www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

D-Y-S-T-O-P-I-A!!

De tegenstanders van de voorgestelde justitiële hervorming verdedigen niet de liberale democratie, maar bevorderen Orwelliaanse dystopie.

Dr. Martin Sherman 19 jul 2023, 07:00

Bedriegers zijn de gevaarlijkste leden van de samenleving. Ze zijn onbeduidend met de beste genegenheid van onze natuur en schenden de meest heilige verplichtingen - George Crabbe, Engelse dichter, chirurg en geestelijke (1754-1832).

Wanneer iemand met honingzoete woorden maar boze geest; Overtuigt de menigte, grote ellende overkomt de staat? Euripides, Oudgriekse toneelschrijver & dichter (ca. 480 – ca. 406 v.Chr.).

Terwijl de machiavellistische demonstraties, kwaadwillig vervaardigd en leugenachtig gechoreografeerd, woeden in het hele land, wordt één ding onheilspellend duidelijk. De balg van "DEMOKRATIA" door de demonstranten wordt steeds meer blootgesteld als net zo hol en hypocriet als absurd en kunstmatig.

Inderdaad, vrijwel elk aspect van hun luidruchtige grieven kan worden aangetoond als volledig vals, volledig tegenstrijdig, of een onvervalste niet-sequitur - of een combinatie van een of al het bovenstaande.

Verbetering van de democratie

Neem bijvoorbeeld de bewering dat, op de een of andere manier, het hervormingsvoorstel, volgens hetwelk gerechtelijke benoemingen moeten worden gedaan door gekozen politici in plaats van benoemde juristen, de democratie van Israël in gevaar brengt. Het enige dat verbijsterender is dan de eigenlijke bewering zelf, is dat de coalitie het niet meteen heeft kunnen verwerpen. Want niet alleen hebben de tegenstanders van de hervorming nooit een overtuigende logische keten van oorzaak en gevolg gepresenteerd die laat zien hoe de voorgestelde maatregelen de dictatuur/bedreigende democratie zullen bevorderen, maar hun bewering is overduidelijk onlogisch.

Het voorstel van de hervorming om beslissingen over te dragen van niet-gekozen, onverklaarbare fora naar gekozen, verantwoordelijke fora is immers misschien de belichaming van een versterkte democratie, waardoor de beschuldiging dat de maatregel op de een of andere manier "ondemocratisch" is, duidelijk belachelijk wordt.

Evenzo verwelkt en verschrompelt de bewering dat als politici rechters benoemen zullen zijn aan de wil van hun aangestelden, verdooft en verschrompelt in het licht van de recalcitrante realiteit. Het waren tenslotte twee door de regering aangestelden, procureur-generaal Avichai Mendelblit en politiecommissaris Roni Alsheikh, die de leidende figuren waren bij het verzinnen van de gekunstelde aanklachten tegen de premier Benjamin Netanyahu - een ongemakkelijk feit dat schaamteloos in tegenspraak is met hun belijdende bezorgdheid... en op de een of andere manier nooit naar voren komt in het publieke debat. <

Minderheid "rechten" overtreft meerderheidsbeslissingen?

Tegenstanders van de hervormingen hebben inderdaad een merkwaardig perverse kijk op democratie, schijnbaar in de overtuiging dat omdat er in de democratie plaats is voor het behoud van minderheidsrechten, deze voorrang moeten hebben op meerderheidsbesluiten. Immers, wat iemands mening over de hervormingen ook is, ze zijn procedureeler dan inhoudelijk omdat ze op geen enkele partijdige manier afbreuk doen aan de rechten van een politieke of etnische factie. Alle voordelen, die ze naar verluidt aan de verkiezingswinnaars verlenen, zouden ten goede komen aan de tegenstanders van de hervorming - als ze de verkiezingen konden winnen door kiezers te overtuigen van de verdiensten van hun zaak. Blijkbaar geloven ze echter niet echt dat dit een haalbaar vooruitzicht is - en dus hun bijna apoplectische reactie.

Het is dus niet zo dat het hervormingsvoorstel inhoudelijk inbreuk maakt op de rechten van een minderheid, als minderheid, maar alleen dat de oppositieminderheid de maatregelen die het omvat afkeurt. Ze kunnen dus niet legitiem beweren dat ze "minderheidsrechten" verdedigen. Integendeel. Ze proberen minderheidsvoorkeuren op te leggen aan een democratisch gekozen meerderheid en de uitvoering te belemmeren van beleid geformuleerd door een meerderheidscoalitie waarmee ze het niet eens zijn - iets dat op zichzelf een flagrante en brutale schending van democratische normen is.

Selectieve zorg

Bovendien lijkt de bezorgdheid van de tegenstanders van hervormingen voor democratisch bestuur zeer selectief, waardoor hun afnemende geloofwaardigheid verder wordt ondermijnd.

Dus toen de vorige Bennett-Lapid-coalitie werd voortgebracht door wat gemakkelijk de meest beschamende - en schaamteloze - schending is van alle tot nu toe aanvaarde normen van democratische procedures, klonk er nee een piepje protest door degenen die tegenwoordig beweren de "bewakers van de democratie" te zijn. Op de een of andere manier slaagden ze erin te negeren dat dit een coalitie was onder leiding van een premier, die:

won amper 5% van de totale stemming,

brutaal zijn aanhangers verraden en zijn belofte aan hen verbreken aan de vooravond van de verkiezingen,

vormde een regering die afhankelijk was van de goedkeuring van de islamitische Shura-raad en de steun van het filiaal van de Moslimbroederschap, Ra'am, die Bennetts eigen Yamina-factie probeerde te diskwalificeren om deel te nemen aan de verkiezingen op grond van het feit dat haar leden terreur steunden!!!

