www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vergiftiging van de volgende twee Palestijnse generaties

Palestijnse leiders doen hun nazi-werk.

5 juli 2023 door Joseph Puder

()

Het eerste wat de nazi's deden toen ze de macht in Duitsland overnamen, was van de kinderen loyale nazi's maken, en uiteindelijk harteloze moordenaars. De Palestijnen onder Yasser Arafat en Mahmud Abbas hebben hetzelfde gedaan. Er kan geen vrede worden gesloten met een regime dat hun jeugd indoctrineert om een compromisloze oorlog tegen de Joden te voeren en hen aanmoedigt om martelaren voor Palestina te worden. Dat is wat de nazi's deden en dat is wat de Palestijnen nu doen. En als men zich afvraagt waarom er geen vrede is tussen de Palestijnen en Israël, dan is één duidelijk antwoord het Palestijnse onderwijssysteem, de Palestijnse media en de moskeeën die het ondersteunen.

De Hitlerjeugd maakte van een generatie jongeren nazi's. Hitler verbood alle andere jeugdbewegingen, inclusief de padvinders, en daardoor werd 90% van de jonge Duitse kinderen lid van de Hitlerjeugd. Al in 1922 hadden de nazi's een jeugdafdeling om leden te trainen en te rekruteren voor hun paramilitairen. Toen de nazi's machtiger werden, groeide hun jeugdafdeling exponentieel. In januari 1933, toen Hitler kanselier van Duitsland werd, waren er 50.000 leden van de Hitlerjeugd. Tegen het einde van het jaar waren het er meer dan 2 miljoen. Naarmate de jaren 1930 vorderden, voerden de nazi's oorlog tegen populaire groepen van de Duitse jeugd. Ze verboden kindergroepen die verbonden waren aan politieke partijen, zoals de socialisten en communisten, en gingen in 1936 over tot het verbieden van alle jeugdgroepen, inclusief de padvinders. Joodse kinderen mochten niet deelnemen.

Door van de Hitlerjeugd de exclusieve en enige jeugdgroep in Duitsland te maken, konden Hitler en het Derde Rijk kinderen indoctrineren in hun meest beïnvloedbare jaren en konden de nazi's de kinderen scheiden van de invloed van hun ouders. De nazi's begrepen dat hechte gezinseenheden hun doelen in de weg zouden staan. De Hitlerjeugd was een manier om Hitlers racistische en antisemitische ideologie in gezinseenheden te krijgen. Het werkte! Veel leden van de Hitlerjeugd gaven hun ouders aan bij de nazi-autoriteiten en toonden zo hun loyaliteit aan Hitler boven die van hun eigen ouders. De Hitlerjeugd leek meer op een mini-leger dan op een padvindersgroep. De nazi's legden een militaire orde op en trainden de jongeren in het gebruik van wapens. Daarnaast werd er een flinke dosis propaganda gebruikt om de jongens (en meisjes) te veranderen in een blinde en bijna religieuze toewijding aan de Fuhrer, namelijk Hitler.

Als men zich afvraagt waarom een 12-jarige Palestijnse jongere vanuit zijn huis eropuit trekt om elke herkenbare Jood neer te steken en te doden, dan zou een blik in de schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit en Hamas en het lesprogramma het verklaren. De nadruk in het onderwijs van het Palestijnse leiderschap ligt op het beschuldigen van Israël en de Joden van het Palestijnse ongeluk. Miljarden hulpdollars van de VS en de Europese Unie worden in eigen zak gestoken door corrupte Palestijnse functionarissen. In plaats van oprechte pogingen te doen om creatieve oplossingen voor vrede te vinden door samenwerking en compromissen met Israël, propageert Palestijns schoolmateriaal de vernietiging van Israël. In plaats van te investeren in superieur onderwijs voor hun jongeren, militariseren de Palestijnen, zowel de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever als Hamas in Gaza, hun jongeren. Hoe langer de Palestijnen het oplossen van het conflict met Israël afwijzen, hoe hardnekkiger het wordt.

