www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Hooggerechtshof behandelt belangrijke gerechtelijke revisiezaak met hoog inzetend drama

Hooggerechtshof houdt ongekende zitting met voltallige commissie over rechtmatigheid van wet die rechterlijk toezicht op regeringsbesluiten inperkt, nu angst voor constitutionele crisis opdoemt

Het Hooggerechtshof heeft dinsdagochtend een ongekende zitting met een voltallig panel bijeengeroepen om de wettigheid te onderzoeken van een belangrijk onderdeel van de wetgeving van de regering over de justitiële hervorming, namelijk het schrappen van de redelijkheidclausule.

Procureur-generaal Gali Baharav-Miara weigerde de regering te vertegenwoordigen in de zaak voor de omstreden wet, die het rechterlijk toezicht op overheidsbeslissingen beperkt.

Baharav-Miara verklaarde haar beslissing door te zeggen dat dit een "uitzonderlijk geval onder de uitzonderingsgevallen" is waarin het Hooggerechtshof moet ingrijpen in de Basiswetten - het semi-constitutionele kader van Israël. Aan de andere kant zal de regering, vertegenwoordigd door een privéadvocaat, vragen dat de eis van de indieners om het wetsamendement nietig te verklaren, wordt ingetrokken, met de waarschuwing dat een dergelijke stap "tot anarchie zou kunnen leiden".

Sommige regeringsministers hebben in de aanloop naar de historische hoorzitting rechters van het Hooggerechtshof en hooggeplaatste wetsdienaren bedreigd. Andere leden van de coalitie zijn een stap verder gegaan en hebben aangekondigd dat de Knesset de uitspraak van het hof niet zal respecteren, wat er ook gebeurt.

Minister van Justitie Yariv Levin, een hervormingsgezinde havik en een van de architecten van de wetgeving, heeft eerder geweigerd zich te verbinden tot het respecteren van de uitspraak van het hof. Op dinsdag stelde hij in een post op sociale media dat het feit alleen al dat de hoorzitting plaatsvindt een "zware klap voor de democratie" is.

"De hoorzitting die vandaag plaatsvindt in het Hooggerechtshof, geheel zonder autoriteit, is een zware klap voor de democratie en voor de status van de Knesset. De opperrechters van het Hooggerechtshof en de rechters van alle generaties zijn het er allemaal over eens - het volk is de soeverein en haar wil wordt uitgedrukt in de basiswetten die door de Knesset zijn aangenomen."