www.wimjongman.nl

(homepagina)


Turkse paramilitaire aannemer SADAT roept leger van islamitische landen op om in te grijpen in Israël

17 oktober 2023 door Levent Kenez/Stockholm

()

In een persbericht in het Turks en Arabisch op 13 oktober heeft de Association of Justice Defenders Strategic Studies Center (ASSAM), een dekmantelorganisatie die wordt geleid door de particuliere militaire aannemer SADAT, welke volgens velen de facto een paramilitaire macht is en loyaal is aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Hamas-aanvallen op Israël op 7 oktober geprezen en een reeks omstreden beweringen gedaan over de Israëlische reactie. SADAT stelde de inzet voor van een leger bestaande uit islamitische landen in de regio om een einde te maken aan de Israëlische bezetting.

SADAT beschreef de Hamas-aanvallen als een natuurlijke reactie op Israëls jarenlange isolatie, onderdrukking en marteling in Palestina. De organisatie benadrukte dat het een manifestatie was van de rebellie van het Palestijnse volk tegen hun opsluiting in een openluchtgevangenis, waar hun thuisland al tientallen jaren wordt ontzegd.

SADAT karakteriseert Israël als een "staat van terreur, terwijl Hamas, dat door het Westen als een terroristische organisatie wordt bestempeld, de "regering van Gaza" wordt genoemd.

De verklaring wees ook op de onderliggende "kruistocht-achtige" mentaliteit gericht op de Islamitische wereld, zoals waargenomen door het Palestijnse volk. SADAT onderstreepte dat het door het Westen framen van deze conflicten als "godsdienstoorlogen" de situatie alleen maar verergert.

Volgens SADAT had de Operatie Al-Aqsa Vloed van Hamas op 7 oktober een diepgaande impact op Israël en zijn bondgenoten.

"Tegelijkertijd spraken Westerse landen, vooral de Verenigde Staten, die niet zo snel hadden gereageerd op regionale gebeurtenissen, onmiddellijk hun onwrikbare steun uit. Deze opmerkelijke reactie werd toegeschreven aan de gepercipieerde schade die het zionistische Israël had opgelopen, ondanks de eerdere terughoudende reacties van de VS op gebeurtenissen in de regio," aldus het persbericht.

Het persbericht benadrukte ook het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Israël, waarbij hij wees op zijn woorden toen hij zei: "Ik sta hier voor u niet alleen als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook als Jood." Het bezoek werd gezien als een zet om de psychologische superioriteit in de oorlog terug te winnen. Het sturen van de Amerikaanse en Britse marine naar de oostelijke Middellandse Zee is een concrete manifestatie van de kruisvaarder-zionistische alliantie, beweert SADAT.

SADAT sloot haar persbericht af door de aandacht te vestigen op de voortdurende humanitaire catastrofe in Gaza, waar burgers, waaronder vrouwen en kinderen, de dupe zijn van een meedogenloze aanval. De organisatie veroordeelde de aanvallen en bekritiseerde Westerse landen omdat ze niet alleen zwegen maar ook de agressie steunden.

In een oproep tot onmiddellijke actie drong SADAT er bij 57 islamitische landen onder de vlag van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) op aan om een gezamenlijke verklaring uit te geven, een periode van 48 uur in te stellen waarbinnen Israël zijn disproportionele geweld moet staken en de implementatie van boycots en embargo's te overwegen als Israël zich hier niet aan houdt. De organisatie riep ook op tot de oprichting van een humanitaire corridor in Gaza.

( )

De bestuursleden van ASSAM.

SADAT stelde een oplossing op lange termijn voor en stelde voor om een alliantie op te richten naar het voorbeeld van ASSAM's uitgebreide inspanningen om een confederatie van Islamitische landen op te richten met een vredesmacht die in staat is om bezettings- en crisisgebieden in Moslimlanden aan te pakken.

De secretaris-generaal van ASSAM beweerde eerder dat de wereld wordt geregeerd door de Joden en dat "er in de toekomst zeker een dag zal komen waarop bomen en stenen zullen spreken en zeggen: "O moslim! Kom en dood de Jood die zich achter mij verbergt," een apocalyptische voorspelling die vaak door radicalen wordt gedaan.

In een artikel vol antisemitische argumenten dat op 16 juli 2021 op de website van ASSAM werd gepubliceerd, beschuldigde gepensioneerd kolonel Nejat Özden Joden ervan een stam te zijn die door de geschiedenis heen voor onrust heeft gezorgd: "De wereld is een Joodse gevangenis die openlijk of in het geheim onder de heerschappij van het Joodse nazisme-politieke zionisme is gekomen".

