www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Tekenen van mogelijke oorlog in september-oktober

31 augustus 2023 | Door Yigal Carmon*

Libanon, Palestina | MEMRI Daily Brief Nr. 517

De laatste tijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat er in september of oktober 2023 een oorlog tegen Israël kan uitbreken. De aanleiding kan een spiraal van gewelddadige botsingen zijn met veel slachtoffers tot gevolg, of het gebruik van nieuwe wapens die leiden tot veel dodelijke slachtoffers aan Israëlische kant, waarbij Israël niet zal kunnen volstaan met zijn reguliere antiterrorismemaatregelen.[1] Hoewel Hamas noch Hezbollah staan te trappelen om een alomvattende confrontatie met Israël aan te gaan,[2] zou zo'n confrontatie het gevolg kunnen zijn van een ongecontroleerde verslechtering op het terrein of van het gebruik van nieuwe en ongewoon dodelijke wapens door deze bewegingen.

Hieronder volgen enkele factoren die wijzen op de mogelijkheid dat er in de komende maanden een oorlog uitbreekt:

1. Toenemende provocaties van Hezbollah aan de noordgrens van Israël

In de afgelopen maanden heeft Hezbollah herhaaldelijk aangezet tot steeds brutalere provocaties aan de grens. Deze omvatten het opzetten van tenten in het Har Dov-gebied, binnen Israëlisch grondgebied;[3] het ontmantelen van bewakingscamera's langs het grenshek bij de Fatima Poort,[4] en het afvuren van een antitankraket naar Israël. [5] Bovendien heeft Hezbollah, die de Blauwe Lijn niet erkent als de internationale grens tussen Libanon en Israël, onlangs een nieuwe territoriale claim ingediend, door te eisen dat Israël Libanon de soevereiniteit geeft over de noordelijke Rosh Hanikra-spoortunnel, eveneens op Israëlisch grondgebied. 6] Tegelijkertijd eist Hezbollah ook dat de vrijheid van actie van UNIFIL in Zuid-Libanon wordt beperkt. [7]

2. Het overnemen van Gaza gevechtsmethodes door Islamitische Terroristische Organisaties op de Westelijke Jordaanoever, zoals het afvuren van raketten en het graven van commando- en controletunnels

De Palestijnse terreurorganisaties, vooral Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), proberen de manier van opereren tegen Israël op de Westelijke Jordaanoever te veranderen door de gevechtsmethodes te dupliceren die worden gebruikt door de terroristen in Gaza.[8] Dit uit zich in het afvuren van raketten vanaf de Westelijke Jordaanoever naar Israël, het graven van "command-and-control tunnels" op de Westelijke Jordaanoever (hoewel nog geen tunnels die Israëlische plaatsen infiltreren) en in militaire samenwerking tussen verschillende terreurorganisaties, naar het voorbeeld van de Joint War Room in Gaza. Er is ook een toename van de inspanningen van Iran en Hezbollah om wapens te smokkelen naar de Westelijke Jordaanoever, vergelijkbaar met de wapensmokkel naar Gaza.[9] PIJ secretaris-generaal Ziad Al-Nakhaleh zei dat, tijdens zijn ontmoeting in juni 2023 met de Iraanse leider Ali Khamenei, deze laatste "opnieuw [de noodzaak om] de bewapening van de Westelijke Jordaanoever en het verzet daar te ontwikkelen" had benadrukt. Nakhaleh voegde eraan toe: "Wij, als Palestijnen en als verzetskrachten en -bewegingen, begrijpen het belang van het bewapenen van de Westelijke Jordaanoever, maar dit vereist inspanningen van de Palestijnen zelf, en ook de hulp van onze broeders in de Islamitische Republiek Iran."[10]

3. Mogelijkheid van botsingen in Al-Aqsa tijdens de Joodse feestdagen in september, wat mogelijk ook geweld buiten Jeruzalem kan veroorzaken

Tijdens de Joodse feestdagen in september en oktober zullen Joden waarschijnlijk de Al-Aqsa compound bezoeken, zoals elk jaar gebeurt. Woordvoerders van Hamas en Hezbollah hebben benadrukt dat dit tot een regionale oorlog zou kunnen leiden. Saleh Al-'Arouri, plaatsvervangend voorzitter van het politieke bureau van Hamas en hoofd van de militaire vleugel van de beweging op de Westelijke Jordaanoever, zei in een interview met de zender Al-Mayadeen: "Er zijn sommigen in het [Israëlische] kabinet die maatregelen overwegen zoals het overnemen en verdelen van de Al-Aqsa moskee, en het uitvoeren van moorden." Deze mensen, voegde hij eraan toe, "weten dat dit kan leiden tot een regionale oorlog." Hij herinnerde aan uitspraken van Hezbollah secretaris-generaal Hassan Nasrallah, dat "elke aanval op de Al-Aqsa moskee of op Jeruzalem zal leiden tot een regionale oorlog." [11]

