www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Laatste nieuws: Biden beveelt actieve dienst, leden en eenheden van de Geselecteerde Reserve.

Voor uitzending naar Europa? Welke Europese noodsituatie?

ROBERT W MALONE MD, MS

13 JUL. 2023

Op grond van het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, waaronder sectie 121 en 12304 van titel 10 van de United States Code, stel ik hierbij vast dat het noodzakelijk is de actieve strijdkrachten van de Verenigde Staten uit te breiden voor de effectieve uitvoering van Operatie Atlantic Resolve in en rond het verantwoordelijkheidsgebied van het United States European Command. Ter bevordering van deze operatie machtig ik hierbij, op grond van het genoemde gezag, de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Veiligheid met betrekking tot de Kustwacht wanneer deze niet als een dienst van de marine opereert, onder hun respectievelijke jurisdictie, om eenheden en individuele leden die niet zijn toegewezen aan een eenheid die is georganiseerd om dienst te doen als een eenheid van de Geselecteerde Reserve, in actieve dienst te nemen, of enig lid in de mobilisatiecategorie van de individuele parate reserve dat als essentieel is aangemerkt krachtens door de betrokken minister voorgeschreven voorschriften, met een maximum van 3.000 leden op enig moment, waarvan niet meer dan 450 leden van de individuele parate reserve, naar eigen goeddunken, en de dienst van deze eenheden en leden die in actieve dienst zijn geroepen, te beƫindigen.

Dit bevel is niet bedoeld om en creƫert geen enkel recht of voordeel, materieel of procedureel, afdwingbaar in rechte of als billijkheid door enige partij jegens de Verenigde Staten, hun departementen, agentschappen of entiteiten, hun functionarissen, werknemers of agenten, of enige andere persoon.

JOSEPH R. BIDEN JR.

HET WITTE HUIS,

13 juli 2023.