www.wimjongman.nl

(homepagina)


De profetische voorbodes in het Midden-Oosten die ons vertellen dat er iets op komst is

Door Amir Tsarfati 12 september 2023

()

Er zijn bepaalde dingen waar we allemaal bekend mee zijn die ons met zekerheid vertellen dat er iets op komst is in de nabije toekomst. Wanneer een gezin begint met het inpakken en opstapelen van al hun spullen in één kamer, dan weet je dat er een verhuizing op komst is. Wanneer kleren voor twee weken in koffers worden gepropt en in de auto worden geladen, weet je dat er binnenkort iemand op vakantie vertrekt. Er zijn ook andere dingen die iets onheilspellender zijn dan deze alledaagse dingen. Wanneer troepen zich aan de grens beginnen te verzamelen of militair materieel zich massaal begint te verplaatsen, dan weet je dat er een invasie of militaire actie op komst is.

Lucas 21:29-33 KJV - "En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Zie de vijgenboom en alle bomen; wanneer zij nu uitlopen, ziet en weet gij van uzelf, dat de zomer nabij is. Zo ook gij, wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet gij dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat alles vervuld is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

Jezus maakt duidelijk dat er, net als in het dagelijks leven, ook profetische voorboden zijn die ons vertellen dat er iets in de niet al te verre toekomst ligt. Vandaag zien we voor het eerst in de geschiedenis een coalitie van naties samenwerken die meer dan 2500 jaar geleden door Ezechiël werden geïdentificeerd. Drie van hen, Rusland, Turkije en Iran, hebben allemaal troepen aan de noordelijke grens van Israël, precies de richting van waaruit de Bijbel zegt dat ze zullen binnenvallen.

Ezechiël 38:15-17 KJV - "En gij zult komen van uw plaats uit de noordelijke delen, gij, en velen met u, allen te paard, een grote menigte, en een machtig leger: En gij zult tegen Mijn volk Israël opkomen, als een wolk, die het land bedekt; het zal zijn in de laatste dagen, en Ik zal u tegen Mijn land brengen, opdat de heidenen Mij kennen, wanneer Ik in u, o Gog, voor hun ogen geheiligd zal worden. Zo zegt de Here God: Zijt gij het, over wie Ik vanouds gesproken heb door Mijn knechten, de profeten Israëls, die in die dagen vele jaren geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou brengen?"

Ezechiël 39 vertelt ons dat God de binnenvallende naties zal vernietigen met een aardbeving, stortregen, grote hagelstenen, vuur en zwavel. (Ezechiël 39:18-22) Dit zal een einde maken aan Rusland en de radicale islamitische landen en de weg vrijmaken voor het beest van Openbaring 13 om aan de macht te komen vanuit het herboren Romeinse Rijk.

Drie van de vijf naties van de Ezechiël-oorlog zijn al in coalitie met de andere twee, Soedan en Libië. Ze bevinden zich aan de noordelijke grens van Israël. De landen die tegen de invasie protesteren, Saoedi-Arabië en de Arabische Golfstaten, ontwikkelen relaties met Israël. Als je al deze feiten combineert, is het net alsof je ziet hoe je buren hun spullen in dozen doen of kampeerspullen boven op de auto laden. Je weet wat je te wachten staat.

Europa staat op het punt om aan de macht te komen en de man van de zonde zal vanuit Europa opstaan. Ook dit vertelt ons dat er binnenkort iets anders gaat gebeuren:

2 Tessalonicenzen 2:6-8 KJV - "En nu weet gij, wat achterhoudt, opdat Hij geopenbaard worde op Zijn tijd. 7 Want het geheimenis der ongerechtigheid werkt reeds; maar die nu laat, laat, totdat hij uit de weg geruimd wordt. 8 En dan zal die goddeloze geopenbaard worden, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond, en vernietigen met de glans van zijn komst:"

Toen Jezus in Matteüs 24 zei dat niemand de dag of het uur van Zijn komst kent, bedoelde Hij precies dat. Niemand kent de dag of het uur, maar dat betekent niet dat er niets bekend is. We weten dat voordat de wetteloze kan worden geopenbaard, de remmende kracht van de Heilige Geest door de kerk moet worden weggenomen. Dan zal de Geest toestaan dat de wetteloze aan de macht komt.

Als we zien hoe de naties die de Heer zal vernietigen zich verzamelen en klaar staan om Israël vanuit het noorden aan te vallen, hoe de protesterende naties relaties met Israël ontwikkelen en hoe West-Europa aan de macht komt, dan weten we wat er gaat gebeuren, ook al weten we de dag en het uur niet.

We staan op het punt om in een oogwenk op reis te gaan naar het Vaderhuis! Onthoud dat het enige wat je mee kunt nemen op deze reis andere mensen zijn. Vertel dus vandaag nog iemand over Jezus! Onze nieuwe lichamen en ons eeuwig samenzijn met de Heer komt er snel aan!

Maar toch, kom snel Heer Jezus.

Amir Tsarfati is voormalig plaatsvervangend gouverneur van Jericho, Israëlisch reisleider, auteur en de oprichter en voorzitter van Behold Israel.

Bron: The Prophetic Precursors In The Middle East That Tell Us Something Is Coming | Harbingers Daily