www.wimjongman.nl

(homepagina)


Monumentale profetische implicaties: Is vrede tussen Israël en Saoedi-Arabië onvermijdelijk?

Door Mark Hitchcock - 30 september 2023

()

Saoedi-Arabië zet zich actief in voor een door de VS gesteunde overeenkomst die zou leiden tot bilaterale betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Israël. Deskundigen noemen dit een "grand bargain" en een "tektonische verschuiving" in het Midden-Oosten.

Het momentum van deze onderhandelingen lijkt niet te stoppen. Op dit moment lijkt een verdrag onvermijdelijk. The Economist, een bekend tijdschrift, heeft een artikel waarin staat: "Een Israëlisch-Saudisch pact kan het Midden-Oosten op zijn kop zetten.

Binnen een week vonden er vier belangrijke historische gebeurtenissen plaats die gunstig wijzen in de richting van deze Israëlisch-Saudische vrede en die belangrijke profetische implicaties met zich meebrengen:

>20 september - Bret Baier interviewt de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman

In een Fox News interview met Bret Baier deed de Saoedi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman enkele verbazingwekkende uitspraken.

"Mohammed bin Salman steekt weinig onder stoelen of banken dat hij het vooruitzicht van een strategisch pact tussen Amerika, Israël en Saoedi-Arabië een warm hart toedraagt," aldus een artikel in The Economist. "In een zeldzaam televisie-interview op 20 september erkende de kroonprins van Saoedi-Arabië en de feitelijke heerser van het land met een glimlach dat een overeenkomst in het verschiet ligt."

"Elke dag komen we dichterbij. Het lijkt erop dat het voor het eerst echt [en] serieus is," zei Mohammed bin Salman, eraan toevoegend dat een pact "de grootste historische deal zou zijn sinds de Koude Oorlog."

Het was een fascinerend interview. De Verenigde Staten bemiddelen in dit vredesakkoord, voortbouwend op het momentum van de Abraham Akkoorden in 2020. Wat we nu zien gebeuren is een uitbreiding van die akkoorden met de belangrijkste natie van dit moment in het Midden-Oosten.

Dit pact zou ook nucleaire implicaties kunnen hebben.

Onderdeel van dit akkoord zou kunnen zijn dat Saoedi-Arabië mag beginnen met nucleaire verrijking onder de voorwaarde dat dit strikt voor civiele doeleinden gebeurt - kernreactoren, enz. Maar we weten natuurlijk hoe dat zich vaak uitbreidt naar militair gebruik.

Als dat gebeurt, zou dat grote gevolgen hebben voor de relatie tussen Saoedi-Arabië en Iran. Iran heeft Saoedi-Arabië al gewaarschuwd tegen het aangaan van deze normalisering van de relaties met Israël. Hun relatie, die in het verleden al niet goed was, staat nu nog meer op gespannen voet met elkaar.

In het interview tussen Bret Baier en Mohammed bin Salman op Fox News, bespraken de twee ook het vooruitzicht dat de Iraniërs hun eigen kernwapen krijgen. De kroonprins zei: "We maken ons zorgen over elk land dat een kernwapen krijgt," en voegde eraan toe dat, mochten de Iraniërs erin slagen zo'n wapen te ontwikkelen, "wij er ook een zullen moeten krijgen."

Iran is een sjiitische moslimnatie en Saoedi-Arabië is de leider van de soennitische moslimwereld. Wat hij hier in wezen zegt, is dat als er een sjiitische bom is, er ook een soennitische bom zal zijn. Als onderdeel van de onderhandelingen zou de VS Saoedi-Arabië kunnen toestaan om hun eigen nucleaire verrijking te hebben, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten.

22 september - Netanyahu spreekt Algemene Vergadering van de VN toe op de 'drempel' van een historisch verdrag

Twee dagen verder naar 22 september. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York toe en houdt een fascinerende toespraak die doorspekt is met bijbelse verwijzingen uit het Oude Testament.

Hij zegt: "Het lijdt geen twijfel dat de Abraham Akkoorden het begin van een nieuw tijdperk van vrede inluidden. Maar ik geloof dat we aan de vooravond staan van een nog dramatischer doorbraak, een historische vrede tussen Israël en Saudi-Arabië. Vrede tussen Israël en Saudi-Arabië zal echt een nieuw Midden-Oosten creëren."

"Naarmate de cirkel van vrede zich uitbreidt, geloof ik dat er eindelijk een echte weg naar een echte vrede met onze Palestijnse buren kan worden bereikt," vervolgde Netanyahu.

"Zo'n vrede zal een lange weg gaan in het beëindigen van het Arabisch-Israëlische conflict en zal andere Arabische staten aanmoedigen om hun betrekkingen met Israël te normaliseren," legde hij uit.

Netanyahu suggereerde verder dat een overeenkomst met Saoedi-Arabië het vooruitzicht op vrede met de Palestijnen zou kunnen verbeteren en "een bredere verzoening zou kunnen aanmoedigen tussen het Jodendom en de Islam, tussen Jeruzalem en Mekka, tussen de nakomelingen van Isaak en de nakomelingen van Ismaël," dit helemaal terugbrengend naar het begin (Genesis 12:1-3, 15-18, 21:1-21).

Een normalisering van de betrekkingen zal "de zegeningen voortbrengen van een nieuw Midden-Oosten dat landen die ooit vol conflicten en chaos waren, zal transformeren in velden van welvaart en vrede," concludeerde hij.

