www.wimjongman.nl

(homepagina)


Soevereiniteitsactivisten voor Judea-Samaria negeren bedreiging pandemieverdrag WHO voor Israël als soevereine staat - Commentaar

WHO-directeur-generaal kan 'gewoon pandemie uitroepen zonder normen, dan moeten landen over de hele wereld gehoorzamen'.

Geplaatst door Moshe Tokayer - 8 augustus 2023

( )

Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

Judea-Samaria soevereiniteitsactivisten negeren WHO Pandemisch Verdrag bedreiging voor Israël als soevereine staat - Commentaar

Er is een beweging in Israël om de Israëlische soevereiniteit over Judea en Samaria te bevorderen, gebieden die Israël bevrijdde in de Zesdaagse Oorlog van 1967. De beweging wordt vooral geassocieerd met organisaties zoals Women in Green en Regavim. Deze organisaties werken hard om rechtse coalities te steunen in de hoop dat een welwillende regering de zaak van soevereiniteit zal bevorderen.

Er zijn in de geschiedenis van Israël twee gevallen geweest waarin Israël soevereiniteit opeiste over land dat het had bevrijd. Niet toevallig vonden beide gevallen plaats toen Menachem Begin premier was. De eerste was in 1980, toen Israël de gebieden van Jeruzalem annexeerde die het had bevrijd van Jordanië en zo een verdeelde stad verenigde. De tweede was in 1981, toen Israël de Golanhoogte annexeerde. De woorden "soevereiniteit" en "annexatie" zijn zo politiek geladen dat ze niet eens in de relevante wetten voorkomen. In plaats daarvan spreken de wetten over een uitbreiding van de Israëlische jurisdictie over deze gebieden.

Aangezien soevereiniteitsverklaringen in de geschiedenis van Israël slechts twee keer voorkwamen, is het huidige beleid met betrekking tot deze gebieden misschien belangrijker. Terwijl Israëlische politieke leiders Israëlische soevereiniteit over Judea en Samaria beloven, spreekt hun beleid hun woorden tegen.

In 2017 zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu: "Judea en Samaria . . zullen voor altijd toebehoren aan de staat Israël."

In 2019 zei Netanyahu: "Ik ben van plan om de soevereiniteit uit te breiden naar alle nederzettingen en de [nederzettingen]blokken."

Ook in 2019, een week voor de nationale verkiezingen, zwoer Netanyahu soevereiniteit toe te passen over de Jordaanvallei en het Dode Zeegebied verklarend: "We zullen zonder uitstel Israëlische soevereiniteit toepassen op de Jordaanvallei en de Noordelijke Dode Zee." Hij zei verder: "Als ik dat duidelijke mandaat krijg, zal ik onmiddellijk na de verkiezingen beginnen."

De Soevereiniteitsbeweging, opgericht door Nadia Matar en Yehudit Katsover, reageerde: "Tot nu toe zijn er alleen soevereiniteitsverklaringen gehoord. Het is tijd voor actie. Het volk eist daadwerkelijke soevereiniteit over het hele grondgebied."

Matar en Katsover verwachten duidelijk dat Netanyahu de Israëlische soevereiniteit over de in 1967 bevrijde gebieden zal uitbreiden. Netanyahu - die nu al enkele jaren aan de macht is met een "duidelijk mandaat" - heeft echter nog steeds de soevereiniteit over geen enkel deel van Judea en Samaria uitgeroepen. Hij heeft zelfs de Israëlische jurisdictie niet uitgebreid naar de vele Joodse dorpen in het gebied met hun meer dan 400.000 Israëlische burgers, ondanks zijn belofte om dit te doen.

Netanyahu praat wel, maar doet niet wat hij zegt. Zijn daden (of het gebrek daaraan) geven aan dat hij niet van plan is om een deel van Judea en Samaria te annexeren, ondanks zijn verklaringen. Toch blijft de Soevereiniteitsbeweging hoop houden en toewerken naar de Israëlische annexatie van Judea en Samaria.

Terwijl de Soevereiniteitsbeweging tijd, geld en energie besteedt aan haar wereldvreemde zoektocht, is er een verraderlijke ontwikkeling gaande die Israël zelf als soevereine staat zal ondermijnen.

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt momenteel onderhandeld over nieuwe regels voor het omgaan met pandemieën. De 194 lidstaten van de organisatie, waaronder Israël, zijn van plan om tegen mei 2024 een wettelijk bindende overeenkomst aan te nemen. De bijgewerkte regels zullen de WHO de mogelijkheid geven om een pandemie uit te roepen, zelfs tegen de wens van de lidstaten in.

In een artikel in het tijdschrift over geopolitiek en internationale betrekkingen Great Game India stond: "Een klokkenluider van de WHO, Dr. Astrid Stuckelberger, heeft in een verbluffende bekentenis ... gezegd dat de regels waaronder landen met de WHO samenwerken, de WHO vrijwel de leiding geven over alle regels en formele verordeningen en aankondigingen."

Dr. Meryl Nass in het EU-parlement legt uit hoe het voorgestelde pandemieverdrag van de WHO "de bescherming van de mensenrechten die momenteel is verankerd in de IHR's (International Health Regulations) zal schrappen, surveillance zal afdwingen, de vrijheid van meningsuiting zal afschaffen, regeringen zal verplichten tot censuur en slechts één verhaal zal propageren. . . . Andere dingen die de amendementen doen is de staten binden zodat het niet langer aanbevelingen zijn maar afdwingbare edicten ... dwingen digitale paspoorten af en de directeur-generaal van de WHO kan eisen dat een pandemie ... bestaat. Hij kan het gewoon uitroepen zonder normen en dan zullen landen over de hele wereld moeten gehoorzamen."

Verschillende partijen hebben gereageerd. Senator Malcolm Roberts van Australië tweette dat "Australië zijn soevereiniteit niet moet afstaan aan de WHO vanwege de corruptie van de organisatie ...".

WHO directeur-generaal Tedros tweette als antwoord dat "landen geen soevereiniteit afstaan aan de WHO," zonder verdere uitleg en ondanks het wettelijk bindende karakter van de huidige en nieuwe regels. De WHO beweert ook dat de lidstaten vrij zijn om het akkoord te verwerpen en gaat daarmee voorbij aan de legitieme bezorgdheid van senator Roberts en anderen.

Israël, als lidstaat van de WHO, en premier Netanyahu staan volledig achter de nieuwe regels. Hier is Netanyahu met andere wereld "leiders" die spreken over het belang van "samenwerken", een eufemisme voor één wereldbestuur.

Ze lezen duidelijk uit hetzelfde script.

Israël is actief betrokken bij onderhandelingen en treedt zelfs op als "mede-facilitator [met Marokko] van de bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over preventie, paraatheid en reactie op pandemieën" die zal plaatsvinden op 20 september.

Wij vragen met respect aan Israël's soevereiniteitsactivisten: "Als jullie je zorgen maken over soevereiniteit, waarom negeren jullie dan de meer directe en gevaarlijke bedreiging voor de soevereiniteit van de staat Israël?".

Bron: Judea-Samaria sovereignty activists ignore WHO Pandemic Treaty threat to Israel as sovereign state - Commentary | Frontline News