www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron dag 18

Het leek erop dat de raketten in aantal iets afnamen maar het blijkt alleen maar schijn. Dat raketten kilometers ten noorden van ons in de Shomron terecht kwamen en huizen vernielden is weer nieuw... Gelukkig waren de bewoners naar de schuilkelders gevlucht, maar drie huizen in Alfei Menasche zijn deels verwoest.

Uit de vuurkracht van hamas blijkt vervolgens dat er nog heel veel voorraad gevaarlijke munitie is. Israel vermoedt dat het meeste daarvan onder de stad Gaza verborgen ligt.

Vandaag vertelde Jocheved, de 83 jarige, die gisteravond laat met nog een vrouw van tegen de tachtig werd vrijgelaten, dat zij kilometers onder de grond door tunnels had gelopen totdat zij bij een grote hal kwamen waar meerdere gegijzelden verzameld werden. Het netwerk tunnels moet enorm zijn. We weten nu nog beter waar al dat beton heen ging wat Israel al jaren de Strook binnen laat komen, oorspronkelijk bedoeld voor huizenbouw voor de burgers van Gaza. Maar alles pikte hamas in voor eigen terroristische doeleinden. Maar goed, in die hal selecteerde hamas de groep gegijzelden naar van welke dorpjes zij vandaan kwamen. Jocheved werd allereerst geslagen, beroofd van haar horloge en sieraden, maar beweerde verder niet slecht behandeld te zijn en dat er iedere dag een dokter kwam kijken. Jocheved was niet gezond en men vermoedt dat hamas geen zin had in zieken of een uitbraak van een ziekte en dat zij zodoende vrijkwam. Misschien mag ze ook niet alles zeggen omdat hamas mogelijk gedreigd heeft dat haar man, die nog gevangen zit, dan vermoord zal worden. Jocheved heeft jarenlang zieke Gazanen geholpen naar Israelische ziekenhuizen te brengen en de kidnap was dan haar stank voor dank!<
Ik moest werkelijk mijn woede wegslikken toen ik las dat hamas de vrouwen uit humanitaire overwegingen had vrijgelaten. Had hen dan, en al die anderen, om humanitaire redenen niet gekidnapt en de terroristen de opdracht gegeven zoveel mogelijk joden te doden, van heel jong tot zeer oud! Meerdere terroristen zijn levend gevangen en wat zij allemaal als hetzelfde vertelden, was dat zij vooral jonge en ouderen moesten doden en/of ontvoeren. Voor een ontvoerde werd een prijs uitgeloofd van $10.000 en een appartement.

In totaal zitten er rond de 222 gegijzelden vast, maar omdat er nog steeds veel vermisten zijn ,kan dat aantal oplopen. Sommigen hebben een dubbele nationaliteit. Er gingen gisteren geruchten rond dat hamas ,met behulp van het in onze ogen even verderfelijke Qatar, zou hebben onderhandeld over de vrijlating van 50 gegijzelden die een dubbele nationaliteit hebben, een selectie... Israeliers gruwelen van dat woord, het roept teveel nare herinneringen op, vooral bij de oudste generatie... Een Israelier is een Israelier en wat moeten degenen dan denken die niet dat extra paspoort hebben? De vijand is uitzinnig gemeen en perfect in leugens en manipulatie. Zij krijgen door de massa moslims ,die tegenwoordig de westerse wereld bewonen en de VS bewonen, honderdduizenden aanhangers op de been die 'free palestine' scanderen en Israel een 'apartheidsstaat' noemen terwijl in eigen Arabische landen onderdrukking heerst en daar, om het maar te benoemen, niet zomaar een kerk of synagoge gebouwd mag worden. Apartheid?

Een 'free palestine' betekent, zoals we wel eerder schreven, een land zonder Joden. Maar in Israel mogen zowel Arabieren als Christenen wonen, heeft iedereen stemrecht en gelijke rechten, mag men zelfs in de Knesset boze woorden tegen Israel uiten, werken arabieren in alle beroepen, enzovoort.
Het is wel triest dat ook sommige Arabische Israeliers tegenwerken. In de stad Modieen Ilit, vlakbij ons, wil een Arabische dokter geen gezondheidsverklaringen afgeven aan hen die een wapenvergunning aanvragen, Ik weet dit uit eerste hand. Mogelijk wordt de arts weggestuurd. Een schoonmaakster aldaar maakte deze week verdachte foto's en toen zij erop aangesproken werd, reageerde ze uitermate agressief en riep dat ze haar familie uit Ramallah zou sturen om orde op zaken te stellen. Ook die dame is niet meer welkom.

