www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zullen Hamas en Hezbollah opnieuw proberen het Israëlische spinnenweb te scheuren?

Door Dr. Netanel Flamer - 28 maart 2023

()

BESA Center Perspectives Paper No. 2.190, 28 maart 2023

SAMENVATTING: Vanaf hun eerste dagen hebben Hezbollah en Hamas immense waarde gezien in het nauwlettend volgen van Israëls media. Hun vertrouwen in informatie uit open bronnen is echter een tweesnijdend zwaard gebleken, aangezien beide groepen zijn misleid tot het nemen van slechte strategische beslissingen. Zowel Hezbollah als Hamas zullen de huidige crisis in Israël over de door de nieuwe regering voorgestelde hervorming van het Israëlische rechtsstelsel waarschijnlijk zien als een gelegenheid om daartegen op te treden. Zij zouden echter verrast kunnen zijn door de reactie van Israël.

De afgelopen maanden zijn het politieke systeem en het maatschappelijk middenveld van Israël geteisterd door een verhit constitutioneel en politiek debat dat op gang is gebracht door de door de nieuwe regering voorgestelde hervorming van de Israëlische rechterlijke macht. De echo's van deze interne crisis weerklinken onvermijdelijk buiten de landsgrenzen. Vijanden van Israël, waaronder Hamas en Hezbollah, volgen de crisis met grote belangstelling, en één van hen of beide zullen deze waarschijnlijk aangrijpen om vijandige actie te ondernemen.

In het moderne tijdperk wordt informatie onmiddellijk over de hele wereld verspreid, zodat iedereen met enige belangstelling voor Israël op de hoogte kan blijven en in real time details kan consumeren over welke crisis het land ook doormaakt. In het geval van de huidige wijdverspreide publieke opschudding over de door de regering voorgestelde hervorming van Israëls rechterlijke macht, omvat deze informatie visuele gegevens, zoals beelden van botsingen tussen demonstranten en politie; confrontaties in de Knesset en zijn commissies; en, natuurlijk, onophoudelijke ruzies tussen verkozenen en het publiek op sociale media.

Het is niet verwonderlijk dat Hezbollah en Hamas zich op deze gebeurtenissen richten. Vanaf hun vroegste dagen hebben beide organisaties de immense waarde begrepen van het op de voet volgen van Israëls media. Israëls open pers, die gebaseerd is op de beginselen van vrije meningsuiting en het recht van het publiek om te weten, biedt deze organisaties toegang tot een grote hoeveelheid informatie van hoge waarde. Aangezien deze informatie zowel open als goedkoop toegankelijk is, kunnen deze entiteiten informatiegaten dichten die zij op andere manieren niet zouden kunnen doen.

Aangezien Hezbollah en Hamas geen andere bronnen voor strategische beoordeling hebben, zijn zij op open bronnen gaan vertrouwen als hun belangrijkste informatiebron om Israël te analyseren en haar toestand te beoordelen. Dit omvat de beoordeling van de strijdlust van het Israëlische publiek en de bereidheid van de leiders om grootschalige militaire operaties uit te voeren of krachtig te reageren op terreurdaden. Gezien wat zij als open bronnen zien, zal Hezbollah of Hamas de huidige crisis in Israël waarschijnlijk opvatten als een kans om tegen het land op te treden.

Misvattingen over de waarschijnlijke reactie van Israël

In de geschiedenis van het conflict tussen Israël en Hezbollah/Hamas hebben de misvattingen of verkeerde inschattingen van de situatie van laatstgenoemde groepen hen vaak tot slechte beslissingen gebracht, waarvan vele rampzalige gevolgen voor hen hadden.

Tijdens de jarenlange gevechten in de veiligheidszone in Zuid-Libanon, met name in de jaren negentig, heeft Hezbollah het Israëlische debat over de aanwezigheid van de Israel Defense Forces (IDF) en het Zuid-Libanese leger (SLA) in dat gebied op de voet gevolgd, en de aandacht van het Israëlische publiek voor het aantal doden en gewonden onder de IDF-soldaten gevolgd. Hezbollah beschouwde publieke onenigheid in Israël als een teken van zwakte en crisis, wat haar ertoe aanzette haar activiteiten tegen de IDF voort te zetten. Het feit dat Israël zich in mei 2000 uit de veiligheidszone terugtrok en de manier waarop dat gebeurde - overhaast, op een manier die grotendeels als een "vlucht" werd beschouwd - werd door Hezbollah beschouwd als een positief bewijs van de stelling dat Israël zwak is.

Deze visie werd op beroemde wijze verwoord door de secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah. In een toespraak van 26 mei 2000 verklaarde Nasrallah: "Dit Israël, dat over kernwapens en de sterkste luchtmacht in de regio beschikt, is kwetsbaarder dan een spinnenweb." Sindsdien is de "spinnenweb"-metafoor een codewoord geworden voor de kloof tussen Israëls militaire vermogens en haar strijdlust. Dit beeld werd nog versterkt door de zwakke reactie van Israël op de ontvoering door Hezbollah van drie IDF-soldaten, slechts enkele maanden na de terugtrekking.

