www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom woeden de naties?

Gary vrijdag, 28 april 2023

Waarom zijn de naties zo boos?
     Waarom verdoen zij hun tijd met vergeefse plannen?

De koningen der aarde bereiden zich voor op de strijd;
    de heersers spannen samen
        tegen de HEER
         en tegen Zijn Gezalfde.

"Laten we hun ketenen breken," roepen ze,
    "en ons bevrijden van de slavernij van God."

Maar Degene die in de hemel regeert lacht.

De HEER spot met hen.

Dan in WOEDE berispt hij hen,
hen beangstigend met zijn felle TOORN.Want de HEER verklaart: "Ik heb Mijn Uitverkoren Koning
    op de troon in Jeruzalem, op MIJN heilige berg."

De koning verkondigt het besluit van de HEER:
     "De HEER zei tegen mij: 'Jij bent mijn Zoon.
         Vandaag ben Ik je Vader geworden.

Vraag slechts, en Ik zal U de naties geven als Uw erfenis,
     de hele aarde als uw bezit.

U zult ze breken met een ijzeren staaf
     en ze stukslaan als kleipotten."

Nu dan, jullie koningen, handel verstandig!
    Wees gewaarschuwd , jullie heersers over de aarde!

Dien de HEER met eerbiedige vrees..,
    en verheug u met bevenheid.

Onderwerp u aan Gods Koninklijke Zoon, of Hij zal boos worden..,
     en u zult vernietigd worden te midden van al uw activiteiten...
            want Zijn woede laait in een oogwenk op.

Maar wat een vreugde voor allen die in HEM hun TOEVLUCHT zoeken!


Rich Mullins - While the Nations Rage [Extended Version] - YouTube

Psalm 2, bewerkt uit de New Living Translation.