We zijn echter blij dat we amper incidenten horen in de media over confrontaties tussen Israelische Arabieren en Joodse Israeliers.

Kleine update:

-Satellietfoto's lieten zien dat aan de Gazaanse kant van de Rafa-overgang (in het zuiden van de Strook) grote hoeveelheden diesel ligt opgeslagen. Daarmee kan de bevolking enorm geholpen worden maar hamas beweert niets te hebben en dat artsen met kaarslicht moeten opereren. Van dat laatste hebben ze een filmpje gemaakt en veel media hebben dat klakkeloos overgenomen. Wie goed kijkt ziet dat op de achtergrond gordijnen zijn dichtgetrokken waar daglicht doorheen komt, wie denken ze nu in de maling te nemen?

- Opnieuw oproep tot evacuatie voor Gazanen en naar het zuiden te trekken. Israel belooft dat er humanitaire opvang zal worden toegelaten. Inmiddels wonen Joodse vluchtelingen ook in tentenkampen!

Tot nog toe zijn tientallen vrachtwagens met hulpgoederen de Strook binnen gereden.
Vooral onder de vele ziekenhuizen liggen veel wapens opgeslagen. Dat is al jaren bekend. Waarom zijn er overigens in een stad als Gaza alleen al rond de 24 ziekenhuizen? In bijvoorbeeld de grote Israelische stad BeerSheba is er maar één!
Israel wil dat deze ziekenhuizen ontruimd worden, de mensen naar klinieken ondergebracht worden in het zuiden. Ik zou voorstellen: maak grote veldhospitaals, desnoods aan onze kant, goed bewapend, misschien kan het rode kruis zich nuttig maken en daar de zieken verzorgen? In ieder geval kan Israel dan de ruimten onder de ziekenhuizen, die ook verbonden zijn met het tunnelnetwerk, ontmantelen.
De WHO verwerpt uiteraard het evacuatievoorstel en de meeste linkse media spreken er schande van.....

-Macron was hier vandaag en zal de inslagen van tientallen raketten die Israel kado kreeg van hamas ook gehoord hebben. Macron is het ermee eens dat hamas vernietigd wordt, maar vraagt ook om terughoudendheid wat betreft een grondoffensief.

- de IDF spreekt van een op het punt staand grondoffensief en ook dat hamas steeds verder verzwakt. Tja... hoedanook, we houden ons hart vast wanneer de Israeliers het hol van de leeuw binnengaan. Dat Adonai voor hen strijde! We lazen een getuigenis via Christenen voor Israel waar het noemen van het Shma Israel voor een groot wonder zorgde: twee meisjes deden dat tijdens de slachting op 7 oktober. Zes uur lang lagen ze in het veld terwijl de terrostisten om hen heen renden en iedereen afslachtten maar de meisjes werden niet gezien terwijl ze dit die zes uur lang steeds weer achter elkaar zeiden.

-In Huwara, waar de afgelopen maanden meerdere Israeliers zijn vermoord, werd vannacht een enorme muur aan de hoofdstraat beklad met vele palestijnse vlaggen en hakenkruizen. Men doet er alles aan deze symbolen te verwijderen. Er was al een oproep om de muur omver te halen...

-Rusland laat duidelijk merken dat zij meer aan de kant van Gaza staan dan aan Israels kant.

-de IDF arresteert de laatste dagen zeer actief in Judea en Samari hamasleiders/agenten.

- Gisteren was ik opnieuw dicht bij de Gazastrook met ons oude Renault busje. We hebben wederom allerlei goederen mogen afgeven aan paratroopers. Ditmaal naast matrassen ook tenten en handdoeken e.d. We zeggen erbij dat het van Christenen uit Nederland komt en dat vinden de soldaten geweldig. We reden echt oorlogsgebied binnen. Overal soldaten en speciale wagens en gedreun in de verte, bizar..

Tot zover voor vandaag. Hopelijk blijft het vanavond stil....

Bid voor het volk en het land. Dat Mashiach Jehoshua spoediger dan spoedig verschijne en de negatieve media de mond snoert.

Laat heel Israel Israels God loven en de Hulp zoeken.

Enorm veel dank voor uw gebeden, betrokkenheid en liefde, we wensen jullie ook Gods rijke zegen en dat Jehoshua spoedig verschijnen zal.

Bron: via e-mail