www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom rechtse Israëlische rechters tegen Arye Deri stemden

Rechters van het Hooggerechtshof die eerder redenen vonden om Benjamin Netanyahu te bevoordelen op basis van ideologie, hebben de ideologie uit het raam gegooid. Waarom?

Door Yonah Jeremy Bob - 18 januari 2023

Het was niet verrassend dat de activistische vleugel van het Hooggerechtshof Shas-leider Arye Deri verbood minister te blijven in de regering na zijn twee veroordelingen.

Wat wel verrassend was, was dat de gematigde conservatieven Yitzhak Amit en Yael Wilner en de hardcore conservatieven Alex Stein en David Mintz zich tegen Deri uitspraken en dat zelfs de conservatieve Yosef Elron de deur open liet voor de Verkiezingscommissie om Deri te weigeren.

Met name de woorden van Stein tegen Deri waren vernietigend, "zijn woorden waren lege woorden." Anders gezegd, Stein, die herhaaldelijk redenen heeft gevonden om het beleid van de regering van Benjamin Netanyahu te steunen op basis van ideologie, gooide de ideologie uit het raam.

Hij zei tegen Deri: je bent een leugenaar, einde verhaal.

Stein, Mintz, Wilner en Amit waren razend dat Deri tot in detail beloofde uit een openbare dienst te blijven, en toezegde alleen indirect betrokken te zijn vanuit de Shas-partij.

De redelijkheidstoets

Voor hen waren Deri's pogingen om met mentale gymnastiek zijn woorden zo te ontleden dat zijn belofte alleen betrekking had op de voormalige Knesset en niet op toekomstige Knessets, voor een weldenkend mens te veel is om te slikken.

Volgens de meeste van deze rechters heeft het Hooggerechtshof waarschijnlijk niet het recht een veto uit te spreken over de nieuwe basiswet die is aangenomen om Deri te behoeden voor diskwalificatie op grond van de eerdere basiswet die een veroordeling tot gevangenisstraf (met inbegrip van een voorwaardelijke straf) verbiedt.

Omdat zij ideologisch rechts zijn, zouden zij ook tegen diskwalificatie van Deri zijn met behulp van de "redelijkheidstoets". Deze rechters, zeker Stein, Mintz en Elron, zijn echter conservatieven die niet geloven dat het hof de redelijkheid van de overheid moet verdringen.

Ze konden gewoon niet accepteren dat Deri direct tegen de rechtbank loog om een milde deal te krijgen.

Deze reactie en eenzijdige stemming verraste de coalitie, die een veel meer verdeelde stemming verwachtte dan 10-1 (waarbij zelfs Elron openstond voor diskwalificatie van Deri door de Kiescommissie in plaats van door de rechtbank).

Een stemming van 7-4 of 6-5 zou de coalitie een veel grotere basis in de publieke opinie hebben gegeven om het Hooggerechtshof terzijde te schuiven, met het argument dat het hof nog steeds niet evenwichtig genoeg is en meer conservatieven nodig heeft.

Maar de eenzijdige stemming overschreed alle ideologische grenzen.

Een van de laatste grote beslissingen die paradoxaal genoeg eenzijdig waren, was de 11-0 stemming van het Hooggerechtshof die Netanyahu toestond een nieuwe regering te vormen ondanks zijn aanklacht.

In andere tijden, waarin rechts en links niet in een verbale oorlog verwikkeld waren en Netanyahu zelf niet in het vizier kwam voor een mogelijke toekomstige veroordeling, zouden de rechtse rechters die zich tegen Deri verzetten, genoeg kunnen zijn om de publieke opinie van de rechtse rangen en standen in het land te doen omslaan.

De scheve stemming van een 11-koppige rechtbank lijkt zelfs te voldoen aan de nieuwe norm die de regering wil stellen voor de rechtbank om een veto uit te spreken over het regeringsbeleid en een zeldzaam teken van eensgezindheid door de vaak hartstochtelijk verdeelde rechters.

Maar dit zijn geen normale tijden en de regering is al zo goed als vastbesloten om de bevoegdheden van de rechterlijke macht en het rechtsbestel radicaal te wijzigen. Een groot deel van het rechtse publiek kan het misschien niet schelen dat de rechters Deri als een leugenaar beschouwen, en kijkt gewoon naar het resultaat: het hof lijkt de wil van de kiezers te negeren.

In die zin is het Deri-arrest, inclusief de verrassende zet van de rechtse rechters, misschien wel bijna irrelevant, en dient het vooral als de onvermijdelijke definitieve breuk tussen de coalitie en haar kiezers en het juridische establishment, dat hoe dan ook op een constitutionele crisis afstevende.

Bron: Waarom de rechtse rechters van Israël tegen Arye Deri stemden - commentaar - Israel Politics - The Jerusalem Post