www.wimjongman.nl

(homepagina)


Laat Saoedi's geen rol spelen op de Tempelberg, geef Israël de leiding

De introductie van Saoedi-Arabië op de Tempelberg zal het gevoel van moslims dat Joden geen band hebben met Jeruzalem en het hele land alleen maar versterken.

Door Mordechai Kedar - 30 agustus 2023

()

Naar verluidt zijn onlangs in Israël gesprekken begonnen om Saoedi-Arabië een officiële status op de Tempelberg te geven, naast of ter vervanging van Jordanië, dat sinds 1994 de status van hoeder van de Tempelberg heeft.

De reden voor deze gesprekken is om te normaliseren met Saoedi-Arabië. Het toekennen van een dergelijke status zal worden beschouwd als onderdeel van een tegenprestatie voor de langverwachte vrede.

Vanuit een realistische kijk op de moslimwereld van vandaag moet Israël elke poging van Saoedi-Arabië om een officiële status in Jeruzalem te verkrijgen om verschillende redenen afwijzen.

Waarom Saoedi-Arabië geen officiële status in Jeruzalem mag krijgen

Ten eerste is Jeruzalem al meer dan 3000 jaar de hoofdstad van Israël en is de plaats van de Tempel het hart van het Joodse volk sinds de dagen van David en Salomo, 1600 jaar voordat de Islam zijn intrede deed.

Elk afzien van volledige Joodse soevereiniteit over de plaats van de Tempel wordt in de moslimwereld geïnterpreteerd als een Joods afzien van het bestaan van de Joodse religie, iets dat de bestaansreden van de staat Israël ondermijnt. Zou het bij moslims opkomen om de volledige islamitische soevereiniteit over het Kaaba complex in Mekka op te geven?

Toeristisch bezoek aan de al-Aqsa moskee op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem, op 3 januari 2023. (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Stad van Jeruzalem, op 3 januari 2023. (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Ten tweede heeft Israël veel fouten gemaakt met betrekking tot de Tempelberg. De eerste fout was toen Moshe Dayan in 1967 het beheer van de site overdroeg aan de Jerusalem Wakf Islamitische religieuze trust, met de afspraak dat zij geen bezwaar zouden maken tegen hun illegale archeologische activiteiten.

De tweede fout was het geven van de status op de Tempelberg aan het Jordaanse koninkrijk in 1994, in de veronderstelling dat de Jordaanse koning de PLO en Hamas weg zou houden van de compound.

In de loop der jaren werd duidelijk dat hij, en daarna zijn zoon, niet alleen de Palestijnse Autoriteit niet weghielden van de Tempelberg, maar dat de koning ook officiële overeenkomsten sloot die de PLO een officiële status gaven. Israël deed niets om dit tegen te houden en vandaag de dag is de Palestijnse Autoriteit ook betrokken bij wat er gebeurt op de Tempelberg en in Jeruzalem.

Ten derde is de Tempelberg het brandpunt van subversieve anti-Israëlische activiteiten door Turkije. Een Saoedische aanwezigheid kan conflicten veroorzaken tussen Turkije en Saoedi-Arabië en de betrekkingen van Israël met Turkije negatief beïnvloeden. Israël moet elke Turkse invloed van de berg verwijderen.

Ten vierde staat de Tempelberg in het middelpunt van de belangstelling van extremistische organisaties zoals Hizb al-Tahrir (de Islamitische Bevrijdingspartij), Hamas en de noordelijke en zuidelijke facties van de Islamitische beweging. Wat ze allemaal gemeen hebben is hun brandende haat tegen de Saoedische koninklijke familie. Elke botsing tussen Saoedi-Arabië en deze organisaties zou de vlammen van het conflict kunnen ontsteken, en de schuld zou in de schoenen van Israël worden geschoven.

Ten vijfde is het mogelijk dat er vandaag afspraken bestaan tussen de Israëlische regering en de Saudische kroonprins, maar er is geen garantie dat deze afspraken de tand des tijds zullen overleven. In de toekomst kunnen er veranderingen optreden in de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië die zullen leiden tot spanningen tussen de twee landen. Een Saoedische aanwezigheid op de Tempelberg zal de situatie alleen maar verergeren.

Ten zesde, als Saoedi-Arabië een officiële status krijgt op de Tempelberg, zou het door Iran kunnen worden gechanteerd om sjiitische activiteiten in Jeruzalem onder hun bescherming toe te staan. Zelfs als er een clausule in de overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël staat die zoiets verbiedt, zal Israël zijn vredesovereenkomst met Saoedi-Arabië niet schenden, zelfs niet als de Saoedi's onder Iraanse druk gedwongen worden om deze clausule te schenden.

Tenslotte zou het wahabitische Saoedi-Arabië kunnen proberen om de centrale rol van Jeruzalem in het hedendaagse islamitische discours te verlagen, omdat volgens islamitische bronnen de oorspronkelijke al-Aqsa moskee, die in de Koran (17:1) wordt genoemd, zich in Saoedi-Arabië bevindt, in de buurt van het dorp Juarana, ongeveer 30 km. ten noordoosten van Mekka.

Elke dergelijke poging van de Saoedi's kan de woede opwekken van alle hierboven genoemde partijen en de schuld voor het feit dat ze in deze gevoelige kwestie worden betrokken zal volledig bij Israël worden gelegd.

Om AL deze redenen moet Israël Saoedi-Arabië niet toelaten op de Tempelberg.

In feite is het tegenovergestelde noodzakelijk. Israël moet actie ondernemen om alle hierboven genoemde islamitische partijen van de Tempelberg te verwijderen en de Joodse soevereiniteit over de meest heilige plaats voor het Jodendom sinds meer dan 3000 jaar te vernieuwen.

Niets belet moslims om te blijven bidden op de Tempelberg, maar de soevereiniteit en het beheer moeten in handen zijn van de staat Israël.

Elke andere situatie wekt de hoop in de harten van moslims dat er een dag zal komen - en die is niet ver weg - dat de Joden zullen weglopen, want als ze hun centrale plaats van aanbidding opgeven, geloven ze echt niet in hun band met Jeruzalem en het Land van Israël.

De komst van Saoedi-Arabië naar de Tempelberg zal het gevoel van moslims dat Joden geen band hebben met Jeruzalem en het hele land alleen maar versterken. Dit gevoel ligt aan de basis van de jihad tegen het bestaan van de staat Israël als het nationale, voorouderlijke en inheemse thuisland van het Joodse volk.

De schrijver is een gerenommeerd geleerde van de Arabische wereld en het Midden-Oosten, een Lt. Kol. (res.) in de IDF Inlichtingendienst, en een lid van het Israel Victory Project.

Bron: Don't let Saudis have any role on the Temple Mount, put Israel in charge - The Jerusalem Post