www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een nieuwe fase van versnelde neergang

Door Daymond Duck op 7 oktober 2023

Wat is jouw mening over het Amerika van vandaag?

Heb je wel eens gezegd (of iemand horen zeggen): "Het Amerika waarin ik nu leef is niet het Amerika waarin ik ben opgegroeid?"

Heb je gezegd (of iemand horen zeggen): "Ik geloof dat Amerika de verkeerde kant op gaat?"

Wat is jouw mening over de huidige situatie in de wereld?

Heb je gezegd (of iemand horen zeggen): "De wereld is een puinhoop?"

Heb je gezegd (of iemand horen zeggen): "De VN heeft al meer dan 70 jaar geweldig werk geleverd bij het oplossen van de wereldproblemen?"

Nu ik erover nadenk, de VN (ik noem het het Verenigde Nietsnutten) heeft weinig of niets gedaan om de problemen van de wereld op te lossen.

Ik ben me ervan bewust dat presidentskandidaat Barack Obama op 30 oktober 2008 zei: "We zijn vijf dagen verwijderd van een fundamentele transformatie van de Verenigde Staten van Amerika," en het lijkt mij dat Amerika een fundamentele transformatie doormaakt (een spirituele, morele en economische neerwaartse spiraal).

Ik ben me ervan bewust dat de VN eind september 2015 een document heeft aangenomen met de titel "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" en VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemde het "het begin van een nieuw tijdperk".

Gezien het feit dat de fundamentele transformatie van Amerika en de wereld werd onthuld voordat veel van deze fundamentele veranderingen hun intrede deden, lijkt het erop dat de veranderingen deel moeten uitmaken van een plan.

Dit gezegd hebbende, is het een beetje verontrustend om te weten dat VN secretaris-generaal Guterres denkt dat de fundamentele transformatie van de wereld versneld moet worden.

Het is nog verontrustender om te weten dat de wereldleiders het op 18-19 september 2023 met hem eens waren en instemden om alles in het werk te stellen om de fundamentele transformatie van de wereld tegen 2030 of eerder te voltooien.

Ze noemen de komende zeven jaar "een nieuwe fase van versnelde vooruitgang".

Heb je dat begrepen?

Ze noemden de stemming in september 2015 het "begin van een nieuw tijdperk" en nu noemen ze de stemming van 18-19 september "een nieuwe fase van versnelde vooruitgang".

Sorry dat ik sceptisch ben, en ik hoop dat ik het mis heb, maar ik ben geneigd te geloven dat de komende zeven jaar zullen uitdraaien op "een nieuwe fase van versnelde achteruitgang" (geen versnelde vooruitgang).

Hier zijn enkele recente artikelen die deze week het nieuws haalden.

Eén daarvan, op 29 september 2023, plaatste World Net Daily (WND) een commentaar van de bekende auteur Craige McMillan dat volgens mij precies op het juiste spoor zit (en vol hoop).

Volgens McMillan

  • "Het echte probleem voor de globalisten die een nieuwe wereldoorlog uitrollen om hun regering van één wereld uit de as te laten herrijzen, is dat ze vechten tegen de oorspronkelijke Schepper van de hemelen en de aarde om de controle over Zijn schepping."
  • "Als je twijfelt aan de uitkomst van deze globalistische oorlog tegen de Schepper, ga dan door de Bijbel en tel het aantal veldslagen dat God verloren heeft."
  • "Arrogantie tegenover je Schepper heeft maar één mogelijke uitkomst."
  • "De globalisten zullen nergens controle over hebben."
  • Het hele "systeem dat Satan voor de mensheid heeft opgebouwd komt ten val."

Hier is een link naar het geweldige artikel van McMillan:

https://www.wnd.com/2023/09/god-vs-globalists-guess-wins/

Twee, met betrekking tot de komende wereldwijde economische ineenstorting: terwijl ik dit deel van mijn artikel schrijf op 30 september 2023, waarschuwt het zeer gerespecteerde kredietbeoordelingsbureau Moody's dat een sluiting van de overheid op 1 oktober 2023 "ernstige gevolgen kan hebben voor de economie en de aandelenmarkten".

Ik ben geen economisch expert, maar zoals ik de situatie begrijp, geven conservatieve Republikeinen de schuld van de op hol geslagen Amerikaanse staatsschuld aan buitensporige overheidsuitgaven, en veel Democraten willen dit niet beteugelen.

Conservatieve Republikeinen willen de grens tussen de VS en Mexico sluiten en veel Democraten willen dat niet.

Amerika is een verdeelde natie en een natie die tegen zichzelf verdeeld is, kan niet standhouden.

