www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zal deze tijd van oorlog in Israël de weg vrijmaken voor een tijd van valse vrede?

Door Mark Hitchcock - 14 november 2023

()

Vorige maand citeerde premier Netanyahu het boek Prediker: "De Bijbel zegt dat er een tijd is voor vrede en een tijd voor oorlog. Dit is een tijd voor oorlog." Daar heeft hij helemaal gelijk in. De belangrijkste prioriteit van Israël op dit moment is het verslaan en verdrijven van Hamas. Dat is de voorwaarde voor een toekomstige duurzame vrede in het Midden-Oosten.

Premier Netanyahu noemde het huidige conflict Israëls "tweede Onafhankelijkheidsoorlog".

De eerste Onafhankelijkheidsoorlog was in 1948, de wedergeboorte van de moderne staat Israël, toen ze door vijf naties tegelijk werden binnengevallen. Dit hun "tweede onafhankelijkheidsoorlog" noemen is een krachtige uitspraak. Netanyahu zei ook dat Israël "nog maar aan het begin staat" van het conflict met de terroristische organisatie.

Tijd voor oorlog

Israël is nu diep doorgedrongen in Gaza en is "de strop aan het aanhalen" bij Hamas. Ik denk dat de dagen van Hamas geteld zijn. De grootste zorg ligt nu aan het noordelijke front met Hezbollah, een andere surrogaat/proxy van Iran. Zij zijn een veel geduchtere vijand dan Hamas.

Het aantal zware bombardementen op Israël door Hezbollah is de laatste tijd toegenomen. Ze vallen steeds verder Israël binnen, waardoor Israël reageert met zijn luchtmacht en steeds verder Libanon binnenvalt. We zien een steeds grotere escalatie tussen Hezbollah en Israël, zowel in de aanvallen, de agressie en de retoriek van de terroristische groepering.

Tot nu toe is Hezbollah slechts een grote afleiding. Maar de vraag is of ze een grootschalig tweede front zullen openen. Velen denken van wel. Op dit moment is de calculus voor Hezbollah dat zodra Israël Hamas de doodsteek geeft, zij de volgende zullen zijn en dat dit voor hen het beste moment is om hun frontale aanval in te zetten, terwijl Israël wordt afgeleid door Hamas.

Een andere interessante ontwikkeling deze maand betrof een paramilitaire groep in Rusland, de Wagner-groep. Ze werden geleid door Jevgeni Prigozjin, die een korte staatsgreep tegen Vladimir Poetin leidde voordat hij eerder dit jaar onder zeer verdachte omstandigheden stierf. De Wagner-groep draagt luchtverdedigingssystemen over aan Hezbollah.

Dus nu hebben we Rusland, één van de naties uit Ezechiël hoofdstuk 38 die zal proberen Israël binnen te vallen in de eindtijd, dat luchtverdedigingssystemen levert aan Hezbollah via de Wagner-groep.

Hoe zit het met Iran? Zal Iran op een grotere manier betrokken raken, anders dan alleen via proxies? Op dit moment vallen hun proxies Amerikaanse troepen en bases in Syrië en Irak aan. Ze zijn ook de belangrijkste macht achter Hamas en Hezbollah.

Tijd voor vrede

Premier Netanyahu heeft gelijk, "dit is een tijd voor oorlog". Maar hoe zit het met vrede? Dit lijkt misschien een heel vreemd moment om over vrede in het Midden-Oosten te praten. Toch zeggen sommige experts dat deze huidige oorlog juist de weg vrijmaakt voor een uitgebreide vrede.

Het is een ironische wending. Velen geloven dat Iran Hamas heeft ontketend om de vredesbesprekingen tussen Israël en Saoedi-Arabië te torpederen en te laten ontsporen. Toch zeggen sommigen dat dit uiteindelijk dat proces kan versnellen.

De Bijbel vertelt ons dat de gebeurtenis die de komende zevenjarige verdrukkingsperiode begint, de tijd van Jakobs moeite, een verbond is dat de antichrist, de laatste wereldheerser, zal sluiten met velen in het land Israël.

We weten dat het een soort vredesakkoord zal inhouden, want Daniël 9:27 beschrijft het verbond dat Israël soevereiniteit geeft, de herbouw van een tempel en de vernieuwing van hun offers op de tempelberg. Om dat te laten gebeuren, moet er een vredesgarantie zijn.

Daniël 9:27 zegt: "En hij [deze komende vorst/antichrist] zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week [zeven jaar]...".

