen voor opvang voor de meer dan 120.000 die hun huis op stel en sprong moesten verlaten. Velen bivakkeren in opvangplekken rondom de Dode Zee, midden in de Negev en o.a. Eilat en in tenten. Familie van de gevacueerden, maar ook bv hotels, zorgen voor opvang en alle maaltijden en in grote ruimten krijgen de kinderen les, veelal via Zoom. Vele Israeliers kwamen aan zonder extra kleding of medicijnen e.d. Wekelijks krijgen de vluchtelingen schone lakens e.d. maar men moet wel zelf de eigen kamers schoonhouden.

Het zal allemaal niet vlekkeloos verlopen want er is amper hotelpersoneel. Een hotelmanager vertelde dat bijna niemand bij het zwembad zit, maar iedereen praat met elkaar in de lobby's en de 'gasten' luisteren naar elkaars verhalen. Huisdieren moesten achtergelaten worden, maar er is wel een organisatie die zoveel mogelijk probeert om ook deze op te vangen.

We hopen niet dat ook wij in Samaria aan de beurt komen om te evacueren...

Praktisch gezien liggen er van alle kanten om ons heen Arabische dorpen. We hebben weliswaar een afrastering van gaas en wat prikkeldraad, een zogenaamd veiligheidshek, maar met een beetje mankracht is dat zo omvergeworpen. Er zijn sinds een week of twee rond de vijftien bewapende soldaten in het dorp. Of ze ook tegen hanggliders met mitrailleurs en granaten en uit de heup geschoten raketten op kunnen...? Komt Israel ons te hulp met tanks of vliegtuigen indien een hele meute ons dorp of een van de buurdorpen bestormt?

Het is iets natuurlijks om je daar serieus zorgen over te maken, maar anderzijds relativeer ik dat steeds door tegen mezelf te zeggen dat je geen angst hoeft te hebben en dat naast dat wat we zelf kunnen doen aan verdedigen, Adonai onze Beschermer en Bevrijder is, dat Hij zal vechten en.... zovele teksten in Gods Woord spreken daarvan.

Zo bemoedigend dat we bijna dagelijks van vele lezers via de app of mail mooie sterke Bijbelteksten krijgen toegestuurd. Todah/bedankt. Ook bijzonder is dat van verschillende kanten gezegd werd dat er een engelenwacht om ons dorp is, halleluyah!

Misschien wilt u met ons dagelijks Psalm 3 lezen:

'Here, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders.....Here, Gij zijt een Schild dat mij dekt ......ik vrees niet voor 10.000 van volk die zich rondom tegen mij opstellen.....Sta op Here, Gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden van de goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Here, Uw zegen zij over Uw volk'. Een zanggedicht van koning/strijder David van rond de 3000 jaar oud, hoe actueel!

Israel is Gods land, Hij heeft het ter woning gekozen met Jeruzalem als middelpunt.

Dus, en nu word ik wel heel zwart-wit: ook het nu zeer vijandige Nablus/Sichem behoort aan Israel.

Jakob kocht daar ooit een groot stuk land, richtte er een altaar op en noemde dat: De God van Israel is God (Gen. 33:20). Zo is het nog steeds, na circa 3800 jaar, en geen andere godheid, zoals bijvoorbeeld die van de Islam, die pas zo'n 1400 jaar geleden bedacht is, heeft hier in Israel feitelijk iets te zoeken of te zeggen. Klare taal en ergelijk voor velen, ik weet het. Ik zeg erbij dat ons gebed is dat heel Israel Die ene God van Israel weer gaat belijden als hun enige God en dat zij zich verootmoedigen zodat de Here naar hen wil luisteren; Hij heeft hen nog altijd lief. Een ouder vergeeft toch ook een stout kind wanneer het zich echt verontschuldigt? God Zelf zal Israel de ogen openen, ook Mashiach Jehoshua zullen zij herkennen als de hunne!

Verder wat betreft Gaza: Tot nog toe is er vooral vanuit de lucht en met tanks geschoten, maar het gevaarlijke werk, van het van woning tot woning gaan, moet nog komen. We leven mee met alle ouders en familieleden van soldaten die dat moeilijke werk zullen gaan ondernemen. De terroristen zullen overal verscholen zitten en proberen de soldaten in de val te lokken met boobytraps, valluiken en dies meer. Zij zullen zich niet overgeven maar Israel zal echt niet opgeven!

Het doel is de gijzelaars te bevrijden, indien dat nog kan want hamas geeft geen informatie over hun situatie en van het Rode Kruis horen we er niet over... Daarnaast is het doel dat er een Gazastrook komt zonder hamas of islamitische yihad. We moeten helaas na het hopelijk bereiken van die doelen niet te optimistisch zijn want hebben we niet te maken met een soort hoofd van Medussa? Je slaat er een deel van af en er groeit zo weer een ander deel aan? Israels vijanden zijn wereldwijd inmiddels meer dan talrijk.

