www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waar technologie en eschatologie elkaar kruisen: profetie komt in beeld

Door Tim Moore op 18 oktober 2023

()

Stel je voor dat je 300 jaar terug in de tijd teleporteert. Hoe zou je straalvliegtuigen, ruimtevoertuigen of computers beschrijven aan iemand uit die tijd? Hoe zou je televisie, telefoons of de enorme hoeveelheid gizmos die op elektriciteit werken kunnen uitleggen? Bedenk dan eens hoe iemand uit het begin van de 17e eeuw al die wonderbaarlijke technologische ontwikkelingen zou beschrijven als hij de vooruitziende blik had om er persoonlijk getuige van te zijn.

Nu realiseren we ons voor welke uitdaging Daniël en de andere profeten stonden toen hen werd verteld om hun profetische visioenen van de toekomst op te schrijven. Woorden zijn vaak niet in staat om concepten over te brengen die het eindige menselijke begrip of zelfs de verbeelding te boven gaan.

De Amerikaanse astronauten die op de maan landden erkenden de grenzen van hun vermogen om de schoonheid van wat ze zagen uit te drukken. Sommigen merkten op dat, hoewel ze uitgebreid waren opgeleid in wetenschap en techniek, een schrijver, dichter of kunstenaar het wonder dat ze met hun eigen ogen zagen misschien beter had kunnen overbrengen.

Ik wil niets afdoen aan de geschiktheid van Gods Woord zoals opgetekend door de verschillende profeten en schrijvers die Hij de opdracht gaf. Maar totdat het achteraf volledig duidelijk is, "zien we door een donker glas" (1 Korintiërs 13:12). Dus sommige van onze speculaties over de specifieke kenmerken van voertuigen op wielen (Ezechiël 2), de hemel die zich oprolt als een boekrol (Openbaring 6) en demonische sprinkhanenhordes (Openbaring 9) zijn slechts dat: speculatief.

Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat door de technologische vooruitgang veel profetische stukken voor onze ogen op hun plaats vallen.

Denk bijvoorbeeld aan de kernwapens die in staat zijn om in een oogwenk een catastrofale vernietiging teweeg te brengen. We weten dat wanneer een thermonucleair wapen tot ontploffing wordt gebracht, "de machten van de hemelen worden geschud" (Lucas 21:26) en de hemel lijkt "uiteen te vallen als een boekrol die wordt opgerold" (Openbaring 6:14).

De radioactiviteit die vrijkomt laat de overlevenden bedekt achter met afschuwelijke zweren (Openbaring 16:11). Sinds de jaren 1950 vreest de mensheid de mogelijkheid van nucleaire vernietiging.

Ben ik ervan overtuigd dat wat Jezus en Johannes beschreven een nucleaire explosie is? Nee. Maar maakt die technologische "vooruitgang" in de bewapening de beschrijvingen mogelijk die zij profetisch voorspelden? Absoluut.

Het onmogelijke haalbaar maken

Tot 70 jaar geleden moest iedereen die Openbaring 11 las zich afvragen hoe de hele wereld op een dag de lichamen van de twee getuigen in de straten van Jeruzalem zou zien liggen. Zal God voor bovennatuurlijk zicht zorgen? Zullen de mensen ze in hun geestesoog zien in plaats van letterlijk? Maar vandaag de dag is dit ongelooflijke vermogen door televisie- en satelliettechnologie een alledaagse realiteit geworden.

Door de geschiedenis heen hebben dictators en despoten ernaar gestreefd om autocratische controle over hun onderdanen uit te oefenen. Zulke overheersing was onhandelbaar, zelfs met uitgebreide bureaucratische systemen van spionnen en informanten. De Nazi's, de Sovjets en sommige tirannen in de Derde Wereld hebben veel moeite gedaan, maar konden nooit een ijzersterke controlestaat opbouwen... tot nu.

Moderne technologie voorziet in elk gereedschap dat nodig is om hele bevolkingsgroepen in de gaten te houden, te controleren en tot slaaf te maken. De Bijbel spreekt over de wereldregering van de antichrist die een persoonlijk merkteken verplicht stelt - waardoor het absolute controle krijgt over kopen en verkopen. De wereld marcheert al gretig in de richting van elektronische identificatie en digitale valuta - het omarmen van de technologie die de antichrist zal gebruiken om de dominantie te bereiken waar de Schrift voor waarschuwt.

