www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Verhalen uit Israël die niet aan bod komen in de reguliere media

En toch slagen de Israëlhaters er altijd in om op de een of andere manier de aandacht te krijgen.

13 juli 2023 door Hugh Fitzgerald

De BBC, The Guardian, de New York Times, de Washington Post en soortgelijke haters van Israël hebben de Israëlische regering graag afgeschilderd als op de een of andere manier medeplichtig aan de kolonisten die door een handvol Palestijnse dorpen razen. Ze besteden veel aandacht aan die "extreem-rechtse" Israëlische functionarissen die op idiote wijze hun sympathie uitspreken voor degenen die tijdens hun rooftochten Palestijnse auto's, huizen en velden in brand steken. Itamar Ben Gvir wordt veel geciteerd; hij was het die in een veiligheidsvergadering degenen die tekeer gingen "lieve kinderen" noemde, en hij slaagt er altijd in om goed te zijn voor een citaat dat Israël in diskrediet zal brengen. Maar andere verhalen, over de veroordeling van de plunderaars door zoveel Israëli's in leidende posities, worden slechts terloops genoemd, als ze al genoemd worden, in de internationale media, die vastbesloten zijn om Israël in een slecht daglicht te stellen.

Meer over de reactie van Israëls stafchef op de recente kolonistenaanvallen vind je hier: "IDF chef Halevi: officieren moeten ingrijpen om aanvallen tegen Palestijnen te stoppen," door Emanuel Fabian, Times of Israel, 28 juni 2023:

Militair hoofd Lt. Gen. Herzi Halevi zegt dat officieren moeten ingrijpen bij geweld van Israëlische burgers tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, na een recente reeks aanvallen van kolonisten op Palestijnse steden en dorpen.

"Een officier die ziet dat een Israëlische burger van plan is om een molotovcocktail in een Palestijns huis te gooien en toekijkt, kan geen officier zijn," zegt Halevi tijdens een diploma-uitreiking van cadetten aan de officiersschool van de Israël Defense Forces in het zuiden van Israël, bekend als Bahad 1. "Dit is onze manier, dit is onze manier van optreden.

"Dit is onze manier, dit is onze kracht hier in vergelijking met de complexe regio waarin we leven, en die mogen we niet uithollen," zegt hij .....

Ik kan in de reguliere media geen enkele verwijzing vinden naar deze opmerkingen van het hoofd van de IDF, Lt.-General Herzi Halevi. Het zou zeker van groot belang zijn voor velen om te horen hoe streng hij nieuwe officieren eraan herinnert dat ze niet mogen toekijken als er een "molotovcocktail" naar een Palestijns huis wordt gegooid, want als ze dat wel doen, "kunnen ze geen officier zijn". Dit betekent natuurlijk dat ze uit het leger worden gezet als ze onschuldige Palestijnen niet beschermen tegen aanvallen. Een paar dagen voordat hij de afstuderende cadetten toesprak, sloot de stafchef van de IDF zich aan bij Shin Bet-chef Ronen Bar en politiecommissaris Kobi Shabtai in een gezamenlijke veroordeling van de recente reeks aanvallen van kolonisten op Palestijnse dorpen, en zei dat ze van plan waren om de inspanningen tegen hen op te voeren. Ze noemden de aanvallen "nationalistisch terrorisme".

Maar je kwam niets te weten over die gezamenlijke verklaring, of over Halevi's toespraak tot afgestudeerden, als je afgaat op de BBC, of The Guardian, The New York Times, of The Washington Post.

Dit was ook niet het enige veelzeggende verzuim om verslag te doen van de veroordeling door Israëlische functionarissen van de op hol geslagen kolonisten. Minister van Defensie Yoav Gallant had enkele dagen eerder de kolonistenaanval in Umm Safa veroordeeld, en versterkte de boodschap toen hij telefonisch sprak met de minister van Burgerzaken van de P.A., Hossein Al-Sheikh, en hem vertelde dat hij, Gallant, "de acties van de Israëlische extremisten tegen onschuldige Palestijnen", die onlangs zijn uitgevoerd, "sterk veroordeelt". Gallant zei dat het defensie-apparaat het recente geweld tegen Palestijnse burgers met "grote bezorgdheid" bekijkt en benadrukte dat Israël "actie zal ondernemen om de daders voor het gerecht te brengen."

Zoals de gezamenlijke verklaring van de hoofden van de IDF, de Shin Bet en de Israëlische politie, waarin het kolonistengeweld als "terrorisme" werd veroordeeld, en zoals de toespraak die het hoofd van de IDF, Herzl Halevi, hield voor de nieuwe officieren, waarin hij hen herinnerde aan hun plicht om onschuldige Palestijnen te verdedigen tegen aanvallen, Het telefoontje van minister van Defensie Gallant aan Hossein al-Sheikh, waarin hij hem geruststelde dat hij "de Israëlische extremisten sterk veroordeelt" en beloofde dat Israël "actie zal ondernemen om de daders voor het gerecht te brengen" haalde de Westerse media niet.

Tot slot was er de boodschap van de Israëlische president Herzog in een telefoongesprek met Mahmoud Abbas. Hij veroordeelde ondubbelzinnig de "recente aanval op onschuldige Palestijnen door extremisten". Hij zei verder dat hij "de wrede en ongebreidelde" kolonistenrellen veroordeelt, waarvan hij zei dat ze "illegaal en immoreel" waren.

En president Herzog's veroordeling van de rellende kolonisten, net als die van minister van Defensie Yoav Gallant, IDF stafchef Lt.-generaal Herzl Halevi, Shin Bet chef Ronen Bar, en politiecommissaris Kobi Shabtai, haalde de Westerse media niet. Aan de andere kant krijgen de extremistische uitspraken van Itamar Ben-Gvir tegen de Palestijnen en zijn lofuitingen aan het adres van mensen als Rabbi Meir Kahane en Baruch Goldstein altijd veel aandacht van, naast andere mainstream media, de New York Times.

Wat mij ertoe brengt om slechts één vraag te stellen: Waarom?