Dat niet alleen Israeliers doelwit zijn, maar ook Joden waar ook ter wereld, bewees vannacht de beangstigde aanval in Dagastan/Rusland op een vliegtuig met Israeliers en o.a. Russische Joden. Een razende menigte jonge moslimmannen bestormden het vliegveld en de startbaan op zoek naar Joden om hen te lynchen! De passagiers vluchtten snel terug het vliegtuig in. Auto's rond de luchthaven werden aangehouden en mensen moesten hun paspoorten laten zien. Joden die op het vliegtuig op de luchthaven wachtten moesten hals over de kop in veiligheid worden gebracht. Is het westen de volgende, krijgen we weer pogroms? En wat met de Christenen die Israel minded zijn?

Eerst de kinderen van de zevende dag en daarna die van de achtste dag? Weet de vijand wie dat zijn?

Wat een terreurorganisatie als hamas/isis/hezbollah/taliban/islamitische yihad etc. wil is heel duidelijk: een Islamwereld en iedereen die daar niet in past moet of worden bekeerd of gedood. Zij zien o.a. het oude land Kanaan als Islamgebied en nu er in hun ogen een andere Godheid gediend wordt moet dat hele kleine stukje Israel weer met grof geweld ingelijfd worden in de Islam moederschoot.

Dit zal niet gebeuren, Be ezrat haShem, met Zijn Hulp, temidden van alle benauwenis komt Meshiach Jehoshua terug met de hemelse strijders. Dat we het mogen beleven en zien wat Jakob zag: een engelenleger, het leger Gods (Genesis 32:2)!

- De VN hebben bijna unaniem gestemd voor een staakt het vuren van Israel op Gaza. Heel de naam hamas werd niet genoemd. Geweldig dat Tjechie hierover zo verbaasd was dat het land opriep om uit de VN te stappen.

-een 17 jarige Arabier stak vanmiddag een Israelische politieagent neer bij een tramhalte in Oost Jeruzalem. De man raakte ernstig gewond. Degene die de Arabier daarna uit wist te schakelen was een man die op 7 oktober j.l. zijn dochter verloor toen zij bij de ingang van de stad Sederot door hamas werd vermoord.

-hamas gaf vanmiddag een filmpje vrij van drie gegijzelde oudere vrouwen die Bibi en de Zionistische staat beschuldigden van oorlogsmisdaden omdat de defensie niet op orde was op 7 okt. en dat hij zich niet aan zijn woord houdt w.b. een uitwisseling van gijzelaars met hamas. Eén vrouw krijste enorm aan het einde dat de gijzelaars NU moeten worden vrijgelaten in een deal. Het is de vraag of zij dit vrijwillig zei of dat het haar vooraf gedicteerd was. Maakte op mij wel enorme indruk en dat zal het psychologische effect moeten zijn van de hamasoorlogvoering, vermoed ik.

-opnieuw bevestigd, ook door hamasterroristen, dat meerdere ziekenhuizen misbruikt worden als schuilplaatsen voor hamas en als opslagplaatsen van wapens. O.a. het Shifa ziekenhuis.

Laten we blijven bidden en aanbidden, God gaat het maken!


Vanuit Shomron oorlogsupdate dag 25

Zo blij dat één van de gijzelaarsters vrij is! Ze heet Ori en is een jonge soldate van negentien jaar. Wat een goed nieuws in deze beroerde dagen! Ik merkte aan mezelf dat mijn hoofd wat verder omhoog ging. God maakt gevangenen vrij! En ik pas maar gelijk het spreekwoord toe: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Die houden we er in!

Wel is er wat kanttekening bij de uitzinnige vreugde die de landelijke nieuwszenders lieten zien, urenlang eigenlijk: hamas ziet dit ook, hoe reageren zij daarop, zullen ze represailles gaan doen aan de andere gijzelaars? De blijdschap is echter hartverwarmend en ik kan me niet voorstellen dat de familie van de andere gijzelaars niet blij zouden zijn om de vrijlating van Ori, maar er zullen zeker ook zeer gemengde gevoelens bij zijn: waarom zit mijn dochter/zoon/man/broer/zus nog steeds vast in die tunnels? Sommige mensen hebben wel vijf geliefden daar vastzitten. Maar het is een begin!

Gelukkig is het bij ons redelijk rustig en we blijven bidden om een bedwelming over de arabische bevolking hier. En een bedwelming van de hamasleden, dat de drugs die ze gebruiken om wreed te worden, totaal averechts zullen werken, laat het hen maar lekker in slaap sussen, zeker nu Israelische grondtroepen verder en verder Gazastad in trekken. Raketten blijven wel nog steeds met regelmaat op ons land vallen. In het wilde weg op burgerdoelen afgeschoten, laat de NOS dat maar eens vertellen!