Dat is precies wat de Bijbel voorspelt dat de toestand van Israël in de eindtijd zal zijn; ze zullen, tenminste periodiek en tijdelijk, genieten van een tijd waarin ze in vrede, rust en veiligheid leven (Ezechiël 38:10-11).

26 september - Israëlische diplomaat brengt historisch bezoek terwijl Saoedi-Arabische gezant naar de Palestijnen reist

Ga nog eens vier dagen verder naar 26 september, waar twee belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden.

Ten eerste reisde de Israëlische minister van Toerisme, Haim Katz, naar Saoedi-Arabië om een evenement van de Verenigde Naties over Wereld Toerisme in Riyad bij te wonen - wat de eerste keer is dat een Israëlische minister een diplomatiek bezoek brengt aan Saoedi-Arabië. Dit is een historische doorbraak.

Dezelfde dag, terwijl de Israëlische delegatie onder leiding van Haim Katz het land bezocht, bracht de pas benoemde gezant van Saoedi-Arabië voor de Palestijnen zijn eerste bezoek aan de Westelijke Jordaanoever, waar hij zijn geloofsbrieven aanbood aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Dit is belangrijk omdat het belangrijkste knelpunt tussen Israël en Saoedi-Arabië de Palestijnse kwestie is. Ze moeten eerst een oplossing vinden voor dat probleem voordat ze dit laatste stukje kunnen bemiddelen.

Deze vier belangrijke gebeurtenissen vonden allemaal binnen een week plaats. Dit ongrijpbare spook van een alomvattend vredesakkoord voor het Midden-Oosten, waarnaar al wordt gezocht sinds Israël in 1948 werd heropgericht, lijkt nu binnen handbereik.

De profetische betekenis hiervan is monumentaal. Dit is een belangrijke stap omdat de Bijbel een breed vredesakkoord voor het Midden-Oosten in de eindtijd voorspelt dat meer veiligheid voor Israël creëert. Daniël 9:27 zegt dat de antichrist zeven jaar lang een verbond zal sluiten met de velen in Israël.

Zoals Charles Dyer opmerkte: "Wat is dit verbond dat de antichrist met Israël zal sluiten? Daniël specificeert de inhoud ervan niet, maar hij geeft wel aan dat het zeven jaar zal duren. Gedurende de eerste helft van deze periode voelt Israël zich in vrede en veiligheid. Het verbond moet dus enige garantie bieden voor Israëls nationale veiligheid. Zeer waarschijnlijk zal het verbond Israël in staat stellen om vrede te hebben met haar Arabische buren. Eén resultaat van het verbond is dat Israël de tempel in Jeruzalem mag herbouwen."

Ezechiël 38 zegt dat wanneer Rusland, Iran en hun islamitische bondgenoten Israël binnenvallen in de eindtijd, zij in rust zijn en veilig leven (Ezechiël 38:10-11). Er zal dus een valse, tijdelijke vrede voor Israël moeten zijn in de toekomst.

Vergeet niet dat dit vredesverdrag met de antichrist de zevenjarige verdrukkingsperiode begint, niet de opname. De opname zal het kerkelijk tijdperk beëindigen en dan na een onbepaalde tijd zal de antichrist ten tonele verschijnen en dit vredesverdrag met Israël sluiten. Dat is wat de laatste periode van zeven jaar zal beginnen die we kennen als de verdrukking.

Een ander belangrijk punt is dat dit Saoedi-Israëlische verdrag wordt gesloten door een externe partij - de Verenigde Staten, die ook de Abraham-akkoorden sloten onder president Trump. Je hebt nu een precedent voor dit soort deals die worden bemiddeld door een derde partij. Dit is precies wat er zal gebeuren als de antichrist ten tonele verschijnt. Hij zal de derde partij zijn die de twee partijen bij elkaar zal brengen.

Interessant is dat Daniël 9:27 zegt dat de antichrist een verbond met de velen zal "bevestigen". Het woord "bevestigen" kan versterken betekenen. Het kan dus zijn dat er al een verbond is, maar dat hij het komt versterken of afdwingen. "Bevestigen" kan ook betekenen: dwingen of sterk vestigen. We zien daar nu het begin van.

Ook zal de normalisatie van de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië op grote gespannen voet zetten met Iran. Ze uiten nu al allerlei beschuldigingen en waarschuwingen. Ook dat zien we in Ezechiël 38. Sheba en Dedan, dat is het Arabische schiereiland, zullen aan de andere kant van Iran staan en die oorlog van Gog en Magog (Ezechiël 38:13).

Er komt vrede in het Midden-Oosten. Volgens Gods woord zal het tijdelijk zijn, een namaakvrede, maar hij komt.

Dit alomvattende vredesplan dat in de Schrift wordt geprofeteerd, zal na de opname worden voltooid. Dus als we de eerste dialoog, diplomatie en het brede kader al vorm zien krijgen, hoe dichtbij moet de opname dan zijn?

Dit is weer zo'n knipperend rood licht op het dashboard van de eeuwen, dat aangeeft dat de opname nabij is. We moeten ons de woorden van Jezus in Lucas 12:35-36 herinneren en in acht nemen: "Laat uw lendenen omgord zijn en uw lichten branden; en gij zelf als mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomt...".

Mark Hitchcock is auteur, universitair hoofddocent aan Dallas Theological Seminary, hoofdpredikant van Faith Bible Church in Oklahoma en presentator van het wekelijkse programma "Marking The End Times".

Bron: Monumental Prophetic Implications: Is Peace Between Israel And Saudi Arabia Inevitable? | Harbingers Daily