Uit een rapport van de organisatie IMPACT-se over de veranderingen in het Palestijnse schoolcurriculum voor 2020-21 voor de klassen 1 tot en met 12 blijkt dat, in tegenstelling tot eerdere Palestijnse curricula, in het nieuwe curriculum geen aandacht wordt besteed aan vredeseducatie in de context van het conflict met Israël. Een vreedzame oplossing als het uiteindelijke doel wordt de leerlingen niet bijgebracht. Verwijzingen naar de historische Joodse aanwezigheid zijn verwijderd. In plaats daarvan worden de Joodse geschiedenis en erfgoed voorgesteld als vervalst; Joodse heilige plaatsen worden voorgesteld als moslimgebieden die door zionisten zijn ingenomen. Het Joodse bestaan in het hedendaagse Israël wordt gekarakteriseerd als een daad van racistische agressie tegen de Palestijnen en er wordt geen melding gemaakt van Joodse historische wortels in het land.

Een geschiedenisboek voor de 11e klas impliceert dat Joden de wereld beheersen, waarbij klassieke antisemitische beelden worden gebruikt waar de nazi's trots op zouden zijn. Leerlingen krijgen het antisemitische sprookje voorgeschoteld dat Joden geld, de media en de politiek controleren en worden afgeschilderd als zondige leugenaars en bedriegers die zich tegen de Profeet (Mohammed) keerden in de vroege Islam. Joden worden beschreven als "de vijanden van de Islam in alle tijden en op alle plaatsen". In een hoofdstuk over Islamitisch onderwijs wordt onderwezen dat Joden corrupt zijn en gedoemd zijn om uit te sterven omdat hun "corruptie van het land de oorzaak zal zijn van hun vernietiging".

De 2020 editie van de IMPACT-se studie laat zien dat in het Palestijnse schoolcurriculum Martelaarschap de nadruk wordt gelegd op het doden van ongelovigen, wat wordt verheerlijkt. Er wordt benadrukt dat degenen die sterven als martelaren (shuhada) terwijl ze christenen en joden doden, naar het paradijs zullen gaan, waar Allah hun status zal verhogen. Samengevat kwam de IMPACT-se studie tot de conclusie dat het Palestijnse leerplan "verder verwijderd was van de UNESCO standaarden en een systematische invoeging van geweld, martelaarschap en Jihad bevat in alle klassen en vakken. Daarom wordt geconcludeerd dat het leerplan de mogelijkheid van vrede met Israël verwerpt.

De Holocaust, waarbij zes miljoen Joden werden vermoord, waaronder anderhalf miljoen kinderen, werd mogelijk gemaakt door een nazistisch haatzaaiend en racistisch onderwijssysteem dat Joden als submensen beschouwde en daarom vervangbaar. Het stelde jonge mannen die net van de middelbare school kwamen en nu in Hitlers leger dienden in staat om de hoofden van Joodse baby's in te slaan. Vandaag de dag gaan jonge Palestijnse afgestudeerden van het Palestijnse onderwijssysteem tot het uiterste om Joden dood te steken, ongeacht hun leeftijd, geslacht of geaardheid. Racistische haat dringt door in hun beslissing om te moorden en ze geloven in de belofte van hemelse beloningen voor hun daden.

Amerikaanse en Europese beleidsmakers en niet-gouvernementele organisaties die de Palestijnen belonen met gulle hulppakketten lijken zich niet bewust te zijn van de gevolgen van hun "vrijgevigheid". Op meer dan één manier zijn zij verantwoordelijk voor het bloed van onschuldige Israëlische Joden die worden neergestoken door jonge Palestijnen, neergeschoten en gedood door moord met een auto. Een tweestatenoplossing zal de haat onder de Palestijnen, die geen grenzen kent, niet veranderen. Zolang het Palestijnse onderwijssysteem zijn jongeren indoctrineert om Joden te doden en martelaren te worden, heeft vrede geen schijn van kans. De vergiftiging van een jonge geest is moeilijk uit te wissen. Deborah Singer Soffen schreef in een stuk in de Times of Israel: "De weg naar vrede begint in het klaslokaal...".

Joseph Puder, freelance journalist, is de oprichter en uitvoerend directeur van de Interfaith Taskforce for America and Israel (ITAI). Hij levert regelmatig bijdragen aan Frontpage.

Bron: Poisoning the Next Two Palestinian Generations | Frontpage Mag