VS vrezen uitbraak derde intifada

Yoni Ben Menachem - 7 februari 2023

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is er tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse Autoriteit op 30-31 januari 2023 niet in geslaagd rust te brengen op de Westelijke Jordaanoever (Judea/Samaria). PA-voorzitter Mahmoud Abbas verwierp het Amerikaanse veiligheidsplan dat hem werd aangeboden.

De PA-voorzitter blijft de Oslo-akkoorden schenden en weigert te strijden tegen de gewapende terreurgroepen in Noord-Samaria bij Jenin en Nabloes.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken keerde teleurgesteld terug naar Washington na zijn ontmoeting met PA-voorzitter Mahmoud Abbas, die bedoeld was om rust te brengen in de Palestijnse gebieden en de veiligheidscoördinatie met Israël te herstellen.

Hoge ambtenaren in de PA zeiden dat de ontmoeting tussen Blinken en de PA-voorzitter zonder resultaat eindigde, maar dat Mahmoud Abbas ermee instemde dat twee hoge Amerikaanse diplomaten, Barbara Leaf, de assistent-staatssecretaris voor Nabije Oosten Zaken, en Hady Amr, de speciale vertegenwoordiger voor Palestijnse Zaken, in Israël zouden blijven om verder te praten met hoge PA-functionarissen en veiligheidsfiguren in Israël over manieren om de veiligheidssituatie te kalmeren. Ook Israël ging akkoord.

Volgens Palestijnse bronnen presenteerde minister Blinken in zijn ontmoeting met de voorzitter van de PA geen politiek perspectief. In plaats daarvan bood hij de Palestijnen 50 miljoen dollar financiële hulp aan die aan de UNRWA zou worden overgemaakt en de upgrade van het Palestijnse cellulaire netwerk naar 4G.

Blinken negeerde volledig de kwesties van het openen van het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem en het openen van PLO-kantoren in Washington.

Samenwerking VS-Egypte-Jordanië

Amerikaanse bronnen zeiden dat de regering Biden vreest voor het uitbreken van een derde intifada en daarom politiek kapitaal investeert om de veiligheidssituatie te kalmeren.

Egypte en Jordanië sloten zich aan bij de Amerikaanse inspanning en stuurden het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst, Abbas Kamel, en het hoofd van de Jordaanse inlichtingendienst, Ahmed Housni, naar Ramallah. De twee ontmoetten de voorzitter van de PA, maar bereikten geen doorbraak.

Minister Blinken presenteerde Abbas een veiligheidsplan van de Amerikaanse luitenant-generaal Michael Fenzel. Michael Fenzel, de coördinator tussen de Amerikaanse regering en de veiligheidstroepen van de PA, om de controle van de PA over de steden Nablus en Jenin te herstellen. Het plan was aanvaardbaar voor Israël, en het omvat de oprichting van een speciale veiligheidsmacht van de PA die door de Amerikanen in Jordanië zal worden opgeleid en in Nabloes en Jenin zal worden ingezet om de gewapende terreurgroepen te bestrijden.

PA-voorzitter Mahmoud Abbas maakte voorbehoud bij het Amerikaanse plan en weigerde het goed te keuren.

In gesprekken met het Amerikaanse team stelden hoge PLO-functionarissen, onder leiding van Hussein al-Sheikh, secretaris-generaal van het Uitvoerend Comité van de PLO, een reeks voorwaarden voor de hernieuwing van de veiligheidscoördinatie met Israël.

Stopzetting van Israëls unilaterale maatregelen.

De intrekking van de sancties die Israël de PA heeft opgelegd.

Stopzetting van de intocht van IDF-troepen in gebied A op de Westelijke Jordaanoever.

Stopzetting van plannen om nederzettingen uit te breiden.

Stopzetting van de sloop van illegale woningen in Oost-Jeruzalem.

Handhaving van de status quo op de Tempelberg.

De chaos in Jenin: Fatah's al-Aqsa Martelaren Brigades beschreef de Jenin-arts Dr. Abdullah al-Ahmad als zijn "commandant". Hij werd gedood tijdens gevechten met de IDF op 14 oktober 2022. (Telegram: Jeninqassam)

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Ramallah is als het geven van een placebo aan een terminaal zieke patiënt en een poging om meer zuurstof te injecteren in het beademingsapparaat dat de PA nog net in leven houdt.

Het is zeer twijfelachtig of de regering Biden in staat zal zijn een grote uitbarsting van geweld in Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria in de aanloop naar de maand Ramadan te voorkomen.

De Palestijnse eisen van Israël zijn voor de regering Netanyahu niet aanvaardbaar, maar Israël zet desondanks het diplomatieke spel voort. De PA-voorzitter is niet bereid te strijden tegen de gewapende terreurgroepen in de gebieden, die hij ongehinderd heeft laten groeien, in duidelijke schending van de Oslo-akkoorden.

Hoge PA-functionarissen zeggen dat de regering Biden rust wil op de Westelijke Jordaanoever zonder bereid te zijn de politieke prijs te betalen die de PA verlangt. Biden's gepraat over een tweestatenoplossing is slechts lippendienst om tijd te winnen.

De gewapende terreurgroepen in Noord-Samaria zijn blij met het mislukte bezoek van Blinken aan de regio en hebben aangekondigd dat zij hun operaties tegen Israël zullen voortzetten.

De bezorgdheid over escalatie is groter dan ooit.