www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël-Christelijke relaties verkeren in een crisis

Verkondig onder de volkeren: "Hashem is koning!" de wereld staat stevig; zij kan niet aan het wankelen worden gebracht; Hij oordeelt de volkeren met rechtvaardigheid.
PSALM >96:10 (DE ISRAËLBIJBEL)

()

Rabbi Pesach Wolicki op 28 augustus 2023

In een tijd waarin de Israëlische samenleving de grootste interne onenigheid in haar geschiedenis beleeft, broeit er nog een crisis. In de afgelopen maanden heeft een reeks gebeurtenissen tesamen de steun van Israëls naaste vrienden, de evangelische christelijke gemeenschap, ondermijnd. De volgende voorbeelden zijn helaas slechts een greep uit wat de krantenkoppen heeft gehaald.

In maart van dit jaar werd breed uitgemeten dat er in de Israëlische wetgevende macht een nieuwe wet werd overwogen die het illegaal zou maken voor christenen om hun geloof te delen met niet-christenen. Het wetsvoorstel, voorgesteld door een paar orthodox-joodse leden van de Knesset, zou elke poging om iemand over te halen het christelijk geloof te aanvaarden, "rechtstreeks, digitaal, per post of online" bestraft hebben met een jaar gevangenisstraf. De berichtgeving over dit wetsvoorstel in de bredere media buiten Israël wekte de indruk dat dit voorstel van deze twee MK's betekende dat dergelijke wetgeving op handen was. Krantenkoppen als "Is Israel Banning Christianity?" gingen viraal.

In werkelijkheid worden dergelijke wetsvoorstellen door één of twee orthodoxe leden van de Knesset in bijna elke zitting van de Knesset ingediend, al zo'n 30 jaar lang. Deze wetsvoorstellen zijn in wezen uitvoerende, politieke signalen aan de ultraorthodoxe stembasis en maken geen enkele kans om aangenomen te worden. Meestal halen deze voorstellen nauwelijks het nieuws.

Eind mei waren overal beelden en video's te zien van een ongeregelde demonstratie van orthodoxe joden die een christelijke eredienst bij de Westelijke Muur onderbraken. De Joodse demonstranten vestigden de aandacht op de gebedsbijeenkomst, die expliciet adverteerde dat het de start was van een nieuwe "kruistocht" van bekeringspogingen in Israël. Wat in de meeste berichtgeving niet aan bod kwam, was het feit dat een aantal van de groepen die de gebedsbijeenkomst organiseerden, behoren tot degenen die openlijk oproepen tot evangelisatie naar Joden. Hoe dan ook, de boodschap dat Joden christenen vervolgen in Jeruzalem verspreidde zich opnieuw als een lopend vuurtje.

En nu, in de afgelopen weken, is aan het licht gekomen dat verschillende christelijke zionistische organisaties die al lange tijd actief zijn in Israël hun visa voor geestelijken worden geweigerd, waardoor hun vermogen om hun humanitaire en Israël-promotende activiteiten voort te zetten in gevaar komt. Volgens de berichtgeving heeft het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken verklaard dat deze organisaties, waaronder de International Christian Embassy of Jerusalem, die vier decennia geleden werd opgericht, niet langer als religieuze instellingen kunnen worden beschouwd. Nogmaals, dit haalde overal de voorpagina's van evangelische nieuwskanalen.

De meeste christenen zijn zich er niet van bewust of beseffen niet hoe gevoelig de kwestie van evangelisatie naar Joden ligt. Een deel van het probleem is de wijdverspreide onwetendheid onder christenen over de eeuwenlange Jodenvervolging door christenen. Deze vervolging is tot op de dag van vandaag nog vers voor Joden. Elke toegewijde Jood weet dat onze overleving in de afgelopen 2000 jaar te danken is aan de heldhaftigheid van de eeuwen Joden die voor ons kwamen en weigerden het Jodendom op te geven voor het Christendom, vaak met de punt van een zwaard. Een meerderheid van de Christenen begrijpt eenvoudigweg niet dat voor Joden elke poging om ons over te halen het Christelijk geloof te accepteren wordt ervaren als een directe aanval op onze identiteit en ons voortbestaan.

De waarheid is dat veel van de meest prominente christelijke zionistische organisaties en vooraanstaande christelijke aanhangers van Israël tegen het evangeliseren van Joden zijn. Zij hebben een wederzijds respectvolle relatie omarmd. Zij steunen oprecht de staat Israël en het Joodse volk zonder bekeringsagenda. Miljoenen christelijke aanhangers van Israël denken er ook zo over.

