www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron dag 16

Zondag eind van de middag 22 oktober

Toen we nog in Rotterdam woonden organiseerden we met vrienden op de zondagavond af en toe een zogenaamde Emmausmaaltijd. Dat idee ontstond omdat mijn vader in de jaren '70 tijdens de zondagavondmaaltijd altijd het verhaal las uit het laatste hoofdstuk van Lukas over de Emmausgangers.

Het was immers op een zondag tegen de avond, dat Jehoshua/Jezus Zich openbaarde aan Lukas en Kleopas.

Frappant detail was dat dit geschiedde tijdens het breken van het brood (24:31). Het zullen overigens matses zijn geweest want het was nog Pesach! Een goede lezer merkt ook op dat Hij, terwijl zij onderweg naar Emmaus liepen, hen vertelde hoe Hij zichtbaar was in de Geschriften van Mozes en Israels Profeten (24:27), oftewel, Hij maakt ook ons hiermee duidelijk dat Hij, Jehoshua, volledig verbonden is met de Hebreeuwse Bijbel, alles wat daarin vermeld staat. En daardoor is Hij verbonden met het volk Israel, voor altijd, ook dwars door alles wat er nu met Israel, Zijn fysieke broeders, gebeurt! Hij was immers ook één van hen, één uit de stam Judah.

Waarom deze inleiding?
Omdat ondanks dat we het geweldige Evangelie van bevrijding en opstanding hebben ontvangen, onze Messias is opgestaan uit onze zondendood en uit de zondendood van hen die nog niet eens geboren zijn. Ondanks dat zijn er zeer vele Christenen die de beloften voor Israel (cq de Joden) als achterhaald beschouwen. Zij redeneren: 'De Joden geloven niet in Jezus/Jehoshua als Messias en daarom overkomt hen alle ellende en wat er nu gebeurt'. God heeft Zijn ogen nu op anderen laten vallen dan op dat oude volk. Als gevolg daarvan raakten en zijn nog steeds vele kerken onverschillig, blijven neutraal en treft hun de pijn van Israel hoogstens eventjes en daarna gaat het leven weer verder.
En erger: er zijn voorgangers en hun volgelingen die beweren dat de premier van Israel en zijn kabinet zelf de hamas heeft binnengehaald als excuus om Gaza binnen te vallen en in feite om uiteindelijk een wereldoorlog uit te lokken.
De Joden zouden dan een machtspositie verkrijgen met hun big money. Oude koek in een modern gelikt trommeltje.
Hetzelfde als de bewering dat de Joden de media beheersen. Waarom zouden zij dan zoveel negativiteit toelaten in de media w.b.hun eigen volk? Het antisemitisme is tegenwoordig erger dan ooit!

Joden maken nog geen 0.2 % van de wereldbevolking uit! Wat voordeel zou Bibi uberhaupt hebben indien de roddels deels waar zouden zijn? Zijn carrierre eindigt dramatisch door dit afschuwelijke debacle en zal voorgoed voorbij zijn.
Een BBC presentator verkondigde in Spanje dat Biden vanwege de Joodse lobby zo royaal is naar Israel, maar vergeet niet dat hij circa 6 miljard dollar wil toestaan aan Iran, Israels vijand die zowel hezbollah als hamas van wapens voorziet in Libanon, Gaza, Syrie en in o.a.Samaria.

Ook houdt juist de VS Israel tegen om Hezbollah een eerste klap uit te delen na alle slachtingen van de laatste week.
Israel moest van Biden vrachtwagens met hulpgoederen de Strook binnenlaten maar mocht deze niet controleren. Bovendien eist hij dat eerst onderhandeld moet worden over de gijzelaars en dat dan pas actie mag worden genomen tegen de terroristen die in de tussentijd zich nog beter kunnen ingraven en de gegijzelden nog langer pijnigen.

Zeker er zijn vele, zeer vele christenen die pal achter Israel staan in deze banauwde tijd, Baruch haShem, geprezen is Gods Naam, maar gezien het feit dat er wereldwijd 2.4 miljard christenen zijn (30% van de wereldbevolking) zijn de pro-Israel christenen ver in de minderheid.

Hoe bemoedigend zou het zijn wanneer zij allen opstaan en meehelpen de leugens die heden ten dage via de media worden verspreid over Israel aan de kaak te stellen en te vernietigen. Dat Israel geen lieverdje is weten we, sommige leiders zitten bij gevaarlijke 'clubjes' die allesbehalve kosher zijn en dat velen van het volk een heidense levensstijl hebben aangenomen weten we ook. Dat velen na de vreselijke gebeurtenissen van eeuwenlange vervolgingen en uitmoorden, in de stijl zoals we twee weken geleden zagen, niet goed in een liefhebbende God geloven kunnen, begrijpen we enigszins. Maar ondanks alle ellende en ongeloof van vele burgers, is en blijft het Joodse volk het uitverkoren volk van Israels God. Daar moeten we vanaf blijven, raak Mijn lievelingen, Mijn gezalfden, niet aan, zegt Adonai. Ook nu niet. Het komt echt wel goed met de joden want God heeft dit beloofd en Hij breekt Zijn Woord nooit want Hij is Woord. Hij zal hen de ogen openen, dat het spoedig gebeure, maar ook dat de waas bij de wereldbevolking worde weggenomen en zij de enige ware God van hemel en aarde zullen aanbidden, loven en dienen.

Uiteindelijk zal iedere knie zich buigen voor Israels God. Dat willen de andere godsdiensten niet en zeker de satan, de sisser, doet er alles aan om verwarring te zaaien. Het komt dus goed!! ieder dag is een dag dichterbij Zijn wederkomst om de aarde te richten.

- Wat betreft een update: Over de nacht en vandaag werden er wederom willekeurig tientallen raketten op Israel afgeschoten. Er vallen steeds vaker raketten op het gebied in het noorden. Tienduizenden Israeliers zijn geevacueerd. Israel bombardeert ook Gaza, maar doet dit gericht op stellingen van hamas of islamitische yihad.

-Israel bestookte eveneens stellingen in Syrie rond de luchthaven in Damascus en Aleppo, waar zeer geregeld goederen van Iran worden afgeleverd voor hezbollah.
In de stad Jenin, in het noorden van Samaria, werd een ondergronds gewelf onder een moskee geraakt door een Israelische rakket. Ja, een moskee, maar eronder lag een opslagplaats en schuilhol van hamas. Israel waarschuwde kort vooraf om snel te vertrekken. Hamas denkt slim te zijn om juist op plekken waar burgers komen hun wapens te verbergen. Het zal hen niet helpen, U kunt wel raden hoe de media hierover schrijven...

-Vanmiddag werd een hamasterrorist aangetroffen die zich ophield in een gestolen auto in een boomgaard. Hij zal hopelijk kostbare informatie kunnen geven.

Tot zover voor vandaag. Bid voor het volk en het land. Deze oorlog is als de tweede Onafhankelijkheidsoorlog: erop of eronder....!

Heb een goede week, shavuah tov. Enorm veel dank voor uw gebeden, betokkenheid en liefde, we wensen jullie ook Gods rijke zegen en dat Jehoshua spoedig verschijnen zal.

Via e-mail