www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Claimen Wet van Terugkeer: Messiaanse Jood eist Israëlisch staatsburgerschap, autoriteiten weigeren

Een 75-jarige Amerikaanse burger die Messiaans-Joodse organisaties leidde, vraagt om immigratie naar Israël. De autoriteiten proberen hem te deporteren.

Israëlisch Nationaal Nieuws

2 okt 2023 om 11:12 AM (GMT+3)

MissionarissenBevolking en Immigratie AutoriteitWet van TerugkeerMessiaanse Joden

De Israëlische Bevolkings- en Immigratiedienst verhindert immigratie en probeert een Amerikaanse Jood te deporteren, omdat hij missionarisactiviteiten zou verrichten.

De Amerikaanse burger is een Messiasbelijdende Jood die in de VS non-profitorganisaties heeft opgericht om de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap te helpen. Hij beweert dat deze organisaties niet aan proselitisme deden en dat ze zijn gesloten vanwege de dood van zijn zoon.

In de jaren 1970 werd de Wet van Terugkeer aangenomen, die stelde dat zelfs iemand die niet Joods is het Israëlische staatsburgerschap kon krijgen als ten minste één van zijn grootouders Joods was. Veel immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie kregen het staatsburgerschap door deze clausule.

Adv. Joshua Pex, die de Amerikaanse burger vertegenwoordigt in zijn beroep tegen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, beweert dat de Bevolkings- en Immigratie Autoriteit, die onder het ministerie valt, zijn cliënt niet alleen verbiedt om Aliya te maken, maar hem onlangs ook opdroeg om Israël binnen de volgende maand te verlaten.

Pex verklaarde dat zijn cliënt, een 75-jarige gepensioneerde, naar Israël wil emigreren maar door de autoriteiten wordt tegengehouden, ondanks het feit dat zijn grootmoeder in Auschwitz werd vermoord omdat ze een Joodse was en ondanks het feit dat zijn grootvader aan de nazi's ontsnapte.

Volgens Adv. Pax is de bewering van de autoriteit gebaseerd op valse informatie, en in ieder geval staat de Wet van Terugkeer niet toe dat ze om een dergelijke reden afzien van het verlenen van staatsburgerschap. Volgens het verzoekschrift is de man de zoon van een joodse vader en een christelijke moeder en de kleinzoon van een grootvader en grootmoeder wiens joods-zijn onbetwistbaar is.

Hij beweert dat een van de redenen waarom hij naar Israël wil verhuizen is dat hij de laatste jaren persoonlijk het toenemende antisemitisme in de VS heeft gevoeld vanwege zijn Joodse identiteit en publieke steun voor de staat Israël.

Adv. Pex vraagt de Bevolkings- en Immigratiedienst om op haar beslissing terug te komen en de eiser de status van nieuwe immigrant toe te kennen en hem en zijn vrouw in Israël te laten wonen.

Bron: Claiming Law of Return: Messianic Jew demanding Israeli citizenship, authorities refuse