Een deel van het probleem ligt in het feit dat het bijna onmogelijk is voor een Jood die niet direct betrokken is bij christelijke zionistische leiders en organisaties om dit onderscheid onder christenen te zien. Het is te gemakkelijk om YouTube-advertenties in het Hebreeuws te zien die het christendom promoten bij Israëli's, om evenementen zoals de "kruistocht" bij de Westelijke Muur te zien, en om te luisteren naar die christelijke leiders die zendingsactiviteiten naar Joden promoten en aan te nemen dat alle evangelische christenen er net zo over denken.

Wordt er op grote schaal christelijk geëvangeliseerd in Israël? Het antwoord is ja. Is zulke activiteit in de afgelopen jaren toegenomen? Ja, opnieuw. Maar het zit zo. De toename van dergelijke activiteiten vindt zijn oorsprong niet in de christelijke zionistische organisaties die in Israël actief zijn. Het feit is dat de gemeenschap van in Israël geboren Joden die in Jezus geloven, wat bekend staat als de Messiasbelijdende gemeenschap, is gegroeid. En ze zijn openlijker en stoutmoediger geworden in hun pogingen om hun mede-Joden over te halen het christelijke geloof te omarmen. Zoals een prominente christelijke leider het onlangs tegen me zei, is het probleem van zendingsactiviteiten naar Joden in Israël op dit moment grotendeels een intern Joods probleem.

De woede-uitbarstingen die we tegen christenen hebben gezien in de vorm van wetsvoorstellen, gewelddadige demonstraties en het onthouden van visa is contraproductief. Zulke acties doen absoluut niets om de evangelisatie-inspanningen in Israël te beteugelen. In feite verergeren ze het probleem. Er is weinig twijfel dat de fondsenwerving van diegenen die werken om te evangeliseren naar Joden, niet geschaad worden door dit soort tegenwerking. Om het bot te zeggen, de Joden die de krantenkoppen creëren die ik aan het begin van deze column aanhaalde, helpen de zendelingen. Punt uit.

Het meer voor de hand liggende resultaat van deze puinhoop is, natuurlijk, negatieve media-aandacht voor Israël in de bredere christelijke wereld. En dit kon niet op een slechter moment komen. Een onderzoek uit 2021 door de Barna Group en onderzoekers van de Universiteit van North Carolina laat een duidelijke daling zien in de steun voor Israël onder Evangelicals in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. Volgens de peiling steunt 33,6% Israël, 24,3% zegt de Palestijnen te steunen en 42% zegt geen van beide partijen te steunen. Dit is een aanzienlijke verandering ten opzichte van slechts drie jaar eerder, in 2018, toen 69% van de jonge Evangelicals zei dat ze Israël steunen, 5,4% de Palestijnen steunde en 26% zei dat ze geen van beide zijden steunden. De hierboven beschreven negatieve media-uitval maakt het werk van degenen die Israël promoten alleen maar moeilijker.

Het probleem van christelijke pogingen om te evangeliseren naar Joden in Israël is ernstig. Het bedreigt de gezondheid van de groeiende relatie tussen onze gemeenschappen. Maar Israëlische Joden moeten begrijpen dat er geen gemakkelijke oplossing voor het probleem bestaat. Het weigeren van visa en het creëren van virale momenten waarop Joden spugen naar christelijke gelovigen zijn niet het antwoord.

De grootste bondgenoten van Israël, niet alleen in de Verenigde Staten maar over de hele wereld, zijn christenen. Het onderhouden en koesteren van deze relatie is niet altijd eenvoudig. De Israëlische regering en de leiders van de Joodse gemeenten moeten met wijsheid en onderscheidingsvermogen handelen in overleg met die Joden die ervaren en goed op de hoogte zijn van de complexiteit van de christelijke wereld.

Tegelijkertijd is het de plicht van de leiders van christelijke zionistische organisaties om opener en directer te zijn over hun bedoelingen. Het publiekelijk ontkennen van pogingen om te evangeliseren naar Joden is noodzakelijk voor de voortdurende gezondheid van de Joods-Christelijke relatie. De Joodse gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat het niet de bedoeling is van degenen die liefde voor Israël belijden om Joden weg te leiden van het geloof dat ons na 2000 jaar hier heeft gebracht.

Rabbi Pesach Wolicki is uitvoerend directeur van Ohr Torah Stone's Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation en is cohost van de Shoulder to Shoulder podcast en levert wekelijks een bijdrage aan Israel365.

Bron: Israel-Christian Relations Are In Crisis - Israel365 News