www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe moeten we reageren op het kwaad?

Door Hal Lindsey 23 oktober 2023

()

Het geweld dat we zien en de leugens die we horen kunnen woedend maken. Overal ter wereld doen en zeggen mensen dingen die aanvoelen als een mes in het hart van de beschaafde cultuur. Hoe kan iemand serieus verkrachters, mensenslachters, onthoofders van baby's, slachters die mensen levend verbranden in hun eigen huis en die met de doden door de straten paraderen, verdedigen? Toch zien we hun verdedigers over de hele wereld. In een verbluffend stukje ironie gebruiken sommigen hun verdediging van losbandigheid als een vorm van deugdzaamheid.

Dus, hoe moeten we reageren? Efeziërs 4:26-27 (NKJV) zegt: "Wees toornig en zondig niet; laat de zon niet ondergaan door uw toorn en geef geen plaats aan de duivel". Sommige vertalingen zeggen zoiets als "geef de duivel geen kans". Maar "plaats" is een betere vertaling. Sommige versies van de NASB voegen een voetnoot toe bij "gelegenheid" die zegt: "letterlijk 'een plaats'."

Het gaat over territorium. Het Griekse woord is "topos." Het Engelse woord "topography" combineert "topos" of "plaats" met "graphia" wat verwijst naar beschrijving of beeldspraak. Topos heeft de connotatie van een beperkte ruimte. We hebben allemaal kostbare gebieden in ons hart en in onze gedachten die fel beschermd moeten worden tegen het kwaad. Verkeerd beheerde woede kan gevaarlijk zijn voor die delen van ons.

Dit vers vertelt ons minstens drie cruciale dingen over het beschermen van ons hart tegen zulke gevaren. Ten eerste is het oké om boos te zijn. Ten tweede is boosheid geen excuus voor zonde. Wees boos, maar vermoord niemand. Wees boos, maar beroof geen bank. Ten derde, blijf niet boos. Boosheid die te lang duurt en boosheid die ons aanzet tot zondigen, geven Satan de ruimte. Wees dus boos, maar zondig niet. En laat de zon niet ondergaan op je woede.

Als we geweld tegen kwetsbaren of leugens tegen naïevelingen zien, moeten we boos zijn. Maar zelfs zo'n rechtvaardige toorn mag niet blijven duren en mag ons niet tot zonde drijven. Romeinen 12:21 (NASB) zegt: "Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."

Laat de donkere schaduwen van woede en angst het licht van Christus dat door je leven schijnt niet overwinnen. In Lucas 6:27-29 zei Jezus: "Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen die u mishandelen." Petrus weerspiegelde die leer in 1 Petrus 3:8-9. "Laten allen harmonisch, welwillend, broederlijk, vriendelijk en nederig van geest zijn; geen kwaad voor kwaad vergelden, of belediging voor belediging, maar in plaats daarvan een zegen geven."

Deze leer weerhoudt ons er niet van om onze families of onze naties te verdedigen. Als een stalker je huis binnenkomt, moet je je best doen om met hem af te rekenen. Dat is onderdeel van het zorgen voor je eigen huis, en 1 Timoteüs 5:8 zegt dat degene die niet voor zijn eigen huis zorgt, het geloof heeft verloochend. Je land verdedigen is een andere manier om je gezin te verdedigen.

Maar zelfs op het gebied van verdediging moet je de gezindheid van Christus aannemen. Filippenzen 2:5 zegt: "Hebt deze gezindheid in uzelf, die ook in Christus Jezus was." Zulke verzen geven ons een blauwdruk voor een godvruchtige geest, houding en perspectief. 2 Timoteüs 1:7 zegt: "Want God heeft ons geen geest van vrees gegeven, maar van kracht en liefde en een gezonde geest."

Bron: Hal Lindsey