www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Bijbelprofetie geeft hoop in turbulente tijden

Hoe gaan we om met het leven in een wereld die op de rand van verwoesting lijkt te staan?

Sinds de barbaarse aanval van Hamas op Israël overtreft de opbouw van militaire troepen aan de Middellandse Zee alles wat we ooit in recente tijden hebben gezien. In een rapport dat ik las, stond dat de VS 40 schepen, 3 onderzeeërs, 200 straaljagers en 40.000 soldaten op hun destroyers en vliegdekschepen in het Midden-Oosten heeft. Andere landen, waaronder China, hebben ook oorlogsschepen onderweg naar het gebied.

Zal het terrorisme zich ver buiten de grenzen van Israël verspreiden? Velen denken van wel nadat Israël Gaza is binnengevallen. Is het een tijd om extra waakzaam te zijn? Ik denk van wel.

Sommigen zeggen dat Bijbelprofetie mensen bang maakt. Daar ben ik het niet mee eens. Het zijn de nieuwskoppen van onze tijd die degenen die opletten bang maken. Bovendien bereidt een blik op wat de Schrift zegt over onze toekomst ons voor op wat in het verschiet ligt, geeft hoop in ons hart en brengt een vrede voort die werkelijk alles te boven gaat wat we kunnen uitleggen.

Hoe komen we tot zo'n plaats van vertrouwen temidden van het geweld dat ons welzijn bedreigt?

Erken dat God soeverein is

God is soeverein over alle dingen. Hij houdt niet alleen toezicht op het woeden van de naties, maar Hij beheerst ook hun lot. Daarom is Hij in staat om de verre toekomst uit de oudheid te onthullen (Jesaja 46:8-10). Zijn vermogen om "het einde van het begin" te verklaren toont zijn soevereiniteit over alle regeringsleiders in onze wereld.

Wat we vandaag de dag zien gebeuren is precies hoe de Heer, via zijn profeten, zei dat de wereld er aan het einde uit zou zien. Hoe chaotisch onze wereld er ook uitziet, God zal Zijn doelen bereiken voor zowel onze levens als het einde van de menselijke geschiedenis zoals wij die kennen.

De suprematie van de Heer over alle dingen weerklinkt in de woorden van Jesaja 46:10, "Mijn raad zal standhouden, en Ik zal al mijn bedoelingen volbrengen." Hij zal niet falen om ons naar de heerlijkheid te brengen en al Zijn beloften aan ons te vervullen.

Geloof wat de Schrift zegt

De samenkomst van tekenen van vandaag schreeuwt dat de wereld één kant op gaat: Gods oordeel over de goddelozen tijdens de Verdrukkingsperiode, gevolgd door Jezus' duizendjarige heerschappij over de naties. We zien deze volgorde niet alleen in het boek Openbaring, maar ook in de geschriften van de profeten van het Oude Testament.

De voorbereidingen voor oorlog in het Midden-Oosten doen ons voorstellingsvermogen wankelen, maar Gods Woord vertelt ons dat Jezus op een dag "oorlogen zal doen ophouden tot aan het einde van de aarde" (Psalm 46:9). Het is dan en alleen dan dat de woorden van het volgende vers (Psalm 46:10) werkelijkheid zullen worden:

"Wees stil en weet dat Ik God ben.
Ik zal verhoogd worden onder de volken,
Ik zal verhoogd worden op aarde!"

De Schrift verzekert ons dat we op een dag met Jezus zullen regeren als Hij duizend jaar over de naties regeert in vrede en gerechtigheid. Als gelovigen hebben we een erfenis die op een dag zal resulteren in wonderen en genoegens die veel verder gaan dan wat zelfs de rijken en beroemdheden van onze tijd op dit moment genieten.

Focus op de verschijning van Jezus om ons naar de glorie te brengen

De Schrift vertelt over een toekomstige gebeurtenis die de wereld op zijn grondvesten zal doen schudden. De Heer Jezus zal plotseling verschijnen, alle "doden in Christus" met onsterfelijke lichamen opwekken en levende gelovigen opvangen om "Hem in de lucht te ontmoeten", ook met verheerlijkte lichamen (1 Tessalonicenzen 4:13-18; Filippenzen 3:21-22; 1 Korintiërs 15:47-55). Omdat de woorden van de Bijbel waar zijn, weten we dat de opeenvolging van gebeurtenissen die in deze passages worden beschreven, moeten gebeuren. Jezus zal verschijnen en wanneer Hij dat doet, zal Hij ons verheerlijkte en onvergankelijke lichamen geven; dit is de belofte van de Schrift.

Ongeacht wat er in onze toekomst gebeurt, rusten we op de verwachting dat Jezus komt om ons mee naar huis te nemen, naar de heerlijkheid (Johannes 14:2-3; Kolossenzen 3:4). Dit is de kern van wat Paulus beschreef als onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-14). Het is deze focus die ons in staat stelt om onze aardse aspiraties losjes in onze handen te houden terwijl we een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Vertrouw op Jezus!

In deze turbulente tijden is het essentieel dat we onze ogen op Jezus gericht houden en dat we Zijn beloften aan ons geloven. Er wacht ons een glorieuze en vreugdevolle eeuwigheid.

De boodschap van het evangelie omvat zowel vergeving van zonden als de hoop dat Jezus zal verschijnen om ons mee te nemen naar glorie. Dit is de verwachting die veel heiligen in het Nieuwe Testament in hun lijden ondersteunde en die hetzelfde voor ons zal doen in de turbulente dagen die voor ons liggen.

Val alsjeblieft niet voor de populairste manier om vandaag de dag een datum voor de Opname vast te stellen, namelijk door aan te nemen dat het niet snel of tijdens iemands leven kan gebeuren. We kunnen niet precies weten wanneer het zal gebeuren, maar het is dwaas om te denken dat de Opname niet vandaag, volgende maand, dit jaar of wanneer dan ook zou kunnen plaatsvinden.

Als je toevallig deze nieuwsbrief leest en je hebt Jezus nog niet als je Verlosser vertrouwd, wacht dan niet te lang. Eén ding weten we zeker: de wereld zal de komende weken en maanden een steeds gevaarlijkere plek worden om in te leven. We zien dit al in de tragedie die zich ontvouwde in Lewiston, ME, toen ik aan deze nieuwsbrief werkte.

Ik leg ui in mijn artikels uit hoe iemand zeker kan weten dat hij of zij het eeuwige leven bezit, Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Wacht niet langer en roep Jezus aan voor vergeving van je zonden en de belofte van een oneindig leven in de hemel.

Bron: Bible Prophecy Generates Hope in Turbulent Times