Amerika staat mogelijk op het punt om een nieuwe fase van versneld verval in te gaan.

(Update: Op 30 september 2023, House Speaker Kevin McCarthy gezwicht, afgestapt van de meeste van de grote bezuinigingen conservatieve Republikeinen wilden, sloot zich aan bij de Democraten, en ingestemd met een 45-dagen tijdelijke financiering wetsvoorstel om de overheid draaiende te houden tot 16 november 2023. Het is een uitgestelde crisis, geen opgeloste crisis, en de verdeeldheid in Amerika duurt voort).

Drie: op 18-23 september 2023 kwam de Algemene Vergadering van de VN bijeen in New York en de VS uitte zware kritiek op Israël voor de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de weigering om het Beloofde Land te verdelen.

Een recordstorm ontwikkelde zich voor de Oostkust en dumpte meer dan acht inches regen op delen van New York op 28-29 september 2023.

New York Gov. Hochul riep de noodtoestand uit; vluchten werden geannuleerd; huizen, straten en metro's kwamen onder water te staan; en veel mensen strandden.

Vier, over bedrog en corruptie in de reguliere media: eind september 2023 werd gemeld dat CNN, MSNBC, NBC, CBS en ABC de Republikeinse hoorzittingen over de afzetting van president Biden bespotten of weigerden te verslaan.

Dit in tegenstelling tot de constante kritiek op Trump en de kamerbrede dekking die ze gaven aan de geënsceneerde Democratische afzettingshoorzittingen van Trump.

Ik weet dat mijn verslaggeving hierover politiek gemotiveerd klinkt. Mijn doel is om aan te tonen dat de waarheid door de media met de grond gelijk is gemaakt en dat de oneerlijke berichtgeving van de media bijdraagt aan het feit dat Amerika zich in een nieuwe fase van verval bevindt.

Vijf, met betrekking tot de wereldregering en het verval van Amerika: op 29 september 2023 werd gemeld dat het World Economic Forum (WEF) de controle heeft overgenomen over verschillende oude Amerikaanse militaire bases in Panama en ze gebruikt om illegale immigranten te verzamelen voor transport over de Amerikaanse grens met Mexico.

Er werd een foto geplaatst van de vlag van het WEF boven een oude Amerikaanse militaire basis in de buurt van het Panamakanaal, Fort Clayton genaamd.

Amerikaanse burgers betaalden om de basis te bouwen, de Amerikaanse vlag is weggehaald, de vlag van het WEF wappert er en de basis wordt gebruikt om honderdduizenden illegale immigranten over Biden's open grens te sturen.

(Mijn mening: Het verval van Amerika wordt opzettelijk georkestreerd om onze natie in een één-wereld regering te brengen. Als dit niet waar is, hoe kan het dan dat het WEF duizenden illegale immigranten onze grens over stuurt zonder medeweten en toestemming van de regering)?

Ten zesde, met betrekking tot de opzettelijke vernietiging van de joods-christelijke waarden van Amerika: op 2 oktober 2023 werd gemeld dat Cal. Gavin Newsom Laphonza Butler, een zwarte lesbienne, heeft benoemd om de onlangs overleden Dianne Feinstein te vervangen in de Amerikaanse Senaat.

Butler wordt de eerste openlijk homoseksuele vrouwelijke senator in de geschiedenis van Californië.

Zeven, met betrekking tot een normalisatieovereenkomst tussen Israël en Saudi-Arabië: op 2 oktober 2023 werd gemeld dat Israëlische en Saudische functionarissen geloven dat de regering Biden de overeenkomst belemmert.

Israëlische en Saoedische functionarissen geloven dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar de regering Biden blijft aandringen op meer concessies aan de Palestijnen (meer geld voor de PA, een onafhankelijk Amerikaans consulaat voor de PA in Jeruzalem, enz.

Biden kan maar niet ophouden Israël te vertellen hoe het land bestuurd moet worden.

Acht, met betrekking tot corruptie, wereldregering en een bevolkingsvermindering op aarde: op 13 september 2023 werden twee bekende medische professionals gevraagd om het Parlement van de Europese Unie toe te spreken over de zogenaamde Covid-19 pandemie.

(Opmerking: Omwille van de erkenning en geloofwaardigheid van deze mannen, en omdat de globalistische propagandamachine hen in diskrediet probeert te brengen, wil ik nogmaals benadrukken dat ze werden uitgenodigd om het EU-parlement toe te spreken).

Dr. Peter McCullough (cardioloog, professor en auteur van vele academische artikelen) stelde onder andere voor dat:

De EU moet stoppen met Covid-19 inentingen en de WHO verlaten.

