www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Crisis escaleert: Iran waarschuwt voor directe interventie in Gaza-conflict nu regionale dynamiek zich ontvouwt

15 oktober 2023

Crisis escaleert: Iran waarschuwt voor directe interventie in Gaza-conflict nu regionale dynamiek zich ontvouwtIraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Abdollahian. (AP/Misha Japaridze)

Iran heeft een grimmige waarschuwing afgegeven aan Israël, waarin het dreigt met directe interventie als Israël een grondoffensief zou lanceren in Gaza, aldus Axios.

Door medewerkers van World Israel News

Axios heeft gemeld dat Iran zaterdag in een diplomatieke zet een boodschap heeft overgebracht aan Israël waarin het zijn wens uitdrukt om verdere escalatie in het voortdurende conflict tussen Hamas en Israël te voorkomen.

De boodschap benadrukte dat, hoewel Iran een regionale oorlog wil voorkomen, het zich gedwongen zou voelen om in te grijpen als Israël zijn militaire operaties in Gaza voortzet.

De communicatie vond plaats tussen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian en VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland in Beiroet, waarna Wennesland de boodschap doorgaf aan Israëlische functionarissen.

De situatie is kritiek omdat elke directe of indirecte betrokkenheid van Iran, inclusief steun aan terroristische groeperingen, het huidige conflict zou kunnen veranderen in een regionale oorlog.

De regering Biden heeft zich actief ingezet om Iran en zijn bondgenoot Hezbollah ervan te weerhouden zich in het conflict te mengen, zoals blijkt uit de recente inzet van een vliegdekschip en gevechtsvliegtuigen in de regio.

Tijdens de ontmoeting drong Wennesland er bij Amir-Abdollahian op aan om te helpen voorkomen dat het conflict overslaat naar het bredere Midden-Oosten.

Hoewel Iran aangaf er tegen te zijn dat het conflict regionaal zou worden en zich bereid verklaarde te helpen bij de vrijlating van burgers die door Hamas worden vastgehouden, benadrukte het bepaalde rode lijnen. Amir-Abdollahian maakte duidelijk dat voortzetting van de Israëlische militaire operaties, met name een beloofd grondoffensief in Gaza, een Iraans antwoord zou uitlokken.

Wennesland bracht de boodschap van Iran over aan de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi en benadrukte diplomatieke inspanningen om gijzelaars vrij te laten, het conflict te de-escaleren en uitbreiding te voorkomen.

Het kantoor van de Israëlische premier gaf geen commentaar op de zaak en het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Amir-Abdollahian onderstreepte in een briefing met verslaggevers in Beiroet de urgentie voor Israël om de acties tegen burgers in Gaza te stoppen. Hij verwees naar mogelijke scenario's die door Hezbollah zijn bedacht en waarschuwde voor aanzienlijke gevolgen voor Israël als de acties van het verzet zouden doorgaan.

De bredere context laat zien dat het conflict tussen Hamas en Israël, dat op 7 oktober begon, heeft geleid tot aanhoudende zware Israëlische bombardementen in Gaza. Bovendien is het geweld geëscaleerd langs de grens tussen Israël en Libanon en in Judea en Samaria, met slachtoffers aan beide kanten.

Met meer dan 1.300 Israëli's en 2.200 Palestijnen die zijn gedood, blijft de situatie zeer onstabiel, wat zorgen baart over de mogelijkheid van verdere regionale escalatie.

Bron: Crisis Escalates: Iran warns of direct intervention in Gaza conflict as regional dynamics unfold | World Israel News