www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zou u, nu de Joden deze week 'Purim' vieren, het boek Esther willen lezen en God vragen om Israël opnieuw te redden van de Perzische 'vernietiging'?

Predikanten, wilt u deze week preken over Esther, Mordechai en Haman? Het is een Bijbelverhaal dat even relevant is als de krantenkoppen van vandaag.

Joel C. Rosenberg | 6 maart 2023

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu presenteert een Esther-rol. (Foto: GPO)

JERUZALEM, ISRAEL - Bijna elke Joodse feestdag kan worden samengevat met één zin.

"Ze probeerden ons te doden, God beschermde ons, laten we eten!"

Deze week - vanaf dinsdagavond - viert het Joodse volk hier in Israël en over de hele wereld de feestdag Purim.

Het is weer een tijd om deze grappige maar pijnlijk ware zin te gebruiken.

Waarom? Omdat Purim een feestdag is waarop de bijbelse geschiedenis wordt herdacht - beroemd geworden in het bijbelse boek Esther - waarin een kwaadaardige Iraanse tiran verklaarde dat hij het hele Joodse ras zou "vernietigen".

Toch greep God dramatisch in om het Joodse volk te beschermen tegen genocide en moedigde vervolgens Zijn uitverkoren volk aan om Zijn goedheid en bescherming te vieren.

Daarom lezen Joodse gezinnen hier in Israël en over de hele wereld elk jaar als gezin het hele boek Esther door.

En ook in hun synagogen.

Om de precieze details van het verhaal te onthouden.

En om God te danken voor zijn genade en barmhartigheid.

Hoewel het misschien niet uw traditie is, moedig ik u en uw familie aan om ook het hele bijbelverhaal te lezen.

Per slot van rekening zijn de leiders van Iran opnieuw actief van plan om Israël en het Joodse volk van de aardbodem te vegen.

Zoals we de afgelopen weken op ALL ISRAEL NEWS hebben gemeld, is het Iraanse regime begonnen met het verrijken van uranium tot 84%, gevaarlijk dicht bij de 90% zuiverheid die nodig is om volledig operationele kernkoppen te bouwen.

Afgelopen november vertelde de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Tom Nides, mij in THE ROSENBERG REPORT dat Iran "heel dicht bij een uitbraak" is - dat wil zeggen, bij het besluit om daadwerkelijk atoombommen te bouwen die zij tegen Israël, de VS en onze Arabische bondgenoten zouden kunnen gebruiken.

En kijk naar de verklaringen van de Iraanse leiders door de jaren heen.

Hun bedoeling kon niet duidelijker zijn.

"Het is de missie van de Islamitische Republiek Iran om Israël van de kaart van de regio te vegen." -Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei in januari 2001.

"Eén bom is genoeg om Israël te vernietigen. . . . Te zijner tijd zal de islamitische wereld een militair nucleair apparaat hebben." -Iraanse president Rafsanjani in december 2001

"Israël moet van de kaart worden geveegd." -Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad op 26 oktober 2005.

"Leuk of niet, het Zionistische regime stevent af op vernietiging... Het zionistische regime is een verrotte, verdroogde boom die door één storm zal worden geëlimineerd ... [omdat] zijn bestaan de waardigheid van de islamitische naties heeft geschaad." -Ahmadinejad op 14 april 2006

Dit zijn er maar een paar.

De volledige lijst gaat maar door.

In 2011 deed de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een interview met Piers Morgan op CNN dat nog steeds het vermelden waard is.

Hij sprak rechtstreeks over de opkomende Iraanse nucleaire dreiging voor Israël en de wereld.

En hij riep de wereld - en vooral de VS - op het voortouw te nemen om Iran ervan te weerhouden de bom te bemachtigen.

Maar toen voegde hij eraan toe: "We behouden ons altijd het recht voor ons te verdedigen. Dat is een van de tragedies van de Joodse geschiedenis, dat het Joodse volk in een staat van weerloosheid werd gebracht. We werden keer op keer met wreedheid aangevallen en hadden nooit de capaciteit om onszelf te verdedigen."