De antichrist zal ongekende macht hebben over de handel, proactieve maatregelen nemen om de bevolking onder controle te houden en grof militair geweld gebruiken om de wereld tot onderwerping te dwingen. De infrastructuur die nodig is om massa's mensen onder controle te houden wordt al geperfectioneerd in plaatsen als China en Noord-Korea. Deze kwaadaardige rijken maken gebruik van videobewaking, massale gegevensopslag en kunstmatige intelligentie om de "loyaliteit" van hun burgers aan de staat te evalueren.

En de toename van technologische bedreigingen is niet beperkt tot derdewereldlanden. Londen, Engeland, heeft het hoogste aantal openbare videocamera's per hoofd van de bevolking. De Verenigde Staten hebben onnoemelijk veel miljarden geïnvesteerd in geheime faciliteiten voor het verzamelen en opslaan van gegevens. De meeste Amerikanen zouden verbaasd zijn te horen dat de NSA (National Security Agency) de belangrijkste werkgever is voor Amerika's beste wiskundigen. De methodes van de controlestaat zijn zeker niet beperkt tot despotische regimes.

Het is moeilijk te bevatten hoe snel deze technologie zich ontwikkelt. De meeste mensen hebben smartphones, met camera- en opslagmogelijkheden die spionagebureaus slechts enkele decennia geleden tegen exorbitante kosten hebben ontwikkeld. En deze exponentiële technologische vooruitgang staat op het punt nog groter te worden met de introductie van kwantumcomputing en kunstmatige intelligentie.

Het digitale tijdperk op steroïden

Slechts 40 jaar geleden waren computers nog relatief rudimentair. Het Apollo-programma dat mensen naar de maan bracht, was uitgerust met computers die letterlijk geprogrammeerd waren met handgeweven bedrading - en veel minder capabel waren dan videogameconsoles vandaag de dag. Gegevens werden opgeslagen op magnetische tape. Hoewel deze apparaten drastisch zijn afgenomen in omvang en energieverbruik (een belangrijke overweging), zijn ze enorm gegroeid in mogelijkheden.

Kwantumcomputing biedt de mogelijkheid om de omvang van gegevensopslag te verkleinen en rekenkracht met vele ordes van grootte te vermenigvuldigen, waardoor de ongrijpbare mogelijkheid van kunstmatige intelligentie wordt ontsloten - een machine die denkt, leert en nieuwe ideeën formuleert. Dat vermogen is al op verrassende manieren aangetoond.

De software die de online en app-verkoop van Target-winkels beheert, begon te voorspellen wanneer vrouwelijke klanten zwanger waren, volledig gebaseerd op hun bestedingsgedrag. Deze verrassende ontdekking vond plaats weken voordat de aanstaande moeders zelfs maar wisten dat ze zwanger waren! De computers van Target herkenden patronen uit de geestdodende gegevensstromen en volgden vervolgens hun eigen algoritmes om babyartikelen aan te bieden aan de onwetende aanstaande moeders.

Zoals je je kunt voorstellen waren militaire en inlichtingendiensten één van de eerste instellingen die zowel het potentieel als de dreiging van dergelijke technologie onderkenden. Maar om de controle over deze kracht te waarborgen, adviseren experts uit de industrie om uiterst voorzichtig te zijn.

In 2023 ontdekte een simulatie van de luchtmacht die gebruik maakte van kunstmatige intelligentie (AI) dat het systeem dat een denkbeeldige vijand moest aanvallen, in plaats daarvan zijn wapens richtte op programmeurs en hun communicatie-infrastructuur toen het merkte dat deze het systeem hinderden bij het voltooien van de toegewezen missie.

Tim Moore is gepensioneerd luchtmachtkolonel en CEO en Senior Evangelist van Lion & Lamb Ministries.

Bron: Where Technology And Eschatology Intersect: Prophecy Coming Into Focus | Harbingers Daily