www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nieuwe theorie beweert dat de Tempelberg niet het centrum was van het Joodse leven in Jeruzalem in bijbelse tijd

Yerushalayim opgebouwd, een samengebalde stad, waarheen de stammen op pelgrimstocht zouden gaan, de stammen van Hashem, -zoals was opgedragen aan Yisrael- om de naam van Hashem te loven.

Psalm 122:3 (DE ISRAËL BIJBEL)

Adam Eliyahu Berkowitz op 14 juni 2023

Er is een nieuwe theorie gepresenteerd die indirect bewijs gebruikt om te concluderen dat de Tempelberg geen centrale rol speelde in het Bijbelse tijdperk. Bij nadere beschouwing blijkt dat de theorie meer gebaseerd is op politieke voorkeuren dan op oude fundamenten.

Haaretz publiceerde vrijdag een artikel in haar online archeologie sectie met de titel "Koning David's Jeruzalem was niet waar we dachten, zoals een nieuwe studie beweert". Zoals de titel al suggereert, stelt het artikel "het Jeruzalem probleem" voor, dat wil zeggen dat archeologen niet weten waar Jeruzalem precies begon. Impliciet in deze vraag is een twijfel over de historiciteit van de Bijbelse verslagen over de meest centrale stad in de hele Bijbel, de Davidische dynastie en de twee Joodse tempels die in de Bijbel worden beschreven als het middelpunt van de Joodse geschiedenis.

"Onderzoekers hebben lang volgehouden dat de oorspronkelijke kern van wat Jeruzalem zou worden niet in de Oude Stad van Jeruzalem lag," beweerde Haaretz. "Maar op een heuvelrug direct ten zuiden daarvan."

Het artikel voert als bewijs een artikel aan dat onlangs is gepubliceerd in het Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Haaretz was duidelijk over haar politieke en niet strikt academische interesse en merkte op dat het onderwerp "raakt aan belangrijke vragen over de historiciteit van de bijbelse tekst en overgaat in de explosieve politiek van het Israëlisch-Palestijnse conflict via de erfgoedlocatie die velen, misschien ten onrechte, identificeren als de stad die ooit geregeerd werd door mensen als David en Salomo".

Het artikel beweert vervolgens dat er een gebrek is aan fysiek bewijs dat de Stad van David het middelpunt was van een bruisende Joodse hoofdstad.

Het artikel in het tijdschrift, geschreven door Nadav Na'aman, een professor emeritus van het Departement Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, onderzoekt indirect bewijs van kleine spijkerschrift inscripties en zegelafdrukken in Egyptische stijl die dateren uit de Midden en Late Bronstijd, van de 18e tot de 14e eeuw voor Christus, gevonden in de Ophel; een verhoogd archeologisch gebied gelegen langs de zuidelijke muur van de Tempelberg.

In het artikel worden veel bronnen aangehaald die de historische ontwikkeling van Jeruzalem bespreken, waarbij Hillel Geva van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en Alon De Groot van de Israël Antiquities Authority in een artikel uit 2017 opmerkten dat, hoewel er oude ruïnes in overvloed zijn in de Stad van David, "geen enkel archeologisch bewijs, direct of indirect, het voorstel ondersteunt dat het oude Jeruzalem moet worden gezocht binnen de huidige Tempelberg."

In het Haaretz-artikel werd de Tempel van Salomo gebouwd bovenop een eerder Kanaänitisch heiligdom.

Benadrukt moet worden dat het wetenschappelijke artikel van Na'aman niet het bestaan van de Tempels of de historiciteit van het Bijbelse verslag in twijfel trekt. Het stelt wel de vraag of het bestuurlijke centrum van Jeruzalem zich tijdens het tweede millennium voor Christus op de Tempelberg bevond.

Eli Shukron, de hoofdarcheoloog van de Stad van David, was bekend met de theorie dat de Joodse Tempels niet op de Tempelberg stonden, maar geloofde er niet veel van.

"We leven in een vrije wereld en mensen zijn vrij om te schrijven wat ze willen," vertelde Shukron aan Israel365 News. "Voorlopig blijft dit een theorie zonder fysiek bewijs dat erop wijst dat de Tempels ergens anders bestonden dan op de Tempelberg."

"Het probleem is dat er vanwege de politieke situatie geen archeologie kan worden gedaan op de Tempelberg. Dus hoewel er voldoende indirect bewijs is van artefacten die rond de Tempelberg zijn gevonden en van de Tempelberg, kan niet worden gesteld dat het definitief is bewezen door archeologie dat de Tempels op de Tempelberg stonden."

Cry for Zion, een beweging van Joden en christenen die het recht van het Joodse volk op soevereiniteit over de Tempelberg ondersteunen, hield in 2018 een conferentie waarin de theorie werd weerlegd dat de Joodse Tempels in de Stad van David stonden. John Enarson, de Christian Relations Director voor Cry For Zion, reageerde op het Haaretz-artikel.

"Dit is een hypothetisch argument," zei Enarson. "De oorspronkelijke voorstander van deze theorie, Axel Knauf, gaf toe dat het een hypothese is die 'archeologisch niet getest of weerlegd kan worden'. Het berust grotendeels op zwijgargumenten die onacceptabel zijn in de academische wereld omdat ze niet te testen zijn. Ze kan niet weerlegd worden, maar ook niet bewezen."

"Zelfs als het bewezen zou zijn, is het meest dat gezegd kan worden dat het centrale punt van administratie in de Ophel was en niet op de Tempelberg," zei Enarson. "Dat is geen belangrijk punt dat de rol van Jeruzalem in de Joodse geschiedenis bagatelliseert. Het lijkt erop dat dit artikel een poging is van het minimalistische kamp aan de Tel Aviv Universiteit en Haaretz om het archeologische bewijs zo uit te persen dat het lijkt alsof er een tegenstrijdigheid is met de Bijbel.

Bron: New theory claims Temple Mount not center of Jewish life in Jerusalem in biblical era - Israel365 News