Özden beweerde ook dat Joden hun identiteit verbergen en het beleid beïnvloeden van de landen waar ze verblijven met als doel de Joodse overheersing van de wereld. Özden, die ook de Amerikaanse president Joe Biden beledigde, schreef dat Biden, die hij omschreef als een "emmerhoofd", boog voor het zionisme.

Volgens Özden is het uiteindelijke doel van de Joden om een "Groot Israël" te creëren. "Om dat te bereiken moet de Turkse president Erdogan worden verwijderd en moet Turkije worden vernietigd door de Joden.

SADAT, dat betrokken is bij verschillende Arabische en Afrikaanse landen, heeft militaire training en advies gegeven over militaire strategieën die zijn afgestemd op de Turkse defensie-industrie, die voornamelijk wordt gecontroleerd door de familie van Erdogan en naaste medewerkers.

( )

Adnan Tanrıverdi

SADAT is al lange tijd onderwerp van discussie in Turkije vanwege zijn ondoorzichtige structuur en betrokkenheid bij verdachte relaties. De organisatie is het doelwit geweest van vele beschuldigingen, variërend van het trainen van jihadisten in Syrië en Turkije tot het overbrengen van strijders naar Libië. De rol van de organisatie werd ook in twijfel getrokken tijdens een controversiële couppoging in Turkije op 15 juli 2016, die volgens velen een valse vlag was die president Erdogan gebruikte om zijn tegenstanders binnen het leger te zuiveren. Gepensioneerde officieren aangesloten bij SADAT zouden het publiek op straat hebben georganiseerd tijdens de couppoging en beweerden trots te hebben gevochten tegen de afvallige soldaten.

SADAT werd opgericht door Adnan Tanrıverdi en zijn medewerkers op 22 februari 2012. Tanrıverdi is een voormalig militair die jarenlang als hoofdadviseur van Erdogan heeft gediend. Hij moest zijn positie verlaten na een rapport van Nordic Monitor dat hij had gewerkt om de weg vrij te maken voor de langverwachte Mahdi (voorspelde verlosser van de Islam), op wie de hele moslimwereld wacht. De implicatie was dat president Erdogan de verwachte leider en mahdi was.

De voorzitter van ASSAM, Adnan Tanrıverdi, zou profileringslijsten hebben verstrekt met de namen van officieren die binnen het leger als tegenstanders van president Erdogan werden beschouwd. Deze lijsten zouden zijn gebruikt voor de zuivering van duizenden pro-NAVO officieren na de couppoging in 2016.

Het Turkse Ministerie van Defensie bevestigde in 2021 schoorvoetend dat gepensioneerde militairen die lid zijn van SADAT zitting hadden in militaire examencommissies en deelnamen aan wervingsgesprekken.

( )

Tanrıverdi, oprichter van SADAT, bezocht Libië in mei 2013 en ontmoette Libische militaire functionarissen.

In juni 2020 vroegen VN-rapporteurs de Turkse regering om informatie over haar rol bij het rekruteren, financieren en inzetten van Syrische strijders in Libië. Uit beschuldigingen bleek dat Turkije huurlingen, waaronder kinderen, van Syrische gewapende groepen inzette om de regering van nationale overeenstemming (GNA) in Tripoli te steunen. Een VN-brief onthulde de betrokkenheid van Turkije's paramilitaire aannemer SADAT bij deze operaties, die werd ingeschakeld om te helpen bij de selectie van soldaten en hun reisdocumenten.

Melih Tanrıverdi, CEO van SADAT, retweette een bericht op X, voorheen bekend als Twitter, waarin werd beweerd dat Israël zijn hele leger richting Gaza heeft gestuurd. De tweet suggereerde dat als er een verrassingsaanval vanuit een onverwachte richting zou worden gelanceerd, Israël snel onder de voet zou kunnen worden gelopen.

In 2021 onthulde de Turkse gangster en voormalige bondgenoot van Erdogan, Sedat Peker, de rol van SADAT in het faciliteren van illegaal transport van wapens en voorraden naar gewapende jihadistische groeperingen in Syrië. In een opgenomen FaceTime-gesprek dat door Peker zelf is gepubliceerd, bevestigt hij zijn deelname aan het verzenden van wapens onder het mom van humanitaire hulp naar Syrië in samenwerking met SADAT.

( )

In een door Nordic Monitor verkregen video van een radio-interview in 2021 gaf Melih Tanrıverdi, CEO van SADAT, publiekelijk toe dat het bedrijf samenwerkt met de Turkse inlichtingendienst MIT en acties coördineert met Turkse diplomaten en defensieambtenaren.

Onlangs nog maakte Melih Tanrıverdi deel uit van de officiële delegatie tijdens het bezoek van president Erdogan aan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar in juni.

Bron: Turkey's paramilitary contractor SADAT calls for army of Islamic countries to intervene in Israel - Nordic Monitor