4. Verhoogde dreiging van een alomvattende regionale oorlog

De leiders van de terreurorganisaties hebben onlangs hun dreigementen met een alomvattende regionale oorlog verhoogd,[12] als reactie op de Israëlische dreigementen om terreuroperatoren en degenen die hen sturen, waaronder Hamasleider Saleh 'Arouri, te vermoorden. In een interview met het kanaal Al-Mayadeen, dreigde deze laatste de confrontatie met Israël te laten escaleren tot het punt van een alomvattende oorlog: "We bereiden ons voor op een alomvattende oorlog en bespreken dit in gesloten kamers met alle elementen en onderdelen [van de verzetsas] die met deze oorlog te maken hebben." Hij voegde eraan toe dat de verzetsas "de aanwezigheid, de motivatie en het verlangen heeft om een regionale oorlog te laten plaatsvinden, en hier belang bij heeft."[13]

5. Mogelijkheid van ongekende stijging van het aantal Israëlische dodelijke slachtoffers na gebruik van dodelijke nieuwe wapens, waardoor Israël gedwongen wordt te reageren, zelfs ten koste van een alomvattende oorlog

Er zijn de laatste tijd steeds meer berichten over het mogelijke gebruik van nieuwe wapens door Hezbollah, Hamas en de PIJ die een groot aantal Israëlische doden kunnen veroorzaken. In deze situatie zal Israël waarschijnlijk gedwongen zijn om een grootschalige reactie te ondernemen, die verder gaat dan zijn routinematige antiterrorismemaatregelen, zelfs ten koste van een totale oorlog.[14]

Onlangs werd gemeld dat Israël een poging had verijdeld om via Jordanië krachtige explosieven de Westelijke Jordaanoever binnen te smokkelen, die in Iran waren gefabriceerd en grote hoeveelheden dodelijke granaatscherven verspreidden. Het gebruik van dergelijke explosieven vormt een ernstige bedreiging voor de Israëlische troepen die op de Westelijke Jordaanoever opereren en kan leiden tot talrijke slachtoffers. Journalist 'Abd Al-Bari 'Atwan, redacteur van het Arabische online dagblad Al-Rai Al-Yawm, schreef in een artikel dat "de komende dagen en weken het verzet [strijders] op de Westelijke Jordaanoever geavanceerde wapens zal ontvangen, geleverd door een aantal landen en organisaties, waaronder Kornet antitankraketten."[15]

* Yigal Carmon is de voorzitter en oprichter van MEMRI.

[1] Op het eerste gezicht zal een groot aantal Israëlische dodelijke slachtoffers niets nieuws zijn, maar wij schatten in dat Israël in de huidige omstandigheden een ongekende, alomvattende reactie zal ondernemen, zelfs ten koste van een alomvattende oorlog met Iran, dat de islamistische verzetsorganisaties ter plaatse activeert.

[2] Bedenk dat beide bewegingen tot op zekere hoogte betrokken zijn bij regionale aardgasinitiatieven die door een grote confrontatie zullen worden ondermijnd.

[3] Al-Akhbar (Libanon), 1 juni 2023.

[4] Twitter.com/alishoeib1970, 14 juli 2023.

[5] Volgens het Libanese online dagblad Al-Mudun werd de raket afgevuurd door "Libanon" (d.w.z. Hezbollah) uit protest tegen de "annexatie" door Israël van het dorp Ghajar, dat op de grens tussen Israël en Libanon ligt. Het dagblad benadrukte dat het afvuren van de raket opzettelijk was getimed om samen te vallen met een verklaring van Hezbollah over deze kwestie. (almodon.com, almanar.com.lb, 6 juli 2023).

[6] Al-Akhbar (Libanon), 16 juli 2023.

[7] Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van Ahmad Qabalan, een sjiitische geestelijke die dicht bij Hezbollah staat, die onlangs zei dat "er geen plaats is voor internationale troepen van welke aard dan ook die ten koste gaan van de soevereiniteit van Libanon... Wij zullen niet instemmen met enig alternatief voor de nationale formule voor de verdediging van het vaderland... De tijd van het schenden van Libanees grondgebied is voorbij, en wat er gebeurt in de [VN] Veiligheidsraad interesseert ons niet" (almanar.com.lb, 28 augustus 2023).

[8] Zie MEMRI Onderzoek en Analyse Nr. 1707 - Palestinian Terror Organizations Are Duplicating Gaza Striping Fighting Methods In West Bank, 8 augustus 2023.