De aanval van Hamas op Israël leek misschien alle hoop op vrede te vernietigen, maar vergeet niet wat er in het verleden met Israël is gebeurd. Egypte was de meest agressieve vijand tegen Israël na de stichting in 1948. Egypte viel samen met vier andere landen Israël aan in die onafhankelijkheidsoorlog. Egypte vocht ook de Suezoorlog uit met Israël in 1956. Egypte maakte deel uit van de Zesdaagse Oorlog in 1967, waarin Israël vocht met de omringende landen. In 1973 vielen Syrië en Egypte Israël aan op Jom Kippoer, de heiligste dag op de Joodse kalender (50 jaar plus één dag later vond deze Hamas aanval plaats op 7 oktober).

Na de Jom Kippoer oorlog in 1973 leek alle hoop op vrede vervlogen; slechts vier jaar later begonnen Israël en Egypte met diepgaande vredesbesprekingen. Na een verschrikkelijke oorlog in wat een hopeloze situatie leek in 1973, had Israël vrede met Egypte in 1979. Israël gaf de Sinaï op om die vrede te krijgen en die vrede is sindsdien gehandhaafd. Jordanië stapte ook in en heeft sinds 1994 vrede met Israël.

Velen die kijken naar wat er vandaag gebeurt, zeggen dat wanneer de chaos en het conflict eindelijk voorbij zijn, de mensen zullen schreeuwen en verlangen naar vrede, en dat zal vrede nog waarschijnlijker maken dan voorheen.

Vorige week publiceerde Time Magazine het artikel "How Peace in the Middle East Can Still Be Reached. Het artikel is van de hand van verschillende voormalige voorstanders van vrede in het Midden-Oosten, zowel Democraten als Republikeinen.

"Wij geloven dat er uiteindelijk een lichtpuntje kan zitten aan de schokkende invasie van Israël door Hamas en de tragische slachting van meer dan 1300 burgers," staat er in het artikel. "Ondanks de intentie van Hamas om een bredere vrede in het Midden-Oosten te verhinderen door de inspanningen van de regering-Biden om te komen tot een normalisatie tussen Israël en Saoedi-Arabië, en de gemengde signalen van de Saoedi's over hun bereidheid om verder te gaan, geloven wij dat er toch een akkoord kan komen tussen Israël en Saoedi-Arabië en dat de moorddadige ravage van Hamas paradoxaal genoeg de regionale vrede kan versnellen eens Hamas verslagen is."

Dit kan in feite de weg vrijmaken voor een grotere vrede.

"De invasie van Hamas verandert niets aan de tektonische verschuivingen in het Midden-Oosten," zegt het artikel verder. "Een blijvende nederlaag van Hamas kan er juist toe leiden dat obstakels die regionale vrede al lang in de weg staan, worden verwijderd."

Een ander artikel in de Washington Post zegt: "Waarom Israël vrede moet bevorderen te midden van oorlog." De auteur stelt dat het "belangrijkste doel" van deze oorlog uiteindelijk vrede zal zijn.

De New York Times publiceerde "Vrede, een vergeten woord, maakt opnieuw aanspraak op vrede in het Heilige Land".

"De huidige ramp lijkt ook een keerpunt te zijn, met bijna unanimiteit dat er iets moet veranderen," schreven ze.

Dit is ongetwijfeld een tijd voor oorlog, zoals Netanyahu zegt, maar vrede zal uiteindelijk komen volgens Gods Woord. Het zal een valse, tijdelijke en valse vrede zijn, die door de antichrist tot stand wordt gebracht, en dat is de gebeurtenis die de zevenjarige Verdrukking zal beginnen.

Wat we vandaag zien, zo erg als de oorlog is, zal in een ongelooflijk ironische wending eigenlijk de weg vrijmaken voor deze bredere, grotere vrede in het Midden-Oosten.

De uiteindelijke vrede

Uiteindelijk zal er een uiteindelijke vrede komen in deze wereld. Die zal komen wanneer Jezus terugkeert naar deze aarde als Koning, wanneer Jezus terugkomt, volgens Jesaja 9:6, als de Vredevorst.

Voor die dag moeten jij en ik bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). God zal welvarend zijn voor hen die Israël liefhebben (Genesis 12:3). We moeten ook dagelijks bidden voor de komst van de Vredevorst. We moeten elke dag bidden: "Uw Koninkrijk kome" (Matteüs 6:10).

En dan nog, kom Heer Jezus.

Mark Hitchcock is auteur, universitair hoofddocent aan Dallas Theological Seminary, hoofdpredikant van Faith Bible Church in Oklahoma en presentator van het wekelijkse programma "Marking The End Times".

Bron: Will This Time Of War In Israel Pave The Way For A Time Of Counterfeit Peace? | Harbingers Daily