De WHO maakt deel uit van een enorme machtsgreep om een groot deel van de aarde te ontvolken en wat de Grote Reset wordt genoemd in te luiden - het hebben van een één-wereldregering.

De mRNA-injecties veroorzaken enorme golven van ziekten.

De weg voorwaarts is duidelijk dat niemand nog een injectie neemt - niemand.

De COVID-19 vaccins en al hun nakomelingen en toekomstige boosters zijn niet veilig voor menselijk gebruik.

Dr. David E. Martin (professor, onderzoeker en auteur van vele publicaties) suggereerde onder andere dat:

WHO-functionarissen en haar aanhangers en donoren misdaden tegen de menselijkheid en bioterrorisme hebben begaan.

Totdat we dit behandelen als een criminele samenzwering van criminele afpersers, resulterend in wereldwijd terrorisme met als doel woeker en moord, totdat we dat gesprek hebben, hebben we het verkeerde gesprek. We hadden geen pandemie. We hadden een genocide.

Hier is een link naar het artikel, dat een herdruk was van The American Thinker.

https://www.lifesitenews.com/opinion/dr-mccullough-demands-the-eu-us-pull-out-of-world-health-organization-over-covid-response/?utm_source=daily-usa-2023-10-04&utm_medium=email

Negen, na de Opname van de Kerk, maar tijdens de Verdrukkingsperiode, zal er een één-wereld religieus systeem bestaan dat Jezus identificeerde als Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder van de Hoeren en de Gruwelen der Aarde (Openb. 17:5).

Het hoofd van dit hoerensysteem (de Schriftteksten stellen de ware Kerk voor als een goede vrouw - de Bruid van Christus - en het valse religieuze systeem als een slechte vrouw - de moeder van de hoeren) zal de wereldregering steunen en de massa's manipuleren om een door de regering goedgekeurde antichristelijke religie te steunen (Openb. 17:2).

Er zijn meningsverschillen over de identiteit van de hoeren, maar ik geloof dat het verloren kerkleden zijn (katholieken, baptisten, methodisten, presbyterianen, mormonen, Jehova's Getuigen, etc.) die na de Opname zullen worden achtergelaten en zich zullen verenigen met andere religies (moslims, hindoes, boeddhisten, etc.) in een goddeloze één-wereldreligie.

Dit gezegd hebbende, op 3 oktober 2023 plaatsten de medewerkers van LifeSiteNews een verklaring van de rooms-katholieke aartsbisschop Vigano die zegt of suggereert (zijn woorden en de mijne):

> Paus Franciscus verborg zijn bedoelingen voor degenen die hem verkozen en gebruikte zijn autoriteit om de Kerk te ondermijnen en haar de dienstmaagd van de Nieuwe Wereldorde te maken.

> De Troon van Petrus (de stoel van Petrus, die volgens katholieken de eerste paus van de Kerk was) wordt bezet door iemand die zijn macht misbruikt en gebruikt voor het tegenovergestelde doel dan waarvoor Onze Heer hem heeft ingesteld.

> Franciscus doet en zegt dingen die vreemd zijn aan wat van een paus verwacht wordt.

> In zijn tienjarig pausschap heeft Franciscus dingen gedaan die je van een afvallige zou verwachten, maar niet van een paus.

> Zijn steun voor de globalistische elite (de Clintons en anderen), zijn trotse steun voor de 2030 Agenda (oecumene, ecologie, vaccinisme, immigratie, LGBTQ+ en genderideologie, en andere voorbeelden van de globalistische religie), en zijn oppositie en vervolging van degenen die tegen deze dingen zijn, laten zien dat hij een ketter is en schaamteloos vijandig tegenover de Kerk.

Hier is een link naar Vigano's verbluffende en uitzonderlijk lange verklaring.

https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-catholics-must-seriously-consider-the-possibility-that-francis-isnt-the-pope/?utm_source=daily-usa-2023-10-04&utm_medium=email

(Mijn mening: Sommige profetieleraren denken dat paus Franciscus wel eens de Valse Profeet zou kunnen zijn. Ik vraag me dat af vanwege zijn leeftijd en gezondheid. Ik zie hem niet nog zeven jaar of langer rondhangen. Ik heb echter diep respect voor aartsbisschop Vigano en zijn bereidheid om zich uit te spreken tegen paus Franciscus. Ik denk hetzelfde als hij over Franciscus).

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de vervoering?

Als je klaar wilt zijn voor de vervoering en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: A New Phase of Accelerated Decline :: By Daymond Duck - Rapture Ready