Hezbollah trok de conclusie dat Israëls reactie op meer ontvoeringen van soldaten even zwak zou zijn. Na verscheidene mislukte pogingen viel Hezbollah op 12 juli 2006 een IDF-patrouille langs het grenshek aan, waarbij verscheidene Israëlische soldaten werden gedood en nog eens twee werden ontvoerd. Als reactie daarop begon Israël aan de Tweede Libanonoorlog, die - ondanks de mislukkingen die daarbij aan het licht kwamen - voor Hezbollah als een complete verrassing kwam. Nasrallah heeft zelfs publiekelijk toegegeven dat als hij had geweten dat Israël zo zou reageren, hij de opdracht tot de ontvoeringen niet had gegeven. Sommigen stellen, met een zekere mate van rechtvaardiging, dat de afschrikking die door de krachtige reactie van Israël werd gecreëerd, tot op de dag van vandaag voortduurt.

Eind 2008 bevond Hamas zich in een soortgelijke situatie. Na enkele maanden van escalerende spanningen in de Gazastrook als gevolg van de pogingen van Israël om hun grensoverschrijdende tunnels te vernietigen, die bedoeld zijn om verrassingsaanvallen in Israël te plegen, schatte Hamas in dat Jeruzalem zou afzien van een grootschalige operatie in de Gazastrook. Ondanks andere informatie dacht Hamas dat de komende Israëlische Knessetverkiezingen in februari 2009 de regering ervan zouden weerhouden een belangrijke militaire actie te ondernemen. De organisatie geloofde ook dat haar voortdurende detentie van de Israëlische soldaat Gilad Shalit in Gaza zou dienen als een beslissend afschrikmiddel, waardoor Israël geen campagne zou beginnen die het leven van Shalit in gevaar zou kunnen brengen.

Hamas vond verdere steun voor zijn inschatting dat Israël geen buitengewone actie zou ondernemen in het gedrag van Israël in 2007 en 2008. In die periode waren er verschillende incidenten die in Israël tot oorlog leidden, maar geen enkel incident mondde uit in een grootschalige operatie. Hamas werd ook aangemoedigd door de gebreken van het Israëlische leger die door de Tweede Libanonoorlog aan het licht waren gekomen, en door de verwachting dat Israël geen internationale steun zou krijgen voor een militaire operatie. Deze beoordeling werd versterkt door de overtuiging dat Israël vreesde te worden meegesleurd in een confrontatie op meerdere fronten, gezien de mogelijke escalatie in Libanon en op de Westelijke Jordaanoever.

De misleidende tactiek van Israël om in de media opzettelijk een "business as usual"-sfeer te projecteren, hielp Hamas te verrassen. In december 2008, tijdens de eerste luchtaanval van Operation Cast Lead, was het Hamas-personeel in de kantoren, in tegenstelling tot de normale procedure van de organisatie om commandocentra en kantoren ondergronds te brengen wanneer een Israëlisch offensief dreigde. Zelfs Ismail Haniyeh was in zijn bureau. Het al-Saraya complex, waar de ministeries van Hamas gevestigd zijn, was volledig bemand. Het duidelijkste bewijs van verrassing was dat op het moment van de aanval de diploma-uitreiking van een opleiding tot politieagent werd gehouden op het paradeterrein in het centrum van Gaza Stad. De paradegronden werden getroffen en ongeveer 90 Hamas-leden kwamen om, onder wie politiechef Tawfiq al-Jabari.

Hamas en Hezbollah houden de huidige gebeurtenissen in Israël in de gaten en signaleren zwakke plekken

Zoals altijd volgen Hamas en Hezbollah ook vandaag de gebeurtenissen in Israël op de voet via de open media. Alle vorderingen in het justitiële hervormingsprogramma en alle tegenprotesten worden nauwkeurig bestudeerd. Alle verklaringen van personen aan beide zijden van het debat worden vertaald en op de voorgrond geplaatst, met de nadruk op uitingen die wijzen op verdeeldheid en breuken in de Israëlische samenleving.

Zo worden in een infographic van 1 maart 2023 in Al-Ahed, een met Hezbollah geïdentificeerde website, hoge Israëlische functionarissen geciteerd over de strijd binnen de Israëlische samenleving en wordt melding gemaakt van tekenen die erop wijzen dat die samenleving zo broos is als een spinnenweb, zoals de kop van de infographic suggereert. In reactie op de Israëlische onrust wordt de voormalige minister van Binnenlandse Veiligheid Omer Bar-Lev geciteerd als verklarend: "Dienstweigering bij de reservisten zal gebeuren als de revolutie in de rechterlijke macht wordt goedgekeurd"; minister van Defensie Yoav Gallant wordt geciteerd als verklarend: "De oproep om dienst in het leger te weigeren is schadelijk voor de verdediging van Israël." Voormalig Shin Bet-directeur Yuval Diskin zou hebben gezegd: "Binnen enkele weken zullen we in een burgeroorlog verzeild raken"; en reserveofficieren van eenheid 8200 worden geciteerd als waarschuwend voor reële bezorgdheid over de nationale veiligheid.