Er zijn speciale eenheden die opgeleid zijn om ondergrondse oorlogvoering te verrichten, ik was verbaasd dat er een hoogleraar ondergrondse oorlogsvoering bestaat in de wereld, maar het blijkt dat deze vorm van oorlogvoering al eeuwenoud is! Nooit geweten! Hoe dan ook: deze eenheden hebben zeer veel gebed nodig, daar ze in het aardedonker moeten opereren in vijandig gebied. Als deze eenheden licht maken, verraden ze meteen aan hamas dat ze er zijn en zijn een makkelijk doelwit, dus dat kan niet. Mijn gebed is dat God een bovennatuurlijk licht aan hen wil geven zodat het als daglicht zal zijn in die tunnels terwijl ze toch niet worden gezien door hamas. En ik weet van andere gelegenheden dat God dit weleens doet! Bid u mee hiervoor? De Israelische eenheden zullen overigens zeker afgaan op wat de net bevrijdde Ori te vertellen heeft. Haar informatie is zeer kostbaar en zou een sleutel kunnen zijn in de bevrijding van andere gevangenen, ook al verwachten we dat ze helemaal verspreid zitten onder de stad. (Terwijl ik dit schrijf, dreunen we totaal weg van de inslagen van raketten niet ver bij ons vandaan).

Terwijl alles hier en in Gaza aan de gang is, is de leugenspreker bezig overal leugens te zaaien. In de nieuwsprogramma’s; in de kranten en men neemt het klakkeloos over, ik heb daar natuurlijk eerder over geschreven, maar toch wil ik verder waarschuwen: er is een mogelijkheid om onder die leugengeest te komen als we er maar naar blijven luisteren, het is iets demonisch waar we ons radicaal van af moeten keren. Het is te toevallig dat zo ontzettend veel media hieraan meedoen, het is echt iets geestelijks waar we van weg moeten blijven, vlucht uit Babylon, stop uw oren dicht voor haar leugens en verdraaiingen.

Achtduizend arabieren in ons gebied zijn toch weer toegelaten om in Israel hun werk te hervatten. Kwetsbaar is dat toch wel, hoor.

Een poging van Netanyahu om Gazaanse vluchtelingen op te laten vangen via Egypte en vandaaruit door naar andere arabische landen, loopt op niets uit, ze helpen elkaar niet…

Hoe gaat het met ons gezin: Onze dochteris even naar twee van haar oude leraressen in Modi’ien toe, ik krijg het dan gelijk een beetje op de zenuwen als ze in haar eentje door dit gebied rijdt, brrr! Maar goed, we zitten zeven km van de grens met Israel verwijderd en er is best veel verkeer op de weg, dat geeft veiligheid. Maar ik bid wel echt om Gods bescherming over haar. Natuurlijk moeten we soms eruit want we hebben ook boodschappen nodig en moeten weleens naar de tandarts of een recept bij de arts ophalen, in zulke gevallen moeten we ook door dit gebied rijden. We rijden als het kan in ieder geval niet bij donker erdoorheen.

Onze zoon belde gisteren en had een heel serieuze stem toen hij zei dat hij vanaf zondag de boot op gaat, de oorlog in, om Israel met name tegen aanvallen van Libanon te beschermen, maar hij zal dan ook in hun raketbereik zijn daar op zijn bootje. Het kwam vooral aan bij ons omdat hij toch wel wat timide klonk. Maar vanochtend- en wat is God toch goed en lief!!- las ik ‘toevallig’ Psalm 29 waar staat: ‘De stem van de Aanwezige is op de grote wateren, de God der ere dondert; de Aanwezige is op de grote wateren. De stem van de Aanwezige is met kracht; de stem van de Aanwezige is met majesteit. De stem van de Aanwezige breekt de cederen, ja de Aanwezige breekt de cederen van de Libanon en Hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirjon als een jonge eenhoorn. De stem van de Aanwezige houwt er vlammen vuurs uit (vs. 3-7).’ Hoe liefdevol is God dat ik ermee getroost wordt en heel ons gezin, maar vooral ook Sam en zijn collega’s! Ik heb hem opgedragen om het ook door te geven aan hen en het zelf steeds opnieuw te lezen want het is Gods belofte, die Hij zeker zal volvoeren. Ze vechten niet alleen, daar op de grote zee.

Bid voor de gijzelaars,
Bid voor alle soldaten, dat God een deken van bescherming en moed op hen legt door Zijn Heilige Geest,
Blijf bovenal aanbidden,
Bid voor Ori, die wel vrij is, maar heel wat te verwerken heeft,
Bid voor rust in het noorden, de spanning voor een grootscheepse aanval van hezbollah is er voortdurend.

Heel veel zegen voor jullie allemaal!

Via email