[9] Opgemerkt moet worden dat de bewapeningsinspanningen op de Westelijke Jordaanoever energiek worden ondersteund door de Islamitische Republiek Iran, en op bevel van de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei. Khamenei vaardigde deze bevelen tien jaar geleden uit en opeenvolgende commandanten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde hebben herhaaldelijk verklaard dat ze deze bevelen uitvoeren. Hamas- en PIJ-leiders bedanken Iran regelmatig publiekelijk voor de militaire steun aan hun organisaties, ook op de Westelijke Jordaanoever. Zie hierover MEMRI-rapporten: Inquiry and Analysis No. 1107, Qods Day In Iran: Teheran Calls For Annihilation Of Israel And For Arming The West Bank, 25 juli 2014; Special Dispatch No. 10721 - Palestinian Islamic Jihad (PIJ) Secretary-General Ziad Al-Nakhaleh In Interviews With Iranian Media: We fabriceren wapens dankzij de hulp van Iran en willen alle steden op de Westelijke Jordaanoever bewapenen; geen jood waar ook ter wereld leeft in groter gevaar dan de joden in Palestina - 24 juli 2023; Special Dispatch No. 10124 - Tijdens een bezoek aan Teheran aan de vooravond van het Gaza-Israël-conflict, prijzen Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) leider Nakhaleh, Iraanse regeringsleiders Irans steun voor PIJ; IRGC Qods Force Commander Qa'ani: 'De Palestijnse strijders zijn in de fase van het plannen van de genadeslag tegen het rottende lichaam van het zionistische regime, wanneer de tijd rijp is' - 8 augustus 2022; Speciaal bericht nr. 9946 - Op de Internationale Qods-dag, ingesteld door het Iraanse regime, roepen Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, Hezbollah en andere Iraanse bondgenoten op tot de Jihad tegen Israël en dreigen ze met een regionale oorlog - 4 mei 2022; Speciaal bericht nr. 9717 - Op de tweede verjaardag van de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani blijven Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad hem prijzen; controverse in Gaza over aanplakborden die hem herdenken - 10 januari 2022; Serie Onderzoek & Analyse nr. 1588 - Destruction of Israel By The Sword Or By Referendum - Part II: Senior Iranian Regime Officials Link Iran To The May 2021 Gaza Conflict, Urge Hamas And Palestinian Islamic Jihad To Continue Their Fight Against Israel - 22 juli 2021; Special Dispatch No. 9123 - Marking Anniversary Of Killing Of IRGC Qods Force Commander Qassem Soleimani, Hamas Continues to Signal Loyalty To Iran, Resistance Axis - 5 januari 2021.

[10] Zie MEMRI Special Dispatch No. 10721 - Palestinian Islamic Jihad (PIJ) Secretary-General Ziad Al-Nakhaleh In Interviews With Iranian Media: We Fabriceren Wapens Dankzij Hulp Van Iran En Willen Alle Steden Op De Westelijke Jordaanoever Bewapenen; Geen Jood Overal Ter Wereld Leeft In Groter Gevaar Dan De Joden In Palestina - 24 juli 2023.

[11] Almayadeen.net, 25 augustus 2023.

[12] Deze dreigingen van een regionale oorlog voegen zich bij de retoriek die de Palestijnse verzetsgroeperingen al lang verkondigen over het instellen van een evenwicht van terreur en afschrikking tegenover Israël, en over het verenigen van de verzetsfronten in elke toekomstige confrontatie met Israël. Zie bijv. MEMRI TV Clip van de verklaring van PIJ secretaris-generaal Al-Nakhaleh in april 2023; zie ook MEMRI Special Dispatch No. 10562 - Libanese Media Reports: On The Evening Before The April 6, 2023 Rocket Attack On Israel, Iranian Qods Force Commander Esmail Qaani Visited Lebanon, Mets With Officials From Hizbullah, Hamas, Palestinian Islamic Jihad - April 13, 2023.

[13] Er is ook een uitwisseling van dreigementen gaande tussen Israël en Hezbollah. In reactie op een verklaring van de Israëlische minister van Defensie Galant dat, "als Hezbollah een oorlog begint, we Libanon terug naar het Stenen Tijdperk zullen sturen" (ynet.co.il, 8 augustus 2023), zei Nasrallah: "Ook jullie zullen teruggaan naar het Stenen Tijdperk als jullie een oorlog beginnen tegen Libanon" (alahednews.com.lb, 14 augustus 2023). In een toespraak op 25 mei 2023 zei Nasrallah in reactie op dreigementen van de Israëlische premier Netanyahu: "Jullie zijn niet degenen die dreigen met een grootschalige oorlog. Wij zijn het die jullie met zo'n oorlog bedreigen. Elke grootschalige oorlog zal alle grenzen omvatten en honderdduizenden strijders zullen eraan deelnemen" (Er moet worden opgemerkt dat de verzetsorganisaties niet over een dergelijk aantal strijders beschikken) (alahednews.com.lb, 25 mei 2023).

[14] In deze context moet worden vermeld dat de islamistische verzetsorganisaties altijd de optie hebben om de zelfmoordaanslagen op drukke plaatsen zoals bussen en restaurants te vernieuwen. Dergelijke aanslagen zijn niets nieuws, maar zullen Israël niettemin dwingen om te reageren met maatregelen die geen deel uitmaken van zijn reguliere antiterrorismebeleid.

[15] Raialyoum.com, 25 augustus 2023.