Soortgelijke gedachten klonken door in een interview dat de adjunct-secretaris-generaal van Hezbollah, Na'im Qassem, op 23 februari 2023 gaf aan de website Al-Akhbar. Hij beweerde dat, gezien de huidige gebeurtenissen in Israël, Nasrallahs "spinnenwebtoespraak" elke dag meer geloofwaardigheid krijgt. Volgens Qassem bouwen de crises in Israël zich op en dreigen zij te exploderen. Evenzo publiceerde het met Hamas geïdentificeerde persbureau Shaeb in Gaza op 2 maart 2023 een artikel met als kop: "Zal de IDF uit elkaar vallen door de hervormingen van Netanyahu?" Het artikel bericht over verklaringen van weigering om te dienen in verschillende reserve-eenheden (waaronder de Israëlische luchtmacht, speciale operatietroepen en andere) zodra de wetgeving die de rechterlijke macht raakt, is voltooid. Het haalt ook waarschuwingen aan van binnenuit Israël dat geschillen en breuken in de reserves de IDF zullen verzwakken, die afhankelijk is van haar reservisten om effectief te kunnen opereren in oorlogstijd. Het artikel roept de Palestijnen op zich te verenigen en de crisis in Israël uit te buiten om winst te boeken voor het Palestijnse verzet en de "bevrijding" van Palestina.

Zullen Hamas en Hezbollah opnieuw dezelfde fouten maken?

Voor Hamas en Hezbollah leiden de crisis over de Israëlische justitiële hervorming, de protesten daartegen en de argumenten daarover binnen de Israëlische samenleving allemaal tot één conclusie: Israël is intern zwak. Deze perceptie heeft in het verleden gediend als basis voor verkeerde inschattingen van de situatie door beide organisaties. Zij hebben eerdere interne conflicten aangegrepen om Israël aan te vallen in de verkeerde veronderstelling dat interne zwakte onvermijdelijk leidt tot militaire zwakte.

De huidige situatie kan vergelijkbaar blijken. In de Palestijnse context is het verre van rustig. Terroristische aanslagen tegen Israël, waarvan sommige met dodelijke afloop, zijn frequent, terwijl de Israëlische veiligheidsdiensten intensief bezig zijn om zowel aanslagen te verijdelen voordat zij plaatsvinden als degenen te arresteren die verantwoordelijk zijn voor reeds uitgevoerde aanslagen. De maand Ramadan, die op 23 maart begint, is altijd beladen met conflicten. De motivatie om dit jaar tijdens de ramadan aan te vallen zou wel eens bijzonder groot kunnen zijn, gezien wat de Palestijnen als zwakte van Israël hebben aangemerkt.

Voor Hezbollah is dit een gecompliceerde tijd. De slechte economische situatie in Libanon en de politieke wind die daar waait, kunnen de organisatie, die nog een lange lijst van rekeningen te vereffenen heeft met Israël gezien de verschillende moorden op haar leden in de afgelopen jaren, ertoe aanzetten Israëlische doelen aan te vallen. De zwakte van Israël zou ook de Iraniërs, die eveneens de gebeurtenissen in de Israëlische samenleving op de voet volgen, een "rugwind" kunnen geven om, rechtstreeks of via Hezbollah, toe te slaan, niet alleen om Israël te schaden maar ook om de aandacht af te leiden van de vorderingen van Iran op weg naar militaire nucleaire capaciteit.

Verkeerde inschattingen in het verleden geven aan dat Hezbollah en Hamas voorzichtig moeten zijn bij het maken van strategische inschattingen over Israël. In hun analyses van de Israëlische samenleving en het Israëlische politieke systeem baseren zij zich bijna uitsluitend op openbronmedia. Bijgevolg hebben hun strategische situatiebeoordelingen over een mogelijke Israëlische aanval, hetzij proactief, hetzij als reactie op een aanval van hun kant, in het verleden niet erg goed voor hen uitgepakt. De realiteit in Israël is veel complexer dan die welke wordt weergegeven door de media, die zich richten op extremen omwille van de krantenkoppen en de kijkcijfers. Ondanks de grote beroering waarin de Israëlische samenleving nu verkeert, zouden Hezbollah en Hamas wel eens opnieuw kunnen ontdekken dat het Israëlische spinnenweb misschien dun en broos lijkt, maar dat de kracht ervan aanzienlijk is.

Dr. Netanel Flamer, senior research fellow bij het BESA Center, is docent aan het Department of Middle Eastern Studies van de Bar-Ilan University en aan de Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy van de Reichman University.

Bron: Will Hamas and Hezbollah Try Again to Tear the Israeli Spiderweb?