www.wimjongman.nl

(homepagina)


Door Hal Lindsey op 4junie 2023

De Washington Post noemde hun lange, lange artikel "meeslepende verslaggeving en verhalend schrijven". Maar het voelde als een uithaal naar op de snel groeiende thuisschool-beweging in de Verenigde Staten. Thuisonderwijs hebben nu een doelwit op hun rug. Het artikel richtte zich op hen en anderen zullen volgen. Dus als je deel uitmaakt van de thuisstudiegemeenschap, bereid je dan voor. De machthebbers zullen er alles aan doen om je ten val te brengen.

Het artikel in The Post van 30 mei 2023 had als kop "De opstand van de christelijke thuisonderwijzers". Uit deze kop zou je denken dat de thuisstudiebeweging in de Verenigde Staten op sterven na dood is. Maar dat is niet waar. Integendeel, de populariteit neemt juist explosief toe. Volgens Education Week, "groeide het aantal Amerikaanse gezinnen dat minstens één kind thuisonderwijs geeft van 5,4% in de lente van 2020 tot 11,1% in de herfst van 2021, volgens een analyse van het U.S. Census Bureau. Het aantal zwarte gezinnen dat kiest voor thuisonderwijs vervijfvoudigde in die periode, van 3,3% naar 16,1%."

Er zijn veel factoren die de beweging stimuleren. Ten eerste zijn veel ouders niet blij met de lesprogramma's op openbare scholen. Er lijkt steeds minder nadruk te liggen op de basisvaardigheden van het leven, zoals rekenen, lezen en schrijven. Dit brengt ons bij een tweede factor - de vreselijke resultaten op openbare scholen. Ze blijven "gestandaardiseerde" toetsen makkelijker maken, maar ondanks makkelijkere toetsen blijven de scores dalen. Dit geldt vooral voor jongens. Andere ouders vrezen voor het fysieke en mentale welzijn van hun kinderen op openbare scholen - veel scholen worden overspoeld door pestkoppen en pesterijen.

Er zijn nog verschillende andere factoren die meespelen, maar je krijgt een idee. Ik zeg niet of ouders wel of niet thuisonderwijs moeten volgen. Elk kind en elk gezin is uniek. Maar ik geloof wel dat het een moedige en redelijke keuze is.

De elites die vinden dat ze het leven van iedereen moeten bepalen, vinden dat niet leuk. Als je je kinderen thuisonderwijs geeft of hoopt dat in de toekomst te gaan doen, moet je je bewust zijn van het komende verzet. De elites en hun vrienden in de media lijken zich klaar te maken om van jou een paria te maken. In het artikel in de Post werden thusionderwijzers afgeschilderd als kindermisbruikers, met snode motieven om hun kinderen weg te houden van openbare scholen. Ik denk dat je je moet voorbereiden op meer van dit soort aanvallen.

In 1972 deed het Hooggerechtshof een cruciale uitspraak. In Wisconsin v. Yoder zei het Hof dat Amish ouders het recht hebben om hun kinderen om religieuze redenen buiten openbare scholen te houden. Dat zou moeten betekenen dat jij hetzelfde recht hebt, maar we kunnen verwachten dat dit in de toekomst zal worden aangevochten. We kunnen ook meer rake stukjes van de mainstream media verwachten.

Het algehele succes van thuisonderwijs kan niet worden ontkend. Ouders die bereid zijn om zo'n enorme verplichting aan te gaan, verdienen lof. Tegelijkertijd moet iedereen die de stap overweegt zich ervan bewust zijn dat het een enorme verplichting is en dat er uitdagingen zullen zijn. Maar voor degenen die het goed doen, zullen de beloningen nog groter zijn.

De strijd om het verstand van onze kinderen woedt voort. Of je nu kinderen, kleinkinderen of geen van bovenstaande hebt, dit is een zaak om ernstig voor te bidden en resoluut actie te ondernemen. Deze kinderen hebben je nodig. Bid voor ze, sluit vriendschap met ze en bemoedig ze in de Heer.

Bron: Hal Lindsey