Evenmin uitten ze enige bezorgdheid over het feit dat in de laatste dagen van zijn gevestigde tijd de toenmalige plaatsvervangende premier Yair Lapid de goedkeuring van de Knesset omzeilde en haastig een besluit met strategische implicaties op lange termijn doordrukte, waardoor Israëlische aanspraken op potentieel rijke mariene gasvelden werden opgeleverd aan het door Hezbollah gecontroleerde Libanon. Veelbetekenend is dat de redenen voor de ongepaste haast bij het nemen van de beslissing was dat het Hezbollah zou pacificeren - een argument dat snel als vals werd blootgelegd. Inderdaad, vandaag is een steeds agressievere Hezbollah, niet verwonderlijk, aan het bederven voor een gevecht, kort nadat de ondoordachte concessies waren gedaan - wat verontrustende gedachten oproept over de voorzichtigheid van Lapid's zet en zijn echte motivaties om het te maken.

Van "poedel" naar "rottweiler"

Veelbetekenend is dat de overeenkomst het stempel van goedkeuring kreeg van de procureur-generaal Gali Baharav-Miara, die op wonderbaarlijke wijze metamorfoseerde van een "dociele poedel", gericht op elke gril van de vorige regering, naar een woeste rottweiler die zich verzette tegen vrijwel elk initiatief van de huidige.

Inderdaad, misschien wel een van de meest perverse aspecten van de oppositieleider, Yair Lapid's kritiek op de hervormingen is dat ze de steun hebben van de haredi-facties, wier leden hij uitscheldt omdat hij niet in de IDF heeft gediend - terwijl Lapid zelf niet in staat is gebleken om een geloofwaardig verslag te geven van waar hij in het leger diende - wat zeker niet in een gevaarlijke gevechtscapaciteit was. Nogmaals, dit is iets dat zelden aan de orde komt in het publieke debat.

Maar niet minder sluw en bedrieglijk is de aangenomen terminologie. Zo hebben de tegenstanders van hervormingen de term "hervorming" verworpen en het gerechtelijke initiatief van de coalitie bestempeld als een "revolutie" - alsof beleid van een naar behoren democratisch gekozen regering een "revolutie" kan worden genoemd, een term die meestal is gereserveerd voor een uitdaging voor een zittende regering.

Een gevoel van recht, geen patriottisme

Maar misschien is de aanneming van het woord "revolutie" onthullend, waardoor - onbedoeld - de onderliggende motivatie van de leiders van de oppositie tegen het hervormingsinitiatief wordt blootgelegd. Want het lijkt erop te wijzen - veel in lijn met de zelfgeprezende lauweren waarmee ze zichzelf voortdurend zalven - dat ze geloven dat zij de echt gewijde leiders van het land zijn, en de zittende regering is slechts een bonte verzameling brutale usurpators, naar onverdiende machtsposities geveegd door onwaardige "plebs".

Dienovereenkomstig is het meer dan waarschijnlijk dat zij de hervorming zien als een stap om de status van hun ware machtsbron, de rechterlijke macht, te verminderen, die tot nu toe hun falen bij de stembus heeft gecompenseerd en hun credo een groot deel van de besluitvorming in het land heeft laten domineren. In hun ogen is de gerechtelijke hervorming dus een uitdaging voor de gevestigde orde en voor de ware heersende klasse - vandaar een "revolutie".

Het is dus een gevoel van recht, niet van patriottisme dat de demonstraties drijft.

Het weerspiegelt een selectieve loyaliteit aan Israël, waarin grensopruiing, het doelbewust ondermijnen van de veiligheid, economie en internationale status van het land, de voorkeur verdient boven het accepteren van de overwinning van politieke rivalen.

“Dystopie!”: Een compenserende strijdkreet

De tegenstanders van de huidige coalitie hebben een dystopische realiteit gecreëerd in Israël, waar, net als in de Orwelliaanse Newspeak, taal wordt gemanipuleerd en vervormd om de doelen van de leiding te dienen. Woorden krijgen dus een betekenis die antithetisch tegengesteld is aan hun veelgebruikte betekenis. In Orwell's dystopie uit 1984 was "oorlog" "vrede"; "vrijheid" was "slavernij" enzovoort. In de opkomende Israëlische dystopie is "dictatuur" "democratie"; "revolutie" is "gekozen overheidsbeleid"; "recht" is "patriottisme"; en "opruiing" is "loyaliteit".

Het moet dus duidelijk zijn dat de tegenstanders van de voorgestelde justitiële hervorming de liberale democratie niet verdedigen, maar de Orwelliaanse dystopie bevorderen.

Paradoxaal genoeg is het deze grimmige realiteit die de coalitie en haar aanhangers een hulpmiddel biedt om de misplaatste kreten van D-E-M-O-K-R-T-I-A tegen te gaan. Ze zouden moeten reageren met een compenserende oproep: STOP DYSTOPIA!

Dr. Martin Shermans besteedde zeven jaar aan operationele capaciteiten in het Israëlische defensie-establishment. Hij is de oprichter van het Israel Institute for Strategic Studies (IISS), lid van het onderzoeksteam Habithonistim-Israel Defense Security Forum (IDSF), en deelnemer aan het Israel Victory Project