www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onderzoekers verifiëren geschriften van koning David die overeenkomen met de Hebreeuwse Bijbel

12 januari 2023

Fotografische technologie heeft onderzoekers in staat gesteld na te gaan of de gebeurtenissen op de steen overeenkomen met het historische verslag in het Boek der Koningen.

De Mesha Stele, een basaltsteen die kronieken bevat van Mesha, koning van Moab in de late 9e eeuw voor Christus, werd in 1868 gevonden in Jordanië, ten oosten van de Dode Zee en op de plaats van de oude stad Dibon, de hoofdstad van Moab.

Geleerden vermoedden dat de geschriften, in de uitgestorven taal van de Moabieten, gebeurtenissen beschrijven die overeenkomen met het Boek der Koningen in de Tanach (Hebreeuwse Bijbel, Profeten en Geschriften), inclusief verwijzingen naar de Israëlitische god, het "Huis van David" en het "Altaar van David".

Het gedeelte met het historische verslag over koning David was echter beschadigd en kon daarom niet worden geverifieerd - althans niet tot nu toe.

Een "squeeze" (papier-maché afdruk) van de volledige stele was vlak voor de vernietiging verkregen. Stukken van de originele stele met het grootste deel van de inscriptie werden later teruggevonden en samengevoegd. De rest van de stele werd gereconstrueerd aan de hand van de afdrukken.

Dankzij fotografisch bewijs hebben onderzoekers bevestigd dat de steen inderdaad verwijzingen bevat naar de bijbelse koning David (2 Koningen, hoofdstuk 3), volgens een artikel getiteld "Mesha's Stele and the House of David" dat onlangs is gepubliceerd in de Biblical Archaeology Review.

De Mesha Stele geeft details over de overwinningen van koning Mesha van Moab op de koninkrijken van Israël en Juda, meldt het tijdschrift.

"In 2015 nam een team van het West Semitic Research Project van de Universiteit van Zuid-Californië nieuwe digitale foto's van zowel de gerestaureerde stèle als de papieren persing. Het team gebruikte een methode die Reflectance Transformation Imaging heet... deze methode is bijzonder waardevol omdat de digitale weergave de onderzoekers in staat stelt de belichting van een gegraveerd artefact te controleren, zodat verborgen, vage of versleten insnijdingen zichtbaar worden," schreven onderzoekers Andre Lemaire en Jean-Philippe Delorme.

De stele maakt sinds 1873 deel uit van de collectie van het Louvre Museum in Parijs. In 2018 projecteerde het Louvre licht op de beelden met hoge resolutie, met als resultaat een veel duidelijker beeld, waardoor de inhoud kon worden geverifieerd.

Taalkundigen hebben ook de sterke overeenkomst tussen de Moabitische en Hebreeuwse taal opgemerkt.

Bron: United with Israel