www.wimjongman.nl

(homepagina)


De mens loopt uit de pas met het Woord van God, en de toestand van de wereld is daar het bewijs van

Door Amir Tsarfati 30 augustus 2023

()

Hoewel het tegenwoordig populair is om de integriteit en onfeilbaarheid van de Schrift te bekritiseren of te ontkennen, is de Bijbel zelf het bewijs van zijn beweringen. Veertig auteurs gedurende 1500 jaar op drie verschillende continenten, van wie de meesten elkaar nooit hebben ontmoet of gesproken, hadden niet zo'n gedetailleerd en bewezen verslag van de geschiedenis van de mens kunnen schrijven met een staat van dienst van 100% nauwkeurigheid als het gaat om het spreken over toekomstige gebeurtenissen door middel van Bijbelprofetie.

2 Timoteüs 3:16-17 KJV - "Alle Schrift is ingegeven door God en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid: Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."

Bijbelcritici zeggen: "Elk boek kan dat van zichzelf beweren." Dit gaat echter snel verloren als je bedenkt dat wat de Bijbel zegt dat het zal doen, het ook doet. Morele standaarden over de hele wereld zijn al lang gebaseerd op Bijbelse voorschriften. Nuttige doctrine die dwalende denkwijzen en praktijken afkeurt en corrigeert komt voort uit een studie van Gods woord. Studenten van de Schrift zijn toegerust voor elk goed werk.

Psalmen 138:2 KJV - "Ik zal aanbidden in Uw heilige tempel en Uw naam loven om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid, want Gij hebt Uw woord groot gemaakt boven al Uw naam".

Als God Zijn woord zelfs boven Zijn hele naam heeft verheven, hoe dwaas is het dan om ermee te rommelen? Om delen te verwerpen en andere te accepteren, of om sommige toe te wijzen aan een plaats van culturele irrelevantie, is om de Bijbel, en dus de God van de Bijbel, in laag aanzien te houden.

Het is een feit dat het boek Daniël zo verbluffend nauwkeurig was in zijn voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen, dat velen hebben gezegd dat het niet van tevoren geschreven kon zijn, maar dat het na de feiten geschreven moet zijn. En Psalm 119 is zo'n literair meesterwerk dat door seculiere schriftgeleerden wordt bestudeerd vanwege de pure poëtische schoonheid ervan.

Psalm 119 staat bekend als een octadinaal acrosticum. Octad verwijst naar "acht", en een acrostiek is een regel die begint met opeenvolgende letters van het alfabet. Wat Psalm 119 uniek maakt is dat het elk van de 22 medeklinkers van het Hebreeuwse alfabet acht keer achter elkaar gebruikt voordat het naar de volgende letter gaat. Acht keer voor elk van de 22 Hebreeuwse letters vormen samen de 176 verzen van Psalm 119. God moest wel betrokken zijn bij zo'n literair meesterwerk!

Psalm 119:160 KJV - "Uw woord is waar vanaf het begin; en al Uw rechtvaardige oordelen duren tot in eeuwigheid."

De Bijbel is niet verouderd of uit de pas met de mens; de mens is uit de pas met de Bijbel, en de toestand van de wereld is het bewijs. Het hele woord van God is waarheid.

Denk er eens over na, Ezechiël voorspelde de terugkeer van de Joden naar hun nationale thuisland, gevolgd door een profetie over een coalitie van naties die samen zouden komen om Israël vanuit het noorden binnen te vallen. Ezechiël noteert ook stemmen van protest tegen deze invasie. De voorspelde binnenvallende naties vormen op dit moment een coalitie en de protesterende naties, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, hebben diplomatieke banden met Israël. De mens is niet in staat om een dergelijke voorspelling te doen. Meestal weten we niet eens wat we later op de dag gaan eten, laat staan dat we weten wat er meer dan 2500 jaar in de toekomst gaat gebeuren.

Johannes 1:1 KJV - "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."

Hebreeën 13:8 KJV - "Jezus Christus, gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde."

Jezus is het Woord. Jezus verandert niet, dus het woord ook niet. Ook dit woord is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde.

Jakobus 1:21 KJV - "Doet daarom afstand van alle vuilheid en overvloed van ondeugd, en neemt met zachtmoedigheid het geënte woord aan, dat uw zielen kan redden."

Dit is wat het ontkennen van de inspiratie en integriteit van het woord van God zo gevaarlijk maakt. De Bijbel bevat de enige boodschap over de enige persoon die het vermogen heeft, door Zijn vergoten bloed zoals vastgelegd in Zijn woord, om de menselijke ziel te redden. Dat zou ons moeten vertellen wie er achter alle pogingen zit om de Bijbel in diskrediet te brengen - Satan.

De Bijbel "bevat" niet het woord van God, het "is" het woord van God. De hele Bijbel is waarheid en de waarheden ervan zijn keer op keer bewezen, ook door de miljoenen geredde zielen die naar de boodschap ervan hebben geluisterd.

>2 Timoteüs 4:3-4 - "Want er komt een tijd, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten leraars zullen aanstellen, die jeukende oren hebben; en zij zullen hun oor van de waarheid afwenden, en zich tot fabelen wenden."

Die tijd is gekomen! Jezus komt ons spoedig halen!

Amir Tsarfati is voormalig plaatsvervangend gouverneur van Jericho, Israëlisch reisleider, auteur en de oprichter en voorzitter van Behold Israel.

Bron: Man Is Out Of Step With The Word Of God, And The Condition Of The World Is Proof | Harbingers Daily