Netanyahu weigerde te erkennen of Israël zelf kernwapens bezit.

Maar hij zei wel: "Wij vormen voor niemand een bedreiging. Wij roepen niemand op tot vernietiging. Wij bevorderen geen terrorisme. Wij dreigen niet om landen met kernwapens te vernietigen. Maar we worden met al deze bedreigingen bedreigd. Wij hebben geen duizenden raketten op onze buren afgevuurd."

In 2012 overhandigde Netanyahu aan de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama een oude boekrol met het hele boek Esther.

Waarom?

Om te onderstrepen dat het Joodse volk opnieuw vernietigd dreigt te worden door toedoen van een boosaardige Perzische regering, en dat we dringend de hulp van Amerika nodig hebben.

Er is meer dan tien jaar verstreken.

Maar vandaag is de Iraanse nucleaire dreiging veel dringender, omdat de terreurmeesters van Teheran veel dichter bij de mogelijkheid zijn om Israël te vernietigen - en Washington heeft veel te weinig gedaan om Teheran te verhinderen zijn moorddadige ambities te verwezenlijken.

Daarom is het zinvol om elk hoofdstuk van het boek Esther door te lezen, want het vertelt niet alleen het verhaal van het grote kwaad dat door een Perzische dictator wordt beraamd, maar ook het verhaal van twee heldhaftige gelovigen - Mordechai en Esther - die baden en vastten en anderen aanmoedigden hetzelfde te doen voor de redding van de Joodse natie.

In antwoord op die trouwe gebeden greep de Heer op een dramatische en krachtige manier in.

De kwaadaardige president of premier van Iran (Haman) werd uit de macht gezet en opgehangen.

Het hart van de hoogste leider van Iran (koning Ahasveros, ook bekend als koning Xerxes) werd op wonderbaarlijke wijze veranderd.

De Joden moesten wel vechten.

Maar door het bovennatuurlijke ingrijpen van de Heer in de zaken van de mensen werd het Joodse volk gered van de ondergang.

Bovendien maakt de bijbelse tekst duidelijk dat tientallen Iraniërs zich bekeerden en ware volgelingen werden van de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Als u een voorganger of bijbelleraar bent, wilt u dan overwegen om tijdens uw midweekse dienst of komende zondag over het boek Esther te preken en te onderwijzen?

Als u een vader of moeder bent, wilt u dan overwegen om wat tijd te nemen - het liefst dinsdagavond, maar op elk moment deze week - om uw kinderen door het Boek Esther te leiden en hen te helpen Gods liefde voor het Joodse volk te begrijpen en Zijn hart voor het redden van hen toen zij baden en vastten en smeekten om Zijn hulp?

Als u een leider bent van een huisgroep of een bijbelleraar van een kleine groep, wilt u dan tijdens de bijeenkomst van deze week tijd nemen om volgelingen van Jezus Christus te helpen herinneren hoe de God van Abraham, Izaäk en Jakob het Joodse volk eenmaal in de geschiedenis van Iran heeft gered, en hoe Hij dat opnieuw zal doen als Zijn volk zal bidden en vasten als nooit tevoren?

Als gelovigen is het nu de tijd voor ons om ons opnieuw toe te wijden aan bidden en vasten voor het Joodse volk, de natie Israël, en ook voor het Perzische volk, opdat de Heer hen zou zegenen en redden in Zijn barmhartigheid.

Zoals Mordechai tegen koningin Esther zei: "Denk niet dat u in het paleis van de koning meer kunt ontsnappen dan alle Joden. Want als je op dit moment zwijgt, zal er voor de Joden uit een andere plaats verlichting en bevrijding komen en zullen jij en je vaders huis omkomen. En wie weet of u niet voor zo'n tijd als deze het koningschap hebt bereikt?"

De Heer gaat zijn volk redden.

Wie weet of Hij u op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd van de geschiedenis heeft gezet om Zijn verlossingsagent te zijn?

Bron: As Jews celebrate ‘Purim’ this week, would you read the Book of Esther and ask God to again save Israel from Persian ‘annihilation’? | All Israel News